Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
НАЧАЛО > ОБЩИ УСЛОВИЯ
Общи условия

С поръчката от нашия сайт между Български законник ЕООД и потребителя се сключва споразумение, което дава следните права:

Ползване. Потребителят може да ползва информацията на нашия сайт с парола след като заплати абонментна такса за право на ползване.

Потребителят няма право да прави копия на Сайта или по какъвто и да е начин да променя оригиналната програма или с помощта на други програми да прави копие на базата данни.

Потребителят няма право да разпространява или вгражда в други информационни системи данните, съдържащи се в информационната част на Сайта с каквато и да било цел.

Ако нямате парола за достъп сайтът е с ограничени функции.

Прекратяване. Без каквото и да било предизвестие собственикът на този сайт може да прекрати това Потребителско споразумение ако потреителят системно нарушава условията описани в него.

Всички права върху името на Сайта (включително графични елементи, изображения, анимация, аудио, снимки, текст и др. включени  в сайта), придружаващите го печатни материали и всички копия на сайта са собственост на Български законник ЕООД. Сайтът е защитен от Закона за авторското право и международните споразумения.

Гаранции. Собственикът на сайта не гарантира, че той не съдържа грешки или че отговря на Вашите изискванията. Сайтът и всички свързани с него документации се предоставят “такива каквито са”. Единствено текстовете публикувани в оригиналния Държавен вестник имат правна сила.

При никакъв случай собственикът на този сайт не е отговорен пред Вас или пред трета страна за каквито и да било щети и загуби (включително, но не само за щети от финансова или имуществена загуба или щети от пропуснати ползи, загуба на фирмена информация и др. преки или косвени загуби) произтичащи от използването или невъзможността да се ползва този сайт, дори и собственикът да е бил предупреден за възможността от такива загуби.

При какъвто и да е случай, цялата отговорност на Собственика на сайта, по което и да е условие на това Споразумение няма да превиши последната едногодишна абонаментна такса, платена от потребителя за достъп до информацията на този сайт.

Никой служител или разпространител на Собственика на сайта не може да прменя това Споразумение.

“Български законник” ЕООД, ЕИК: 130233043
Всички права запазени

Последна актуализация: 01.09.2023 г.