Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

 
сп. Български законник
бр. 4 от 2023 г.

Протоколи по чл. 117 за услуги, предоставени от онлайн платформа

Въпрос: Дружество, регистрирано по чл. 97а от ЗДДС, се регистрира през декември на друго основание - чл. 100 от ЗДДС. Може ли протоколите по чл. 117 за услуги предоставени от ФБ да се отразят в дневниците за декември, а не през ноември, когато са изд...

№ 24-39-147 от 10.11.2022 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на договор за наем на активи и договор за преотдаване на същите

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило писмено запитване, препратеното по компетентност, с вх. № 24-39-147/11.08.2022 г., в което e изложена следната фактическа обстановка: „К….. БЪЛГАРИЯ” ЕООД (К….., Дружеството) при...

Данъчно третиране по ЗДДС на доставки на консултантски услуги от българско дружество с получател - лице, установено извън територията на ЕС

На основание чл. 8 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) услуга по смисъла на този закон е всичко, което има стойност и е различно от стока, от парите в обращение и от чуждестранната валута, използвани като платежно средство. Съгласно ч...

Какви са първите стъпки на работодателите в изпълнение на задълженията им по новия Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

В следващите редове са синтезирани някои по-важни нови правила на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, въвеждащ изискванията на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета о...

Облагаем доход на физически лица от покупко-продажби на криптовалути - указания, проблеми, противоречия

В действащото ни данъчно законодателство няма изрична правна уредба относно данъчното третиране на доходите и сделките с виртуални валути. Поради тяхната все още неизяснена икономическа същност и характеристики (очаква се те да бъдат изяснени и уреде...

Преобразуване на счетоводния финансов резултат по реда на ЗКПО за 2022 г.

I. Определяне на данъчния финансов резултат по реда на ЗКПО В годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (образец 1010), за определянето на ДФР е предвидена част V.„Определяне на данъчния финансов резултат (ДФР) и дължимия корпоративен данък (КД)...

Граждански договор с лице, което е български гражданин, но пребивава в Германия

Въпрос: Във връзка с дейността ни трябва да наемем на граждански договор лице, което е български гражданин, но пребивава повече от 6 месеца в Германия (и съответно там се осигурява и плаща данъци). 1. Какви осигуровки и данъци трябва да му начислим и...

Данък върху доходите, получавани от отдаването под наем на собствена земеделска земя

Въпрос: Физическо лице, управител на търговско дружество, осигурено на договор за управление, притежава недвижими имоти, представляващи земеделски земи, закупени през последните десет години. Същото не е регистриран земеделски производител и не обраб...

Доставка с предмет отстъпено право на строеж, свързано със сграда

Въпрос: Клиент на нашата счетоводна кантора е дружество, което изгради фотоволтаична система за производство на ел. енергия, която ще ползва за собствени нужди и остатъка за продажба на „Енергопро“. Съоръжението е изградено върху покрива на сградата...

Доставки, които възникват при оформянето на документи за сделки в условията на чл. 28 от ЗДДС

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, извършва дейност като митнически агент. При оформяне на документи за износ на български дружества, фактурите, които издава за извършените услуги на територията на България, подлежат на облагане с 20%...

Издаване на протокол по чл. 117 от ЗДДС

Въпрос: Българска фирма, регистрирана в БГ по ЗДДС, получава фактура/инвойс за извършена услуга от ДЗЛ за Норвегия, за проектиране и изработка на производствена технология. В инвойса няма начислен ДДС. Услугата е с място на изпълнение на територията ...

Кога почивката е част от работното време

Въпрос: Персоналът в заведение за хранене ползва обедна почивка от 30 мин, като в това време няма право да напуска обекта. Тези 30 мин. част ли са от дневното работно време на персонала? Отговор: Съгласно чл. 151, ал. 3 КТ в производствата с непрекъ...

Облагане доходите от продажбата на авторски и лицензионни възнаграждения

Въпрос: Българско физическо лице заснема пейзажи като хоби и ги качва в онлайн платформа регистрирана в ЕС. Ако някой хареса снимките може да ги купи, онлайн платформата ще си удържи комисиона, а лицето ще получи по Paypal сметка неговата част. 1. Сл...

Облагане на доставките на услуги по настаняване с место­изпълнение на територията на страната, предоставяно в хотели и подобни заведения

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ДДС по чл. 96, ал. 1, извършва хотелиерска дейност, като отдава под наем апартамент за нощувки за краткосрочно настаняване, както и стаи за гости в туристически комплекс. За апартамента дружеството притежа...

Облагане с ДДС доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна

Въпрос: Фирма производител търгува основно с клиенти от Европейския съюз и има износ към трети страни. След излизането на Великобритания (наш основен клиент) от Европейския съюз имаме проблем с износа, т.е. изпращаме стоката с митническа декларация,...

Определянето на кода по НКПД

Въпрос: Фирма „Х“ с дейност заведение за бързо хранене е открита през 2022 г. Назначен е готвач на 4 ч. и предстои назначаване на още едно лице на 8 ч., но при назначаването съм го сложила в НКПД група 5620 Готвачи и при въвеждане на другото лице виж...

Осигуряване на български гражданин, назначен на работа по договор съгласно индийското трудово законодателство

Въпрос: От 01.01.2022 г. български гражданин е назначен на работа по сключен съгласно индийското трудово законодателство договор с компания със седалище в Мумбай. Трудовите задължения се изпълняват на територията на Република България. Лицето не е ос...

Особености при договори за управление и контрол

Въпрос: 1. Вписан е управител на действащо дружество (без определено възнаграждение), което е външно лице, може ли да управлява без възнаграждение и съответно да не се осигурява? 2. Управител и собственик на действащо дружество, без определено възнаг...

Попълване на справката за окончателния размер на осигурителния доход от самоосигуряващо се лице

Въпрос: През 2022 г. физическо лице е извършвало дейност като самоосигуряващо се лице – застрахователен агент, за периода 01.01.2022 г. - 30.04.2022 г. и има облагаем доход по чл. 29 от ЗДДФЛ за 4-те месеца в размер на 12 000 лв., който ще декларира ...

Праг на регистрация по ЗДДС от 1.01.2023 г.

Въпрос: Лице натрупва оборот от 51 000 лв. за периода м. 01 - м.12.2022 г. Задължено ли е да се регистрира по ЗДДС до 07.01.2023 година с оглед на новия праг на регистрация от 100 000 лв. от 01.01.2023 г.? Отговор: Предвид поставения въпрос и излож...

Прекратяване на трудов договор с недисциплиниран служител

Въпрос: Служител на длъжност „Козметичен консултант“ на постоянен трудов договор с място на работа три магазина за козметика, които посещава по график. И в трите магазина тя влиза в конфликт с управителите и съответно те отказват тя повече да работи ...

№ ЕП-04-19-1234#2 от 21.12.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на § 9 от преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИД на ЗКПО), (обн., ДВ, бр. 99/2022 г.)

С § 9 от ПЗР на ЗИД на ЗКПО, в сила от 08.10.2022 г., (обн., ДВ, бр. 99/2022 г.) е въведена задължителна временна солидарна вноска за 2022 г. и 2023 г. за дружествата и местата на стопанска дейност от Съюза, извършващи дейност в отраслите на суровия ...

№ М-94-А-970#1 от 23.11.2022 г. ОТНОСНО: Постъпило писмено запитване във връзка с прилагане на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между България и Германия

Във Ваше запитване, посочвате, че гражданин на Германия желае да осъществява бизнес в България, като за целта ще регистрира еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД), със седалище и адрес на управление в страната, на което той ще е едноличе...

Справочна информация бр. 4 от 2023 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент За повече информация погледнете на страници 139, 140 и 141 от PDF броя на изданието!...

в. Седмичен законник
бр. 11, 20 - 26 март 2023 г.

Болнични по време на неплатен отпуск за гледане на малко дете

Прекъсват ли болничните отпуска по чл. 167а, ал. 1 от КТ и ако да, след болничния трябва ли да се подава нова молба за ползване на този отпуск? В съответствие с чл. 162 от КТ при временна неработоспособност в случаите, посочени в същия член, работни...

Договор за оперативен лизинг на автомобил при приложима база МСС

Как следва да се осчетоводи договор за оперативен лизинг на автомобил при приложима база МСС при лизингополучател при следните параметри на договора: Базова стойност: 10 773.77 лв. Финансирана сума: 10 773.77 лв. Първоначална вноска: 0.00 лв. Такса з...

Документиране на транзитни операции

Български доставчик продава стоки на италиански клиент, който от своя страна ги продава на американска фирма. Стоките пътуват с камион директно от България за Америка. Във фактурата от българския доставчик са посочени условия на доставка FCA ITALY, а...

Кога и как се ползва данъчното облекчение за млади семейства, които имат ипотечни кредити за закупуване на жилище

На основание чл. 22а от ЗДДФЛ младите семейства, които имат ипотечни кредити за закупуване на жилище, имат възможност да ползват данъчно облекчение от сумата на годишните си подоходни задължения, като приспаднат направените през съответната година ли...

Особености на годишното счетоводно приключване в аграрните предприятия за отчетната 2022 година

Отрасъл “Земеделие” се определя като отговорен за националната сигурност, свързана с изхранване на населението на страната. Произвежданата продукция в този отрасъл за съжаление на българския пазар става все по-малко. Преобладава вносът, който нито е ...

Последици при ограничаване на достъпа до ваучери за храна на някои служители

Какви са последиците, ако при проверка се установи, че в дружество има служители, които не получават ваучери за храна - например служители в майчинство или в дългосрочно отсъствие поради болничен или неплатен отпуск? Установената данъчна практика на...

Приспадане на данъчен кредит по ЗДДС от лизингодателя във връзка с договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост върху стоката

По силата на чл. 6, ал. 2, т. 3 от Закона за данък върху добавената стойност - ЗДДС, за доставка на стока се смята и фактическото предоставяне на стока по договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост върху сто...

ВКС и ВАС излязоха с тълкувателно постановление по въпрос, свързан с данъчните складове

Общото събрание на съдиите от Наказателна колегия на Върховния касационен съд и съдиите от Първа и Втора колегии на Върховния административен съд излязоха с общо тълкувателно постановление по тълкувателно дело № 2 от 2022 г. То беше образувано по иск...

Въпроси и отговори за въвеждането на еврото в България

Министерство на финансите Как ще се плащат данъците след въвеждане на еврото в България? С въвеждането на еврото всички данъци, такси и други плащания към държавата и общините трябва да се извършват в евро. Изключение от това правило ще се прави в п...

Справочна информация бр. 11/2023

Централни валутни курсове за периода 10.03.2023 г. - 16.03.2023 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието...

Брой 11 на Седмичен законник от 2023 г.

[[table_1]]...

ДВ, бр. 6 от 20.1.2023 г.

Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията Закон за допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства Решение за задължаване на Министерския съвет да промени Плана за възстановяване и устойчивост...

Правителството прие ключови изменения в производството по несъстоятелност

Промените идват след предложени от Министерство на правосъдието изменения и допълнения на Търговския закон за усъвършенстване на производството по несъстоятелност и разширяване на неговото приложно поле. За целта бяха отчетени редица слабости в произ...

в. Главен счетоводител
бр. 5, 1 - 15 март 2023 г.

Данъчно облекчение за деца при разведени родители

Във в. „Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Родители са разведени, но и двамата желаят да ползват данъчното облекчение за деца. Не могат да стигнат до консенсус кой и каква част от облекчението да ползва. 1. Кой от дв...

Заплащане на работни часове на служители, когато по време на тяхна смяна възникне извънредна ситуация

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: При сумирано отчитане на работното време как се отразяват и заплащат работни часове на служители, когато по време на тяхна смяна възникне извънредна ситуация - сигнал за бомба в големи търговки обекти (М...

Информиране и консултиране с представителите на работниците и служителите при планиране на масови уволнения

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Обръщам се към Вас със запитване относно прилагането на разпоредбите на Кодекса на труда (КТ) относно информирането и консултирането с представителите на работниците и служителите при планиране на масови...

Правила за установяване на ненормиран работен ден

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Служител може ли да откаже преминаване към ненормиран работен ден при условие, че е започнал на същата длъжност на редовен работен ден? Има ли основание да откаже да подпише анекс към трудовия си договор...

Прекратяване на трудов договор по чл. 70, ал. 1 от работника

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Назначен съм на работа със трудов договор, но първите шест месеца на изпитателен срок. През този период на първите шест месеца, мога ли да напусна веднага? Съгласно чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ...

№ 26-Т-264 от 15.11.2022 г. ОТНОСНО: Облагане на доходи от командировки в чужбина

Във Ваше писмо с вх. №……. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е изложена следната фактическа обстановка: … АД изпълнява големи инфраструктурни проекти в страната и чужбина, като за целта е регистрирало клонове в ...

№ 96-00-276 от 04.11.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на намалена ставка на данъка върху добавената стойност за използване на спортни съоръжения и разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… е постъпило Ваше запитване с вх. № 96-00-276/04.11.2022 г. и допълнение към него вх. № 96-00-276#1/08.11.2022 г., относно прилагане разпоредбите на ЗДДС. Изложена е следната фактическа обстан...

№ 96-00-291_1 от 22.11.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“…. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-291#2/22.11.2022 г. относно прилагане на ЗДДС. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството е регистрирано за целите на ЗДДС в България. С...

№ 96-00-294 от 6.11.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-294/16.11.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: „Г“ ЕООД отдава под наем собствен фирмен актив – заведение, намиращо се в България. Ежемесечно...

№ 96-00-302 от 24.11.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство за съдружник и управител на дружество с ограничена отговорност (ООД) при упражняване на трудова дейност извън управление и контрол

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-302/24.11.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: „Д“ ООД с ЕИК ….. е регистрирано в търговския регистър на 03.10.2012 г. За управител на друже...

№ М-24-36-89 от 30.11.2022 г. ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит за получателя по доставка, по която данъкът е начислен от доставчика с протокол по чл. 117 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с допуснато закъснение при подаване на заявление за регистрация по същия закон

В Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. № ………………..г. е заведено Ваше искане за методологическо съдействие във връзка с подадена жалба пред дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Х (ДОДОП Х) срещу реви...

№ М-24-39-199 от 09.12.2022 г. ОТНОСНО: Дължат ли се лихви върху данък, определен в годишна данъчна декларация по чл. 50, ал. 9 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше писмо до Дирекция ОДОП …, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. №…., е изложена следната фактическа обстановка: На 12.09.2022 г. е подадена годишна данъчна декларация по чл. 50, ал. 9 от ЗДДФЛ за доходи на починало лице. К...

Данъчен календар 16 - 31 март 2023 г.

До 20-и март: ЗСВТС Подаване на Интрастат декларации за вътресъюзен внос /вътресъюзен износ , съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС - за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение с първи референтен период месец февруари 2023 г. ...

Държавен вестник в бр. 5 от 2023 г.

ДВ, бр. 1 от 3.1.2023 г. Министерски съвет Постановление № 496 от 29 декември 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2022 г. Постановление № 497 от 29 декември 2022 г. за определяне размера на миним...

НАП пусна предварително попълнените данъчни декларации

Национална агенция за приходите Предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица вече са достъпни в Портала за е-услуги на НАП. Потребителите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен...

Ползваме 5% отстъпка от данъка, ако подадем декларацията за доходите до 31 март

Остават две седмици, в които физическите лица могат да ползват 5% или до 500 лв. отстъпката от данъка за довнасяне по годишната си данъчна декларация. За да се възползват от отстъпката, гражданите трябва да подадат декларацията си по електронен път д...

Справочна информация бр. 5/2023 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 1.02. - 16.02.2023 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за ...

Брой 5 на Главен счетоводител от 2023 г.

[[table_1]]...