Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Експертис Настолник… 2023
НАЧАЛО > ОБЩИ УСЛОВИЯ
Общи условия

Версия на редакциите:
Последна актуализация: 16.04.2018 г.

"Български законник" ЕООД
Всички права запазени

Това Споразумение дава следните права:
Ползване. Вие може да ползвате от неограничен брой компютри нашия сайт с парола предоставена от нас. Като за да работи пълноценно всеки потребител трябва да се регистрира като за всяка регистрация се заплаща на собственика такса за право на ползване.
Нямате право да правите копия на Сайта или по какъвто и да е начин да променяте оригиналната програма или с помощта на други програми да правите копие на базата данни.
Нямате право да разпространяват или вграждате в други информационни системи данните, съдържащи се в информационната част на Сайта с каквато и да било цел.
Ако нямате парола за достъпсайтът е с ограничени функции.
Прекратяване. Без каквото и да било предизвестие собственикът на този сайт може да прекрати това Потребителско споразумение ако Вие не успеете да спазите изискванията описани в него.
Всички права върху името на Сайта (включително графични елементи, изображения, анимация, аудио, снимки, текст и др. включени  в сайта), придружаващите го печатни материали и всички копия на сайта са собственост на Български законник ЕООД. Сайтът е защитен от Закона за авторското право и международните споразумения. Затова Вие трябва да се отнасяте към този него  като към всеки друг защитен обект на авторското право.
Гаранции. Собственикът на сайта не гарантира, че той не съдържа грешки или че отговря на Вашите изискванията. Сайтът и всички свързани с него документации се предоставят “такива каквито са”. Единствено текстовете публикувани в оригиналния Държавен вестник имат правна сила.
При никакъв случай собственикът на този сайт не е отговорен пред Вас или пред трета страна за каквито и да било щети и загуби (включително, но не само за щети от финансова или имуществена загуба или щети от пропуснати ползи, загуба на фирмена информация и др. преки или косвени загуби) произтичащи от използването или невъзможността да се ползва този сайт, дори и собственикът да е бил предупреден за възможността от такива загуби.
При какъвто и да е случай, цялата отговорност на Собственика на сайта, по което и да е условие на това Споразумение няма да превиши последната едногодишна абонаментна такса, платена от Вас за достъп до информацията на този сайт.
Никой служител или разпространител на Собственика на сайта не може да прменя това Споразумение.