БЮЛЕТИН
бр. 68
Януари 2013 г.
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК
ЕКСПЕРТИС

АРХИВ НА БЮЛЕТИНА
 
     
 
Избрано от сп. "Български законник"  
 
     
  Местно физическо лице в контекста на СИДДО

 
  Лиляна Паневаданъчен консултант

 
  В данъчните системи на повечето държави са приети два основни принципа:
- принципът за облагане на доходите при източника, т.е. доходите, които са придобити от източник на територията на страната, да подлежат на облагане у нас, независимо дали получателят им е местно или чуждестранно лице, и ...


 
  към пълния текст...  
     
 
Избрано от в. Седмичен законник  
 
     
  Множество допълнителни парични вноски и прилагането на Закона за ограничаване на плащанията в брой

 
  Oтговаря Ясен КОВАЧЕВ - адвокат

 
  Въпрос: Дружество с ограничена отговорност (ООД) е направило няколко събрания през 2011 г. във връзка с временна необходимост от допълнителни парични средства съгласно чл. 134 от Търговския закон (ТЗ)...

 
  към пълния текст...  
     
  Допълнителен трудов договор за неопределено време

 
  Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

 
  Въпрос: Може ли при наличие на основен трудов договор за неопределено време и на пълен работен ден да се сключи допълнителен трудов договор при друг работодател пак за неопределено време?

 
  към пълния текст...  
     
 
Избрано от в. Главен счетоводител  
 
     
  Република България
Национална агенция за приходите
№ 53-02-205 от 25.06.2012 г.


 
 
 
  Относно: Дружество подава всеки месец заявление за задължителна регистрация по чл. 96 от ЗДДС, като приходната администрация на основание чл. 176а от ЗДДС издава откази от регистрация...

 
  към пълния текст...  
     
  Република България
Национален осигурителен институт
№ 91-01-270 от 06.12.2012 г.


 
  УКАЗАНИЕ

 
  Относно: Изменения в чл. 40а, чл. 48б и чл. 52б от Кодекса за социално осигуряване...

 
  към пълния текст...  
     
 

София, 1000,
пл. "Райко Даскалов" № 1 вх. Б, ет. 3,
тел.: 98 98 200, 986 40 40


ekspertis.bg | zakonnik.bg

Ако не желаете да получавате
съобщения от нас, моля,
отговорете на този имейл
със Subject: Delete.
 
 
СЕМИНАР
 
     
 

"Промени в социалното и здравното осигуряване за 2013 година - единна данъчно-осигурителна сметка"

Аспасия Петкова – експерт по социално осигуряване

Издателска група "Български законник" организира
БЕЗПЛАТЕН СЕМИНАР за всички абонати направили абонамент след 23.11.2012 г. на трите периодични издания в комплект – сп. Български законник, в. Седмичен законник и в. Главен счетоводител!

  За всички останали, които ще присъстват на място цената за участие е 120 лв. без ДДС, а за тези, които ще го гледат онлайн на живо цената е 69 лв. без ДДС.

Вижте подробности...

 
     
 
ЕКСПЕРТИС
 
     
 

В "Държавен вестник", бр. 102 от 21 декември 2012 г., е публикуван Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.
Изменени са също и следните по-важни за счетоводителите нормативни актове:

- Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
;
- Закона за мерките срещу изпирането на пари
.

В "Държавен вестник", бр. 103 от 28 декември 2012 г., са публикувани промени в следните по-важни нормативни актове:

- Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
- Закона за семейни помощи за деца;
- Закона за защита на класифицираната информация.

Пълният актуализиран текст на нормативните актове можете да намерите в

Експертис - счетоводно-правна информационна система