НАЧАЛО > АБОНАМЕНТИ И ЦЕНИ
  Заяви:
Видеозапис на семинара, проведен на 16 май 208 г. на DVD-диск:

38.40лв. без ДДС
с включена доставка с куриер

ПРОГРАМА

Модул I - GDPR и счетоводството – допирни точки

Тема 1 - Въведение в GDPR

 • Основни цели на GDPR и разлики с досега приложимия режим по Директива 95/46/ЕО
 • Обхват
 • Санкции
 • Сигнализиране и доказване на съответствие
 • Допълнителни права на ФЛ
 • Нови лица и нови отговорности
 • Постигане на съответствие с новата правна рамка

Тема 2 - Действия по обработване на данни при извършване на счетоводна дейност и услуги

 • Цел на обработването
 • Правно основание за обработване
 • Срок на обработване
 • Изтриване
 • Видове субекти на данни
 • Определяне ролите на администратор и обработващ при работата на счетоводителите – Въведение

Модул II – Права и задължения на счетоводителите по GDPR

Тема 1 - Счетоводителите като администратори или обработващи лични данни

 • Разграничение между администратор и обработващ – функции и отговорности
 • Вътрешни политики – параметри
 • Технически и организационни мерки
 • Обработка на чувствителни данни
 • Оценка на въздействие – необходима ли е?
 • Длъжностно лице по защита на данните – кога е необходимо?
 • Установяване на нарушения и реакция

Тема 2 – Права на субектите на данни

 • Право на информация - как се съхраняват и кога се изтриват данните
 • Право на поправка
 • Правото да бъдеш забравен
 • Съгласие за обработване
 • Разлика между клиенти и служители

Модул III –– Сключване на договор за обработване на данни

 • параметри на договора
 • Задължения на страните
 • Стандартни клаузи и определения

Модул IV – Мерки за съответствие

 • Стандартни мерки
 • Анализ и привеждане в съответствие с новите правила

Дискусия и отговор на предварително зададени въпроси ..... 60 мин.

КРАТКА БИОГРАФИЯ

Адв. д-р Ирена Георгиева е експерт с дългогодишен опит в областта на регулацията за защита на личните данни и член на Международната асоциация на специалистите по защита на личните данни (IAPP). Д-р Георгиева е с магистърска степен по право от Софийския университет “Св. Климент Охридски“ (2003). Притежава следдипломна квалификация от УНСС на тема счетоводство (2005). Докторската си степен получава от Университета на Грьонинген, Холандия, като защитава докторска дисертация на тема „Обществени поръчки и корупция“ (PhD, 2015).

Д-р Георгиева е основател и управител на PPG Lawyers и член на Софийската адвокатска колегия. Тя е съавтор на практическо ръководство по защита на личните данни и електронното събиране на доказателства.

Д-р Георгиева е автор и на множество публикации в специализирани и неспециализирани медии в областта на защитата на личните данни, обществените поръчки, публично-частното партньорство. Тя участва в много професионални семинари и дискусии и често е гост-лектор на кръгли маси и срещи на високо равнище.
  Заяви:
Видеозапис на семинара, проведен на 16 май 208 г. на DVD-диск:

78.00лв. без ДДС
с включена доставка с куриер

ПРОГРАМА

 • Модул I - GDPR и туристическите услуги – допирни точки
  • Тема 1 - Въведение в GDPR
 • Основни цели на GDPR и разлики с досега приложимия режим по Директива 95/46/ЕО
 • Обхват
 • Санкции
 • Сигнализиране и доказване на съответствие
 • Допълнителни права на ФЛ
 • Нови лица и нови отговорности
 • Постигане на съответствие с новата правна рамка
  • Тема 2 - Действия по обработване на данни при развиване на туристическите услуги
 • Ясно определяне на целите на обработването
 • Правни основания за обработване – Кога изискваме съгласието на лицата и кога събираме данни на базата на легитимен интерес?
 • Срок на обработване
 • Изтриване
 • Видове субекти на данни
 • Модул II – Права и задължения по GDPR
  • Тема 1 – Задължения на туроператорите / агентите
 • Разграничение между администратор и обработващ – функции и отговорности
 • Сключване на договор между администратор и обработващ – основни клаузи
 • Вътрешни политики – параметри
 • Технически и организационни мерки
 • Обработка на чувствителни данни – кога се налага?
 • Оценка на въздействие – необходима ли е?
 • Длъжностно лице по защита на данните – кога е необходимо?
 • Установяване на нарушения и реакция
  • Тема 2 – Права на субектите на данни
 • Право на информация - как се съхраняват и кога се изтриват данните
 • Право на поправка
 • Правото да бъдеш забравен
 • Съгласие за обработване
 • Модул III –– Маркетинг и туризъм
 • Задължения за известяване
 • И-мейли
 • Поддържане на онлайн страница
 • Позволено таргетиране на клиенти
 • Модул IV – Мерки за съответствие
 • Стандартни мерки
 • Анализ и привеждане в съответствие с новите правила
 • Дискусия и отговори на зададените въпроси – 60 мин.

КРАТКА БИОГРАФИЯ

Адв. д-р Ирена Георгиева е експерт с дългогодишен опит в областта на регулацията за защита на личните данни и член на Международната асоциация на специалистите по защита на личните данни (IAPP). Д-р Георгиева е с магистърска степен по право от Софийския университет “Св. Климент Охридски“ (2003). Притежава следдипломна квалификация от УНСС на тема счетоводство (2005). Докторската си степен получава от Университета на Грьонинген, Холандия, като защитава докторска дисертация на тема „Обществени поръчки и корупция“ (PhD, 2015).

Д-р Георгиева е основател и управител на PPG Lawyers и член на Софийската адвокатска колегия. Тя е съавтор на практическо ръководство по защита на личните данни и електронното събиране на доказателства.

Д-р Георгиева е автор и на множество публикации в специализирани и неспециализирани медии в областта на защитата на личните данни, обществените поръчки, публично-частното партньорство. Тя участва в много професионални семинари и дискусии и често е гост-лектор на кръгли маси и срещи на високо равнище.
Данни за поръчка

ПОЛУЧАТЕЛ И ДОСТАВКА
* Полетата в червено са задължителни

ФАКТУРА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
 
Име и фамилия:
Служебен телефон:
Е-mail:
Град:
Пощенски код:
Адрес за доставка:
Фирма:
Коментари и въпроси:
Въведете защитния код:

 
Моля, изберете вид на фактурата:


Желая да платя в:

 

 

КОНТАКТИ Телефони: 02 / 986 40 40 ; 02 / 98 98 200 Електронна поща: abonament@zakonnik.net