- периодично двуседмично издание, ориентиранo към ръководителите на бюджетни организации, счетоводители, финансисти, вътрешни одитори и финансови контрольори от публичния сектор