| ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ| ПАКЕТИ| ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ| ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР|

От Български законник
Счетоводен бюлетин
Ноември 2023 г.
Безплатна статия от сп. Български законник:
Подаване на коригираща декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

Христо Досев – регистриран одитор

Физическо лице, което е приравнено на едноличен търговец и формира облагаемия си доход по реда на ЗКПО, е декларирало данъчна печалба (и облагаем доход) в Приложение № 2 на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. Декларацията е подадена и дължимият данък е внесен в законоустановения срок. След изтичане на срока за подаване на данъчната декларация е установена грешка в данъчното преобразуване на счетоводния финансов резултат, която е довела до отчитане…


Гледате новия брой на счетоводния ВИДЕО бюлетин за месец ноември!

Гледайте ТУК СЧЕТОВОДНИЯ ВИДЕО БЮЛЕТИН...

Безплатни статии от в. Седмичен законник:
Наличие или отсъствие на задължение за подаване на стандартизиран одиторски файл от данъчно задължено по ЗДДС лице, което извършва търговия чрез онлайн продажби

Лиляна Панева - данъчен консултант

При продажби от онлайн магазин издаваме фактура за всяка от продажбите, която отразяваме в Дневник продажби - по ЗДДС. Плащането получаваме с наложен платеж - през куриерска фирма, или чрез Stripe - при плащане с дебитна или кредитна карта. Трябва ли да подаваме ежемесечно стандартизиран одиторски файл? По правило задължението за подаване на одиторски файл е свързано с приложението на алтернативния начин за регистриране на търговските продажби, въведен през 2020 г. (чл. 118…
Разпределяне на дивидент

Проф. д-р Али Вейсел - д.е.с., рег. одитор

От 01.10.2023 до 31.10.2023 искаме всекидневно да разпределиме дивидент в размер на 9500 лв. в брой, за всяко ежедневно изплащане ли трябва да се изготви протокол на общото събрание, или е възможно един за целия месец октомври, примерно за 20 000 лв. Фирмата е ЮЛ. Възможно е протокол да се изготви за цялата сума или всяко плащане да се основава на отделно решение. Трябва обаче да се има предвид Законът за ограничаване на плащанията в брой. Съгласно чл. 3, ал. 1, т. 4…
Безплатни статии от в. Главен счетоводител:
Продажба чрез онлайн магазин на дигитални продукти и какви документи да се представят на клиентите на онлайн магазина, при условие че се използва неприсъствено плащане чрез банкова карта или финансова платформа (PayPal)?

НАП, 94-00-234#3 от 04.08.2023 г.

В първото запитване посочвате, че ще извършвате продажба чрез онлайн магазин на дигитални продукти. Продуктите представляват различни графични изображения, които ще се създават от Вас на специален за целта софтуер. Клиентът след заплащане ще получава файловете с изображението. Изборът под каква правна форма лицата ще извършват определена стопанска дейност е изцяло техен, с изключение когато определен нормативен акт, изрично урежда същата. От компетентността на…

Издания | Системи | Семинари

АБОНАМЕНТИ И СЕМИНАРИ 2024

Промоция до 31 декември с
включени бонуси за ранни заявки

Осигуряване на нещатен сътрудник

НАП, № М-24-38-44 от 03.08.2023 г.

През 2022 г. физическо лице извършва трудова дейност като нещатен сътрудник по договор с възложител. Съгласно договора възложителят заплаща на изпълнителя (нещатния сътрудник) ежемесечно възнаграждение в размер на 1 500 лв., като всички данъчни и осигурителни плащания са за сметка на изпълнителя. Във връзка с изложената фактическа обстановка, са поставени следните въпроси: 1. Задължено ли е лицето, изпълнител по договора, да се регистрира…
Кликнете ТУК за подробности…

Участие на място | Пълен видеозапис

ГОДИШЕН
СЧЕТОВОДЕН
СЕМИНАР
2024

сп. Български законник Абонамент
Статии с абонаментен достъп:

Практически сборник от пет електронни книги

ТРУДОВО ПРАВО
2024

НОВО: Видео-семинари с практически казуси -
вижте повече…

в. Седмичен законник  Абонамент
Статии с абонаментен достъп:
електронно издание
НАСТОЛНИК на СЧЕТОВОДИТЕЛЯ

АКТУАЛНО: В съответствие с актуалните изменения и допълнения в нормативната база, над сто важни документа наскоро бяха редактирани и обновени в единствената в България специализирана електронна платформа за счетоводна справочна информация.

Вижте всички промени на nastolnik.bg.

в. Главен счетоводител  Абонамент
Статии с абонаментен достъп:

 

НОВО ИЗДАНИЕ!

 

Периодични издания
Годишен абонамемнт
Чекбокс за заявка Цена с
ОТСТЪПКА
Стандартна цена
сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК
Интернет достъп за 12 месеца 179 лв.
Спестявате
39 лв.
218 лв.
Печатен вариант за 12 месеца 205 лв.
Спестявате
40 лв.
245 лв.
в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК
Интернет достъп за 12 месеца 217 лв.
Спестявате
43 лв.

260 лв.
Печатен вариант за 12 месеца 235 лв.
Спестявате
55 лв.
290 лв.
в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
Интернет достъп за 12 месеца 92 лв.
Спестявате
18 лв.
110 лв.

Посочените цени са в лв. без ДДС.

 

Пакети с ОТСТЪПКА за комбинация
Годишен абонамент Чекбокс за заявка Цена с
ОТСТЪПКА
Стандартна цена
ДВОЕН АБОНАМЕНТ
сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК + в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК
Интернет достъп за 12 месеца 368 лв.
Спестявате
72 лв.
440 лв.
Печатен вариант за 12 месеца 399 лв.
Спестявате
80лв.
479 лв.
Интернет вариант за 12 месеца + ЕКСПЕРТИС + Бонус издание 625 лв.
Спестявате
75 лв.
750 лв.
ТРОЕН АБОНАМЕНТ
сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК + в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК + в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
Интернет вариант за 12 месеца + Бонус издание 455 лв.
Спестявате
91 лв.
546 лв.
Интернет вариант за 12 месеца + ЕКСПЕРТИС + Бонус издание 720 лв.
Спестявате
135 лв.
855 лв.

Посочените цени са в лв. без ДДС.

 

Информационни системи
Счетоводно-правна информационна система
ЕКСПЕРТИС Разгледайте системата ►
  Чекбокс за заявка Цена с
ОТСТЪПКА
до 31 декември
Стандартна цена
Интернет достъп за 12 месеца
Бонус издание

268 лв.
Спестявате
47 лв.
315 лв.
 
Онлайн платформа за актуална справочна информация
НАСТОЛНИК на СЧЕТОВОДИТЕЛЯ Разгледайте системата ►
  Чекбокс за заявка Цена с
ОТСТЪПКА
Стандартна цена
Интернет достъп за 12 месеца 68 лв.
Спестявате
21 лв.
89 лв.
 
ТРУДОВО ПРАВО – 2024 – Доц. д–р. А. Александров
Включени допълнителни актуализации за цялата 2024 г. Всички допълнения и промени ще се добавят автоматично.
  Чекбокс за заявка Цена с
ОТСТЪПКА
Стандартна цена
Сборник от 5 онлайн книги достъпни на zakonnik.bg/trud 59 лв.
Спестявате
18 лв.
77 лв.

Посочените цени са в лв. без ДДС.

 

Форма за ранни заявки с ОТСТЪПКА
Вариант: Чекбокс за заявка Цена с
ОТСТЪПКА
Стандартна цена
УЧАСТИЕ НА МЯСТО - Разпродадено
ВИДЕОЗАПИС – онлайн достъп
Вижте какво включва ▼
99 лв.
Спестявате
40 лв.
139 лв.

Посочените цени са в лв. без ДДС.
ДДС е 20% върху данъчната основа.


Форма за заявка
1 ВАШИТЕ ДАННИ
Име и фамилия:
Телефон:
Е-mail:
Професия:
Търговски представител:
Фирма за доставка:
2 ДАННИ ЗА ФАКТУРА
 
 
Фирма:
Град:
Адрес:
ЕИК:
ДДС №:
Начин на плащане:
3 ЗАЩИТЕН КОД


 
Моля, изберете вид на фактурата:Желая да платя в: