Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
Безплатен онлайн семинар

Дата на видеозаписа: 5 октомври 2023 г.
(достъпен след БЕЗПЛАТНА РЕГИСТРАЦИЯ).

В семинара са засегнати теми свързани с:

1. ПРЕДИСТОРИЯ на електронната трудова книжка и предимства за бизнеса, работниците и служителите.

2. ДИГИТАЛИЗАЦИЯ на трудовоправните документи - електронното трудово досие и приетата през 2018 г. "Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя". Какви са видовете електронни документи, които може да се създават и съхраняват в електронните трудови досиета.

3. НОВИТЕ ПРОМЕНИ в Кодекса на труда - важни срокове, достъп, ограничения на достъпа и гаранции за трудовите права на работниците и служителите (Регистър на заетостта в НАП. Формат и ред за съхранение на данните в регистъра, вписване, заличаване и удостоверяване на обстоятелства. Единният електронен трудов запис като официален електронен удостоверителен документ, който съдържа данни и обстоятелства, свързани с трудовата дейност. Трудова книжка, издадена преди влизането в сила на закона. Отговорност за вредите, причинени поради невписване. Влизане в сила на промените и др.)

Персонален линк за постоянен достъп до семинара ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ПО ИМЕЙЛ до 1-2 дни след регистрация. Видозаписът ще може да се гледа многократно и в най-удобното за вас време.

Молим да въведете коректно всички полета във формата, за да може системата ни да генерира вашият достъп.

Приятно и ползотворно гледане!


 

Ще се радваме да споделите събитието с всички ваши колеги счетоводители!

ВИЖТЕ ОЩЕ: Не пропускайте по-долу на тази страница да разгледате и другите ни издания и семинари
с доц. д-р Андрей Александров.

Заявете БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП,
регистрайки се в тази форма:


 


Форма за заявка
1 ВАШИТЕ ДАННИ
Име и фамилия:
Телефон:
Е-mail:
Професия:
Коментар:
Фирма за доставка:
2 ДАННИ ЗА ФАКТУРА
 
 
Фирма:
Град:
Адрес:
ЕИК:
ДДС №:
Начин на плащане:
3 ЗАЩИТЕН КОД


 
Моля, изберете вид на фактурата:Желая да платя в: