БЮЛЕТИН
бр. 69
Февруари 2013 г.
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК
ЕКСПЕРТИС

АРХИВ НА БЮЛЕТИНА
 
     
  Новият Настолник на счетоводителя 2013    
 
Излиза от печат през март 2013 г.

Вижте повече

Поръчайте тук
   
     
 
Избрано от сп. "Български законник"  
 
     
  Възможности за финансиране на мерки за енергийна ефективност от предприятията

 
  Мартин Петковюрист, консултант по европейски програми и проекти

 
  В средата на 2012 г. стартира една от последните схеми за безвъзмездна помощ по ОП „Конкурентоспособност” за периода 2007 – 2013 г. към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ)...

 
  към пълния текст...  
     
 
Избрано от в. Седмичен законник  
 
     
  Трудов стаж по основен и допълнителен договор

 
  Oтговаря Нина Манолова - адвокат

 
  Въпрос: Наш служител работи по основно трудово правоотношение на пълен работен ден 8 часа. Същият служител работи 4 часа по допълнителен трудов договор извън установеното работно време по основния трудов договор. При това положение какъв ще бъде общият за работата по двата договора трудов стаж ...

 
  към пълния текст...  
     
  Счетоводно и данъчно третиране на подобренията на нает актив

 
  Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор

 
  Въпрос: Фирмата във връзка с работата си ползва цех под наем от 2005 г. Договорите се сключват за по 3 години. През м. 11.2012 г. направихме основен ремонт и сменихме дограмата, тъй като беше много остаряла и изгнила...

 
  към пълния текст...  
     
 
Избрано от в. Главен счетоводител  
 
     
  Република България
Национална агенция за приходите
№ 96-00-741 от 07.11.2012 г.


 
 
 
  Относно: Осигуряване на лице, което извършва дейност на две различни основания по чл. 4 от КСО – като изпълнител по договор за управление и контрол на търговско дружество...

 
  към пълния текст...  
     
  Република България
Национален осигурителен институт
№ 91-01-7 от 8.01.2013 г.


 
  УКАЗАНИЕ

 
  Относно: Заверяване на осигурителен стаж за периодите по чл. 9а, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване...

 
  към пълния текст...  
     
 

София, 1000,
пл. "Райко Даскалов" № 1 вх. Б, ет. 3,
тел.: 98 98 200, 986 40 40


ekspertis.bg | zakonnik.bg

Ако не желаете да получавате
съобщения от нас, моля,
отговорете на този имейл
със Subject: Delete.
 
  КНИГИ  
 
НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2013
 
     
 

Акценти през 2013 г. в книгата /диска:
- Eдинна сметка за плащане на данъци и осигурителни вноски
- Банкови сметки и кодове за вид плащане
- Срокове за внасяне на осигурителни вноски и за подаване на осигурителни декларации...


Вижте повече

Поръчайте тук
 
     
 
ЕКСПЕРТИС
 
     
  В Експертис - счетоводно-правна информационна система ще намерите следните нови формуляри:
- Служебна бележка за доходи от източници по чл. 35 от ЗДДФЛ - 2013 г.;
- Сметка за изплатени суми и Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ;
- Годишна данъчна декларация по чл. 92 (обр. 1010а -за лицата, НЕизвършвали дейност през 2012 г.) от ЗКПО;
- Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци - Образец 4001;
- Декларация по чл. 88 от ЗКПО за промени на авансовите вноски и по чл. 87а, ал. 2 и 3 от ЗКПО за първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски - Образец 1020;