НАЧАЛО > ОБЩИ УСЛОВИЯ
Общи условия за ползване на продуктите и услугите на "Български законник" ЕООД

Версия на редакциите:
Последна актуализация на 16.04.2018 г. в 11:23 ч.Въведение

Уважаеми потребители,

Вашата сигурност е изключително важна за нас. Затова "Български законник" ЕООД с най-висока отговорност се отнася към защитата на личните данни, които ни предоставяте.

Този документ описва начина, по който ние използваме и обработваме вашите лични данни. Като допълнение, той ви дава информация как да се свържете с нас, в случай, че имате въпроси относно вашите лични данни.

Ако сте използвали нашите продукти и услуги и преди, вече знаете, че "Български законник" ЕООД предлага специализирана информация, както посредством нашите собствени интернет сайт, печатните ни издания, обученията и семинарите ни, така и чрез други интернет платформи и издания, като например партньорски интернет сайтове и социални медии.

Тази Общи условия са приложими за всякакъв вид информация, която събираме чрез нашите платформи или е получена от други източници, включително събирането на информация по телефон, чрез електронна поща, чрез физически и електронни формуляри и форми за попълване и чрез всички други начини и средства, за предоставяне на данни от ваша страна и събиране за собствени цели на публична и общодостъпна информация - от интернет сайтове, от публични регистри, от медии, от платформи и софтуер, предоставящ информация за физически лица, юридически лица и всеки друг тип организации.

Възможно са бъдещи поправки по Общите условия. Ако държите на информираността за начина на обработка на вашите данни, посещавайте тази страница редовно, за да сте в течение с обновяванията.

Ако не сте съгласни с тази Общи условия, препоръчваме да не заявявате наши продукти и услуги, тъй като липсата на ваше съгласие за използване на вашите лични данни, може да възпрепятсва предоставянето им.Каква лична информация събира "Български законник" ЕООД?

Когато използвате нашите услуги, ние ви молим за определена информация от ваша страна. Това могат да са са име, професия, телефон, електронна поща, адрес за доставка, фирма, ЕИК, МОЛ, адрес по регистрация и друга персонална информация, позволяваща ни да ви предоставим и фактурираме заявените при нас продукти и услуги.

За целите на издаването на удостоверения, сертификати за преминати курсове на обучение, квалификации и семинари, може да поискаме да ни предоставите данни за вашето образование, образователни степени, форми на обучение, серийни и персонални номера на дипломи, предходни и настоящи работни позиции и всяка друга информация, имаща отношение към продуктите и услугите, които предлагаме.

В допълнение, ние събираме информация от вашето хардуерно устройство - компютър, мобилно или друго електронно устройство. Тя може да включва IP адрес, използвания от вас браузър и настройките ви за език, операционна система и други технически данни. Също така има ситуации, в които ние получаваме информация от други наши партньори или автоматично събираме друга информация.

Ако искате да научите повече, по-долу ще ви предоставим повече подробности.Защо "Български законник" ЕООД събира и използва вашите лични данни?

Основната причина, поради която имаме нужда от вашите лични данни е, че те ни помагат да обработваме заявените или ползваните от вас продукти и услуги, да се уверим, че получавате възможно най-доброто обслужване и за да подсигурим защитеността им. Също така, ние използваме вашите лични данни за връзка с вас и за да ви информиране за най-новите ни предложения и специални оферти.

С цел персонализиране на продуктите и услугите, които ви предлагаме, вашите данни могат да бъдат за обработвани така, че да се профилират по различни критерии, включително въз основа на потребителска и клиентска история, анализ на поведението и цялата останала информация, която ни помага да изградим предположение за интереса ви към наши продукти и услуги.Как "Български законник" ЕООД споделя вашите данни с партньори на "Български законник" ЕООД?

В продуктите и услугите, предлагани от "Български законник" ЕООД, по различни причини и начини са ангажирани партньори на "Български законник" ЕООД. Основната причина да споделяме информация е за да ви предоставим заявените продукти и услуги. Други партньори на "Български законник" ЕООД, които може да получават част от вашите лични данни, са физически и юридически лица, които въз основа на договорни взаимоотношения предоставяме продуктите и услугите на "Български законник" ЕООД. По-долу ще ви предоставим по-големи подробности относно това как информацията, която споделяте с нас, се използва и обменя с тези партньори на "Български законник" ЕООД.Как "Български законник" ЕООД използва мобилните устройства?

Ние може да ви предоставим възможността да ползвате безплатни приложения за мобилни устройства, чрез които също може да събираме и обработваме ваши лични данни. Процесът е идентичен с този, който използваме за нашите електронни системи и интернет сайтове, но приложенията също така ни позволяват да използваме данни от мобилното ви устройство.Как "Български законник" ЕООД използва социалните платформи, интернет сайтове и медии?

Услугите, предоставяни от социалните платформи, интернет сайтове и медии, могат да бъдат интегрирани към услугите, предоставяни от "Български законник" ЕООД по различни начини, което води до събирането на някои от личните ви данни или до това социалната медия - доставчик да получи част от данните ви. Ако искате да научите повече за това как тази информация се използва и обменя, моля, четете по-нататък.Какви действия по съхраняване и защита на вашите лични данни прилага "Български законник" ЕООД?

В съответствие с Европейското и национално законодателство за защита на личните данни ние съблюдаваме съответните процедури за предотвратяване на неупълномощен достъп до личните данни, както и злоупотребата с тях.По какъв начин "Български законник" ЕООД се отнася към личните данни на децата?

"Български законник" ЕООД е услуга, която може да се ползва само от лица над 18 години. Ние обработваме данни за децата само със съгласието на техните родители или официални настойници.Как можете да контролирате личните данни, които предоставяте на "Български законник" ЕООД?

Имате право винаги да преглеждате личната информация, която съхраняваме за вас. Може да поискате преглеждане на вашите лични данни чрез електронна поща до нас на посочения по-долу адрес на електронна поща. Моля, напишете електронна поща с тема „Заявка за лична информация", за да ускорите процеса.Кой е отговорен за обработването на личните данни на "Български законник" ЕООД сайта и приложенията?

"Български законник" ЕООД с адрес: София 1000, пл. "Райко Даскалов" No.1, вх. Б контролира обработването на всички събрани от нас ваши лични данни.Какъв вид лична информация "Български законник" ЕООД съхранява?

Личната информация, която ни предоставяте.

"Български законник" ЕООД събира и обработва информацията, която ни предоставяте. Когато правите заявка, изискваме от вас (като минимум) вашето име, телефон и адрес на електронна поща. Възможно е да ви помолим за вашия адрес за доставка, служебен телефонен номер, информация за фирма и начин на плащане, както и други данни, релевантни на заявката, която правите.

Ако имате нужда да се свържете с нашия екип Обслужване на клиенти или да се свържете с нас по друг начин, като например на място в офиса, чрез писма по пощата и електронна поща, чрез социални медии и системи за незабавни съобщения и всички останали начини на комуникация, ние ще съберем информация за вас и от тези канали.

Има и други случаи, в които ще трябва да ни предоставите информация. Например, ако си направите потребителски профил, което ще ви позволи да запазите личните си настройки.

Можете да участвате в програми за препоръки или игри на лотариен принцип, за участието в които ще трябва да предоставите лична информация. В допълнение е възможно да ни предоставите обратна връзка или да ни помолите за помощ за това как да използвате услугите на "Български законник" ЕООД.Личната информация за други хора, която ни предоставяте.

Възможно е да направите заявка от името на някой друг, затова трябва да ви напомним, че вие трябва да поемете отговорността да уведомите човека или хората, чиито лични данни сте предоставили, че сте споделили личната им информация и да ги помолите да съгласят с начина, по който "Български законник" ЕООД използва тяхната информация.Лична информация, която събираме автоматично.

Дори и накрая да не направите заявка, при посещението си на нашите интернет сайтове или приложения, ние автоматично събираме определена информация. Тя включва вашия IP адрес, датата и времето, в което сте използвали нашите услуги, хардуера, софтуера или интернет браузъра, който използвате, както и информация за операционната система на вашето устройство, като версия на приложението и настройките ви за език. Също така, ние можем да съберем информация за броя кликове, кои страници сте разгледали и какво е било поведението ви в тях.

Ако използвате мобилно устройство, също така можем да събираме данни, които идентифицират вашето мобилно устройство, специфичните настройки и характеристики на устройството, информация за местоположението, проблемите с приложението и друга системна активност. Когато правите заявка, нашата система регистрира по какъв начин и от кои интернет сайтове сте направили заявката си или влизанията ви в интернет сайтовете и приложенията на "Български законник" ЕООД.Лична информация, която получаваме от други източници.

Освен информацията, която сами споделяте с нас, е възможно да получаваме информация за вас и от други източници. Тези източници могат да бъдат бизнес партньори, като дистрибуционни партньори и други независими партньори на "Български законник" ЕООД. Информацията, събрана от тези източници, може да бъде комбинирана с предоставената от вас информация. Например, услугите предлагани от "Български законник" ЕООД, не са налични само на интернет сайта и приложенията на "Български законник" ЕООД, но могат да са интегрирани и в услугите, предлагани от дистрибуционните партньори, които можете да откриете интернет.

Когато използвате някоя от тези услуги, вие предоставяте информацията за заявката на своите бизнес партньори, които я препращат на нас. Ние също така интегрираме услугите, предоставяни от доставчици на услуги в качеството им на партньори на "Български законник" ЕООД, за да обработят заявките и плащанията ви. Тези доставчици на услуги споделят ваша информация, за да можем да администрираме и управляваме вашата заявка и за да сме сигурни, че всичко протича по възможно най-удобния за вас начин.

Друг възможен пример е евентуално интегриране на услуги за позвъняване към наши партньори. Тогава ние ще получаваме мета данните за позвъняванията ви (като например къде сте позвънили, кой сте вие, дата и продължителност на разговора). Също така можем да получим информация за вас, за да ви предложим по-подходяща за вас реклама.

След като свържете своя профил в "Български законник" ЕООД със своя профил в социалните платформи, интернет сайтове и медии, личните ви данни могат да бъдат споделени с "Български законник" ЕООД от доставчика на съответната социална медия, но само при условие, че сте съгласни това.

Партньорите ни също могат да споделят информация за вас с "Български законник" ЕООД - това може да се случи, ако имате въпроси за настояща заявка, когато възникне спор относно заявка или имат друга комуникация относно вашата заявка.Защо "Български законник" ЕООД събира и използва вашите лични данни?

Ние използваме събраната за вас информация за различни цели. вашите лични данни могат да бъдат използвани по следните начини:

Заявки за продукти и услуги: Първо и най-важно нещо - ние използваме вашите лични данни, за да завършим и обработим интернет заявката ви. Ние също така можем да ви предложим други продукти, свързани с вашите професионални интереси и услуги от партньори на "Български законник" ЕООД. Те ще бъдат предоставяни чрез нашите интернет услуги и в случай, че решите да се възползвате от тях, ние ще използваме вашата информация, за да завършим и обработим поръчката ви.

Обслужване на клиенти: Ние предоставяме обслужване на клиенти от нашите офиси. Споделянето на вашата информация с нашия екип Обслужване на клиенти ни позволява да сме на линия, когато имате нужда от нас - включително да ви помогнем да откриете подходящите продукти и услуги и да отговорим на всички въпроси относно заявката ви, които можете да имате.

Функции на профила: Някои от потребителите на "Български законник" ЕООД могат да създадат потребителски профил на нашите интернет сайтове или приложения. Ние използваме информацията, която ни предоставяте, за да обслужваме този профил, като ви позволяваме да правите редица полезни неща.

Можете да управлявате своите Заявки или други покупки, да се възползвате от специални оферти, да правите бъдещи Заявки лесно и да управлявате личните си настройки. Управлението на личните настройки ви позволява да споделяте своите данни и друга информация, свързана с вашите професионални интереси, която сте предоставили.

Притежателите на профили в системите и сайтовете на "Български законник" ЕООД могат да запазват информация за контакти във функциите на профила си, да управляват Заявките по работа и свързват други профили към профила на "Български законник" ЕООД.

Специализирани форуми: Ние също така може да позволим на потребителите с профил да се присъединят и комуникират по между си посредством форуми. Всякаква подобна активност може да бъде видима за други притежатели на профили или наши партньори.

Маркетингови дейности: Ние също така използваме вашата информация за маркетингови дейности. Ние използваме вашите данни за контакт и връзка с вас, за да ви изпращаме новини относно продукти и услуги, свързани с вашите професионални интереси, когато правите заявка с нас или когато създадете потребителски профил. Можете да се откажете от тези маркетингови комуникация изключително бързо и лесно по всяко време - просто кликнете на линка „Отписване“, който ще откриете във всеки бюлетин или като ни пишете на office@zakonnik.net.

На базата на информацията, която споделяте с нас, могат да ви бъдат показани индивидуални оферти на интернет сайта "Български законник" ЕООД, на мобилните приложения или на интернет сайтовете/приложенията на партньори на "Български законник" ЕООД (включително и във всички интернет сайтове и други платформи). Това могат да бъдат оферти, които можете да заявите директно на сайта "Български законник" ЕООД или оферти от партньори на "Български законник" ЕООД или продукти, които мислим, че ще сметнете за интересни.

Когато участвате в промоционални активности (като игри на лотариен принцип, програми за препоръки или състезания), съответната информация ще бъде използвана за администриране на тези промоции.

Комуникация с вас: Ние може да се свържем с вас посредством електронна поща, пощенски услуги, телефон или ви изпращаме текстово съобщение - начина, по който ще се свържем с вас зависи от данните за контакт, които вече сте споделили с нас. Ние обработваме комуникацията, която сте ни изпратили. Това може да се дължи на различни причини, включително:

Отговор или обработване на всякакви заявки, които сте направили вие или друг от ваше име. "Български законник" ЕООД също така предлага различни начини за обмен на информация, заявки и коментари относно наши продукти и услуги и заявки, направени чрез "Български законник" ЕООД.

Ако не сте завършили интернет заявката или не сте заплатили завеното от вас издание е възможно да ви изпратим електронна поща с напомняне и ли получите телефонно обаждане за да продължите или да заплатите с заявката си.

Когато използвате нашите услуги, ние можем да ви изпратим въпросник или да ви поканим да оставите отзив за опита ви с "Български законник" ЕООД.

Ние също така можем да ви изпратим други материали, за които считаме, че може да ви бъдат от полза. Ние също така можем да ви изпратим материали, свързани с предстоящи наши продукти и услуги, въз основа на предишни ваши заявки, които сте направили.

Ние може да ви изпращаме други информационни съобщения, които които са свързани с ползването на продуктите и услуггите ни.

Маркетингови проучвания и анализ: Нашите потребители могат да участват в маркетингови проучвания, като всички допълнителни лични данни, които ни предоставят, може да се използват за подобряване на продуктите и услугите ни.

Промотиране на надеждно заявяване и ползване на продукти и услуги: За да създадем надеждна среда за вас, ние можем да използваме личните данни за защита и предотвратяване на измами и други нелегални или нежелани дейности. По подобен начин, ние можем да използваме лични данни за оценка на риска и поради мерки за сигурност, включително индентифициране на потребители.

Подобряване на услугите ни: Ние също така използваме личните данни за аналитични цели. Това е част желанието ни да подобряваме услугите си, но също така може да бъдат използвани за тестови цели, отстраняване на проблеми и за подобряване на функционалността и качеството.

Контрол на позвъняванията: Когато се обаждате на нашия екип, "Български законник" ЕООД може да използва системи за разпознаване на телефонни номера, за да свърже телефонния ви номер с вашите съществуващи данни - по този начин ние пестим както вашето, така и времето на нашия персонал. Нашият екипът ни може все пак да помоли за вашата идентификация, за да се увери, че информацията за вашата заявка ще запази конфиденциалността си.

По време на разговорите с екипът на "Български законник" ЕООД е възможно проследяване в реално време или записване на разговора с цел качествен контрол и за използването им при обучения. Записите се пазят за ограничен период от време и се изтриват автоматично, освен в случаите, в които "Български законник" ЕООД има законно право да запази подобен запис за по-дълъг период от време (в рамките на разумното), включително с цел разследване на измами. Всички записи от разговори ще бъдат обработени, в съответствие с тази тези Общи условия.

Юридически цели: В някои случаи може да се наложи да използваме вашата информация, за да разрешим юридически спорове или за цели на разследването на тези случаи.

За да обработим вашата информация както е описано по-долу, ние разчитаме на следните юридически основи:

Изпълнение на договори: Използването на вашата информация може да бъде необходима за изпълнението на договори с нас. Например, ако използвате нашите продукти и услуги съгласно договор, ние ще използваме вашата информация за да реализираме правата си и да изпълним задълженията си по него.

Законови интереси: Може да използваме вашата информация за наши законови интереси, като например да ви предоставим най-доброто съдържание на нашите електронни системи и интернет сайтове, електронна пощаи и бюлетини, за да подобрим и промотираме нашите продукти и услуги и съдържанието на нашите електронни системи и интернет сайтове, както и за административни, юридически и цели за установяване на измами.

Съгласие: Възможно е да разчитаме на вашето съгласие да използваме личната ви информация за определени маркетингови цели. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като се свържете с нас на адресите, посочени в края на тези Общи условия.


Как "Български законник" ЕООД споделя вашите данни с негови партньори?

При определени обстоятелства, ще споделим личните ви данни с партньори на "Български законник" ЕООД.

Куриерска компания: За да завършим вашата заявка, включваща продукти изискващи доставка, ние прехвърляме съответна информация към куриерска компания. Ако имате запитване относно вашата заявка, ние може да се свържем с куриера и да получим допълнителна информация за обработката на вашата заявка.

Представители на "Български законник" ЕООД: С цел да подпомагаме заявяването на продукти и услуги на "Български законник" ЕООД, вашите данни могат да бъдат споделени с партньори. Това обработване на данни се прави с няколко цели, като например изпращане на маркетингови материали. Третите страни, доставчици на услуги са обвързани от конфиденциални правила и не е позволено да използват вашите лични данни за други цели.

Доставчици на методи за плащане и (други) финансови институции: Когато се изисква сторниране на вашата заявка от ваша страна или от страна на притежателя на картата, използвана за заявката, ние можем да споделим част от информацията за заявката с доставчика на услугата за плащане и релевантни финансови институции, които да се заемат с процеса по сторниране. Тази информация може да включва копие на потвърждението на заявката или IP адреса, използван за заявката.

В допълнение, можем да споделим информация със съответните финансови институции, когато смятаме, че е изключително важно за целите по установяване или предотвратяване на измами.

Компетентни органи: Ние разкриваме лични данни на правоприлагащите органи, когато това се изисква по закон или е абсолютно необходимо за предотвратяване, установяване или преследване на криминална дейност или измами. Възможно е в течение на процедурата да разкрием лични данни с компетентните органи.

Бизнес партньори: Ние работим с много бизнес партньори. Някои от тях предоставят или рекламират нашите услуги, както и помагат на други наши бизнес партньори да разпространяват и рекламират техните услуги, свързани с вашите професионални интереси. Това може да означава, че техните услуги са интегрирани в нашите електронни системи и интернет сайтове/приложения, че те могат да ви показват персонализирани реклами или че услугите за интернет Заявки на "Български законник" ЕООД са интегрирани в техните интернет сайтове и/или приложения.

Когато правите заявка на интернет сайтовете или приложенията на някой от нашите бизнес партньори, определени лични данни, които сте им предоставили, ще бъдат препратени на нас. Ако обслужването на клиенти се предоставя от бизнес партньор, "Български законник" ЕООД ще сподели информация, свързана с вашата заявка с бизнес партньорите (когато това е необходимо), за да ви предостави точна и ефикасна помощ.

След като направите заявка чрез някой от нашите партньорски интернет сайтове, бизнес партньорите могат да получат известна част от вашите лични данни, свързани с определена заявка. Това е за техни собствени цели (например с цел анализ) и, ако това е заявено от ваша страна, за администрирането на програми за лоялност и за маркетингови цели.

Когато правите заявка на интернет сайт на наш бизнес партньор, моля, отделете време, за да прочетете техните политики за конфиденциалност, ако желаете да разберете как тези бизнес партньори могат да обработват вашите лични данни. Когато ви предоставяме продукти и/или услуги, свързани с вашите професионални интереси, вашата информация може да бъде споделена с бизнес партньорите, които оферираме, за да обработим или администрираме вашата поръчка. За установяване и предотвратяване на измами и само когато това е изрично необходимо, ние можем също така да обменяме информация за нашите потребители с бизнес партньорите.

Партньори за реклама: Като начин за маркетинг, "Български законник" ЕООД осигурява показването на подходящи реклами на съответно таргетирана аудитория. Ние може да споделим вашите лични данни с партньори за реклама. Стремим се да не споделяме вашия адрес на електронна поща за другa цел.

 

Списък на основните типове ваши данни, които обработваме

- Данни за идентификация :
трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес;

- Потребителски данни:
данни, необходими за предоставяне на електронни услуги, за таксуване; данни за изготвяне на сметки, проформа фактури и оригинални фактурите, както и за доказване на тяхната достоверност; данни, които се обработват в електронните ни системи;

Други данни:

- Информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително:
записи на обаждания, които са направени от и към контактните ни центрове и целят подобряване на обслужването;

- Електронна поща, писма, информация за заявките ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания;

- Друга обратна връзка, която получаваме от вас;

лични данни за контакт - адрес за контакт, телефонен номер и информация за контакт (имейл, телефонен номер), пол, възрастова група;

- Видео записи, които се правят с цел подобряване на сигурността от офисите на "Български законник" ЕООД и търговските ни представители;

- Предпочитания за услугите, които ви предоставяме;

- Кредитен рейтинг;

- Информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с плащанията направени към "Български законник" ЕООД;

- Друга информация като:
клиентски номер, код или друг идентификатор, създаден от "Български законник" ЕООД за идентификация на абонати/потребители;

- Данни, предоставяни през интернет страницата на дружеството и мобилни приложения;

информация за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес при посещение на интернет страницата ни;

- Демографски данни, информация за ваши колеги, когато се съгласявате да участвате в наши проучвания, тегления на награди или друга обратна връзка, която ни предоставяте във връзка с ползваните продукти услуги;

- Други лични данни, предоставени от вас или от трето лице при сключване или по време на действие на договор с "Български законник" ЕООД и по-конкретно: трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес на пълномощник, посочени в документ, в който сте го упълномощили да ги представлява; данни за профил в социални мрежи, данни за контакт, лице за контакт; потребителско име, парола (при регистрация в интернет страница на "Български законник" ЕООД или друга подобна услуга); данни, предоставени при участие в игри, томболи и/или други сезонни или промоционални кампании, организирани от "Български законник" ЕООД, включително и чрез социалните мрежи.Обработката се извършват с цел:

- Установяване на самоличността на клиента през всички търговски канали;

- Управление и изпълнение на вашите заявки за продукти или услуги, изпълнение на договори за продукти и услуги;

- Изготвяна на предложение за сключване на договор;

- Изготвяне и изпращане на сметка/фактура за продуктите и/или услугите, които използвате при нас;

- За да осигурим необходимото ви цялостно обслужване, както и да събираме дължимите суми за ползваните продукти и услуги;

- Осигуряване на техническото обслужване, с оглед предоставяне на качествени услуги, съгласно договореното;

- Всякакво техническо съдействие за поддържане на предоставените услуги;

- Изготвяне на предложения за сключване на договори от разстояние и договори извън търговските обекти, изпращане на куриерски услуги с предоговорена информация и проекта на договор; обслужване на отказ от сделка;

- Извършване на кредитна оценка, за да оценим ваша заявка за предоставяне на услуги;

- Уведомление за всичко, свързано с продуктите и услугите, които ползвате при нас, изпращане на различни известия, уведомление за проблеми, грешки или за да отговорим на подадени от вас молби, жалби, предложения;

- Изготвяне на обобщена статистическа информация за нашите продажби, услуги, клиенти, и други елементи от дейността ни, които можем да предоставяме и на трети лица и др.;

- Анализ на клиентската история и изготвяне на потребителски профил с оглед определяне на подходяща оферта за вас;

- Защитим и осигурим сигурността на вас и на нашите служители;

- Установим и/или предотвратим незаконосъобразни действия или действия в противоречия с нашите условия за съответните услуги;

- Оценим и измерим ефективността от рекламите ни, както и да ви предложим рекламно съдържание, което да е адекватно на нуждите Ви;

- Данните от вашите сметки, проформа фактури и оригинални фактури се обработват от нас за цели, съвместими с първоначалната цел за събирането им, с цел изготвяне на обща отчетност върху нашите продукти и услуги;

- Проучване и анализиране на клиентско потребление на нашите услуги, на основа на анонимна или персонализирана информация за да установим основните тенденции, да подобрим нашето разбираме за поведението на клиентите ни и да си сътрудничим с трети лица, за да разработим нови услуги за нашите клиенти;

- Извършване на обработка от обработващ данните при сключване на договор, възлагане, отчитане, приемане, разплащане;

- За изпълнение на нормативни задължения


Ние обработваме идентификационните ви данни, данни за изготвяне на вашите сметки, проформа фактури и оригинални фактури и други лични данни, за да спазим задължения, които са предвидени в нормативен акт, така например:

- Задължения за предоставяне на информация на държавните органи и упълномощени представители на държавната власт;

- Изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;

- Предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;

- Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;

задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;

- Предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове;

- За да изпълним задълженията си за осигуряване на електронни съобщения при кризи от невоенен характер, режим „Военно положение", режим „Положение на война" или за друго извънредно положение;

- Удостоверяване на възраст при пазаруване онлайн.


В някои случаи ние обработваме личните ви данни, само след предварителното ви писмено съгласие. Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни и целта на обработката е посочена в него, и не се покрива с целите, изброени в тази политика. Ако ни дадете съответните съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения с вас:

- Изготвяме подходящи за вас предложения за продукти и услуги на "Български законник" ЕООД, като извършваме детайлни анализи на ваши основни лични данни;

- Изготвят се подходящи за вас предложения за продукти и услуги от партньори на компанията, като обработваме ваши основни лични данни и данни за потребление.
Основни лични данни включват имена, пол и възрастова група, адрес (постоянен адрес).

- Потребителски данни: данни, обработени в електронните ни системи за целите на предаване, разпространение или обмен на информация; Включително данни за вид на устройството, както и дата, час, продължителност и вид на информацията.

- Детайлни анализи е метод за извършване на анализ, който позволява обработване на големи по обем данни посредством статистически модели и алгоритми и други, които включват използване на мрежови и лични данни, както и процеси на псевдонимизиране и анонимизиране на същите, с цел извличане на информация за тенденции и различни статистически показатели.

Партньори са дружества, с които "Български законник" ЕООД има сключени договори за партньорство и които предоставят разнообразни продукти и услуги.

Данни за потребление – обобщени данни за потребление на услугите, предоставяни от "Български законник" ЕООД, включващи вид услуга, общ брой и продължителност на ползване.

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения на "Български законник" ЕООД. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, "Български законник" ЕООД няма да използва личните ви данни и информация за определените по-горе цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Ние имаме голямо разнообразие от предлагани продукти и услуги. Когато ни предоставите съгласие за обработка на данни, това съгласие се отнася до всички продукти и услуги, които ползвате.

За да оттеглите даденото съгласие е необходимо само да използвате офисите ни, сайта ни или данните ни за контакт.

С оглед наш легитимен интерес

Ние използваме данните ви за идентификация, данни за изготвяне на вашите сметки, проформа фактури и оригинални фактури с наш легитимен интерес, за да извършим основен анализ на данните ви с цел да пригодим предлаганите от нас услуги към индивидуалните ви потребности и да ви предложим нови услуги, които да ги задоволяват.

Обработка на анонимизирани данни

Ние обработваме вашите потребителски данни за статически цели, това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни – например, за да представим потребителско поведение на големи групи хора. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.


Когато обработваме основните ви лични данни и потребителските ви данни, и описаните други данни за целите на предоставяне на продукти и услуги, за тяхното заплащане, за изпълнение на ваши заявки за услуги, както и с цел да изпълним наши нормативни задължения, тази обработка е задължителна, за изпълнение на тези цели. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да сключим с вас договор за продукт или услуга.Как "Български законник" ЕООД използва социалните платформи, интернет сайтове и медии?

"Български законник" ЕООД използва социалните платформи, интернет сайтове и медии по различни начини. От една страна ги използваме за да улесним промотирането и заявяването на продукти и услуги. Може да интегрираме още услуги, свързани със социални медии (като съобщения в социални медии), чрез които да общувате с "Български законник" ЕООД или с ваши познати във връзка с нашите услуги. Може също да поддържаме профили в социални медии и да предлагаме приложения на сайтовете на различни социални медии.Декларация за използване на „Бисквитки“

„Бисквитките“ и други проследяващи технологии могат да бъдат използвани на нашите интернет сайтове и приложения по различни начини, като например функционирането на интернет сайта на "Български законник" ЕООД, за анализ на трафика или за рекламни цели. Тези технологии или се използват директно от нас, или от нашите бизнес партньори, включително доставчици на услуги и рекламодатели, с които работим, представляващи партньори на "Български законник" ЕООД. Ако желаете да научите повече относно това какво са „Бисквитки“, как се използват и какви са вашите възможности за избор, моля, прочетете повече тук.

Какво са „Бисквитки“?

„Бисквитките“ представляват малко количество данни, които даден интернет сайт изпраща на вашия компютър или мобилно устройство. Така наречените „Бисквитки“ на първи страни са „Бисквитки“, които се използват от фирмата, притежаваща домейна от който се изпращат съответните „Бисквитки“. Ето защо, „Бисквитките“ на "Български законник" ЕООД са „„Бисквитки“ на първи страни“. В случай, че позволим на други страни да използват „Бисквитки“ посредством интернет сайтовете и приложенията на "Български законник" ЕООД, тези „Бисквитки“ се наричат „„Бисквитки“ на партньори на "Български законник" ЕООД“.

Също така, има разлика между „сесийните“ и постоянните „Бисквитки“. „Сесийните“ съществуват само докато затворите своя браузър. Постоянните „Бисквитки“ имат по-дълга активност и не биват автоматично изтрити след като затворите браузъра си. Ние се стремим да използваме или да позволим използването на „Бисквитки“ с максимална активност от 5 години. Само при извънредни ситуации, като например поради мерки за сигурност и когато е абсолютно необходимо, дадените „Бисквитки“ ще бъдат активни за по-дълъг период от време.

Освен „Бисквитки“ се използват и други подобни на тях технологии за проследяване. Те могат да включват пикселни маркери (също наричани GIF-ове, уеб маркери или пиксели), които проследяват URL адреси или комплекти за разработване на софтуер (SDKs). Пикселните маркери са малки графични изображения, често пъти от един пиксел, които могат да бъдат доставени на вашия компютър, като част от заявка на уеб страница, в приложение, в реклама или в HTML-а на електронна поща съобщение. Пикселите могат да бъдат използвани за извличане на информация от вашето устройство, като например вида на вашето устройство или операционната система, IP адреса и времето, което сте прекарали на сайта или в приложението. Те могат да бъдат използвани за прочитането и използването на „Бисквитки“ във вашия браузър. Проследяването на URL адреси се използва, за да разберете на кой интернет сайт сте били препратени, за да използвате убесайтовете или приложенията на "Български законник" ЕООД. Комплектите за разработване на софтуер (SDKs) са малки части от код, включени в приложенията, чиято функция напомня тази на „Бисквитките“ и пикселните маркери.

Всички тези технологии биват наричани „Бисквитки“ в тази Декларация за използване на „Бисквитки“.

Как се използват „Бисквитките“?

„Бисквитките“ се използват за различни цели. Те ви позволяват да бъдете разпознати като един и същ потребител на всички страници на интернет сайта, на различни интернет сайтове или когато използвате приложение.

Нашият интернет сайт и приложения използват „Бисквитки“ за различни цели:

Технически „Бисквитки“: ние се опитваме да предоставим на посетителите си модерен, лесен за използване интернет сайт и приложения, които автоматично се адаптират към техните нужди и желания. За да постигнем това, ние използваме технически „Бисквитки“, за да ви покажем нашите електронни системи и интернет сайтове, за да се уверим, че те работят правилно, за да създадем вашия потребителски профил, за да ви впишем и за да управляваме вашите Заявки. Тези технически „Бисквитки“ са абсолютно необходими за правилното функциониране на нашите електронни системи и интернет сайтове.

Функционални „Бисквитки“: ние използваме функционални „Бисквитки“, за да запомним вашите предпочитания и за да ви помогнем да използвате нашите електронни системи и интернет сайтове и приложения ефикасно и ефективно. Например, тези „Бисквитки“ запомнят вашата предпочитана валута, език, вашите търсения и наши продукти и услуги, които сте вече сте разгледали. Ние също така използваме „Бисквитки“, за да запомним информацията за вашата регистрация, за да не се налага да попълвате своята информация всеки път, когато посещавате сайта (нека си го кажем направо - това си е доста досадно). Въпреки това, вашата парола ще остане кодирана. Тези функционални „Бисквитки“ не са строго задължителни за функционирането на нашите електронни системи и интернет сайтове, но те добавят функционалност и подобряват опита ви с "Български законник" ЕООД.

Аналитични „Бисквитки“: ние използваме тези „Бисквитки“, за да получим информация за това как нашите посетители използват "Български законник" ЕООД. Това означава, че можем да открием какво работи добре и какво може да бъде подобрено на нашите интернет сайтове и приложения, да разберем ефективността на рекламите и комуникацията и за да се уверим, че продължаваме да бъдем интересни и актуални. Събраните данни могат да включват кои уеб страниците сте разгледали, към кои страници сте били препратени и кои са били изходните страници, които сте посетили и затворили, кои типове платформи сте използвали, кои електронна пощаи сте отворили и за кои сте предприели действие, информация за датата и продължителността.

Това означава, че можем да използваме данните за това как сте взаимодействали с интернет сайта, като например брой кликове, който сте направили на дадена страница, движенията на мишката и на курсора на мишката, думите, които сте използвали при търсене и текстовете, които сте въвели в множество полета. Ние можем да използваме аналитичните „Бисквитки“ като част от нашите интернет рекламни кампании, за да научим как потребителите взаимодействат с нашите електронни системи и интернет сайтове или приложения, след като видят дадена интернет реклама. Аналитичните „Бисквитки“ могат да бъдат използвани за да позволим на нашите бизнес партньори да научат дали потребителите им се възползват от офертите за места за настаняване, интегрирани в техните интернет сайтове.

Търговски „Бисквитки“: ние използваме „Бисквитки“ от партньори на "Български законник" ЕООД, както и наши собствени, за да покажем персонализирани реклами на нашите интернет сайтове и на чужди интернет сайтове. Това се нарича „ретаргетиране“ и е на базата на дейността ви на браузъра, като например търсените от вас ключови думи или разгледаните от вас страници.

Как и защо използваме личните ви данни
За изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения
Ние обработваме идентификационните ви данни, трафичните ви данни и други лични данни, за да предоставяме продуктите и услугите, които сте заявили и които ползвате при нас, както за да изпълняваме договорните и преддоговорни задължения и да се ползваме от правата по договорите, сключени с вас.

Защо и как използваме автоматизирани алгоритми

За обработването на вашите лични данни ние използване частично автоматизирани алгоритми и методи с цел постоянно подобряване на нашите продукти и услуги, за придаване на по-лично към вас, за адаптиране на продуктите и услугите ни към вашите нужди по най-добрия възможен начин или за изчисляване. Този процес се нарича профилиране.

Ние използваме автоматизирани алгоритми за да определим вашия кредитен рейтинг чрез извършване на първоначални и/или текуща кредитна оценка вашата платежоспособност, при закупуване и ползване на наши продукти и услуги. За целите на определяне на кредитния рейтинг ние използваме вашите основни данни и данните за платежната ви история.. Алгоритъмът цели да прецени доколко е вероятно да заплащате редовно и в срок дължимите суми а ползваните продукти и услуги и доколко е вероятно да бъдете неплатежоспособен. За целта, "Български законник" ЕООД може да използва услугите на кредитна агенция. В случай на нисък кредитен рейтинг или липса на оценка за вас, можем да отложим подписването на договора или да поискаме допълнителни гаранции за плащане.

Как защитаваме вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти.

Компанията е установила структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, определила е Длъжностно лице за защита на данните, които подпомагат процесите по опазване и обезпечаване сигурността на вашите данни.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Кога изтриваме вашите лични данни

По правило, прекратяваме използването на вашите лични данни, за целите, свързани с договорното правоотношение, след прекратяване на договора, но не ги изтриваме преди изтичане на една година от прекратяване на договора или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като задължения за съхраняване и предоставяне на информация за целите на разкриване и разследване на престъпления, задължения (6 месеца) по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години). Моля да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас.

Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи /елементи, позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

Кога и защо споделяме лични данни с трети лица

Ние предоставяме ваши лични данни на трети лица, като основната ни цел е да ви предложим качествено, бързо и комплексно обслужване като се грижим продуктите и услугите, които ви предлагаме да покриват вашите очаквания. Не предоставяме ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на вашите данни.

Лични данни предоставяме на следните категории получатели (администратори на лични данни)

Възможни типове лица, обработващи данни от името на "Български законник" ЕООД са:

- Дружества- кредитни агенции, за целите на първоначална и текуща кредитна оценка;

- Дружества събирачи и/или обезпечаващи вземанията - агенции за събиране на вземания, кредитни агенции, които чрез поръчителство или друг способ, обслужване и събиране на вземания;

- Пощенски оператори, с оглед изпращане на пратки, съдържащи договори, допълнителни споразумения и други документи и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им;

- Дистрибутори и агенти на "Български законник" ЕООД, които действат като представители на дружеството, при продажбата на услуги и продукти;

- Лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходим за изграждане на мрежата на дружеството и за извършване на различни услуги по отчитане, разплащане на услуги и продукти, техническа поддръжка и др.;

- Лица, предоставящи сервизна поддръжка на крайни устройства; кол центрове, които съдействат на "Български законник" ЕООД при продажбата на продукти и услуги и при обслужване на клиентите преди и през времетраене на договорните отношения;

- Инсталатори – за инсталация или поддръжка за предоставяне на услугата;

-Лица, наети на граждански договор от "Български законник" ЕООД, подпомагащи процесите по продажба, логистика, доставка и др.;

- Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предостави лични данни по силата на действащото законодателство;

-Доставчици на електронни удостоверителни услуги, когато документ, свързан с предоставяне на продукт или услуга, се подписва с електронен подпис;

- Банки за обслужване на плащанията, извършени от вас;

- Охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност във връзка с обработване на видеозаписите от обекти на "Български законник" ЕООД и/или осигуряване на пропускателния режим в обектите;

- Лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;

- Лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.


Лица, обработващи данните от свое име

- Цесионери – страна по договори за цесия, с които "Български законник" ЕООД прехвърля (продава) вашите непогасени задължения;

- Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;


Вашите права, във връзка с обработване на личните ви данни

Право на информация

Вие имате право да поискате:

- Информация за това дали отнасящи се до вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;

- Съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;

- Информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до вас, поне в случаите на автоматизирани решения.

Право на корекция

В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате:

- Да заличим, коригираме или блокираме ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;

- Да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.


Право на възражение

По всяко време имате право да:

- Възразите срещу обработването на личните ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;

- Възразите срещу обработването на личните ви данни за целите на директния маркетинг.


Право на ограничаване на обработването

Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако:

- Оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; или

- Обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване;
или

- Повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
или

- Сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.


Право на преносимост на данни

Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако обработваме вашите данните съгласно договор или базирано на съгласие с Общите условия.


Право на жалба

В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни. След 25 май 2018 г. ще можете да подадете жалба и пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.

Моля, уведомете другите потребители, ако те ползват услуги, закупени от вас (например персонал или семейство членове) относно обработката и предаването на вашите данни.

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Ние се произнасяме по вашето искане в 14-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността ни, този срок може да бъде удължен до 30 дни. С решението си ние даваме или отказва достъп и/или исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме отговора си.


Актуалност и промени на политиката

С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящите Общи условия. Ако промените, които направим, са съществени, можем да публикуваме съобщение за направените промени в нашите интернет сайтове, мобилни приложения, в телефонен разговор, по имейл и по всеки друг подходящ начин. Приканваме ви редовно да преглеждате текущия вариант на тази Общи условия, да бъдете постоянно информирани за това, как ние се грижим за защитата на личните данни, които събираме.Ако имате въпроси, предложения или коментари относно тази декларация за използване на „Бисквитки“, моля, изпратете ги на електронна поща office@zakonnik.bg, на адрес: София 1000, пл. "Райко Даскалов" No.1, вх. Б, на тел./факс: 02 / 980 35 61 или 02 / 986 40 40, или на място в офиса ни, в работно време от понеделник до петък от 9:30 до 18:00.

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис