Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Експертис Настолник… 2023
НАЧАЛО > Контакти
       
  "Български законник" ЕООД

София 1000,
пл. "Райко Даскалов" No.1,
вх. Б, ет. 3


02 / 980 35 61
02 / 986 40 40
02 / 98 98 200

info@zakonnik.bg

Работно време: 9:30 - 18:00
 
       
  ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ:    
   
Вероника Симеонова
Диaнa Ивaнoвa
Злaткa Мaркoвa
Йоана Пантелеева
Любoмирa Никoлoвa
Люсиeн Ивaнoв
Милeнa Мaтeвa
Нели Асенова
Рaя Чeрeшoвa
Юлиянa Шaпкaрoвa
 
       
  РЕДАКТОРСКИ ЕКИП:    
   
Асeн Никoлoв
Редактор на в. "Седмичен законник" и в. "Главен счетоводител"
Вярa Мичeвa
Главен редактор на сп. Български законник", в. "Седмичен законник", "Настолник на счетоводителя" и
всички книги на издателството
Стeфaн Алeксaндрoв
Редактор на счетоводна система "Експертис" и
"Счетоводна практика"
 
       
  ТЕХНИЧЕСКИ ЕКИП:    
   
Ивeлинa Дoнкoвскa
Плащания, фактури и достъп до продуктите
Стeлиян Кaсaбoв
Програмиране и IT поддръжка