НАЧАЛО > АБОНАМЕНТИ И ЦЕНИ
Печатни издания

За да заявите издание, моля, маркирайте желания чекбокс,
а след това попълнете Вашите данни по-долу в тази страница.

ПЕЧАТНИ (ХАРТИЕНИ) ИЗДАНИЯ

Подарък при абонамент над 330 лв.:
БЕЗПЛАТЕН ВИДЕОЗАПИС
на годишния ни счетоводен семинар

издания:

За 6 м.

За 12 м.

За 24 м.
сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК
105 лв. 165 лв. 295 лв.
в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК 120 лв. 195 лв. 365 лв.
в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ 52 лв. 82 лв. 142 лв.
ДВОЕН АБОНАМЕНТ:
• сп. Български законник +
• в. Седмичен законник

195 лв. 305 лв. 565 лв.
ТРОЕН АБОНАМЕНТ:
• сп. Български законник +
• в. Седмичен законник +
• в. Главен счетоводител
247 лв. 387 лв. 697 лв.

Цени без ДДС
Електронни издания
ЕЛЕКТРОННИ (ИНТЕРНЕТ) ИЗДАНИЯ

Подарък при абонамент над 330 лв.:
БЕЗПЛАТЕН ВИДЕОЗАПИС
на годишния ни счетоводен семинар
вижте предимствата...  

издания

За 6 м.

За 12 м.

За 24 м.
сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК 90 лв. 140 лв. 260 лв.
в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК 102 лв. 165 лв. 295 лв.
в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ 44 лв. 70 лв. 120 лв.
ДВОЕН АБОНАМЕНТ
• сп. Български законник +
• в. Седмичен законник

166 лв. 260 лв. 460 лв.
ТРОЕН АБОНАМЕНТ
• сп. Български законник +
• в. Седмичен законник +
• в. Главен счетоводител
210 лв. 330 лв. 600 лв.

Цени без ДДС
Комбинации с отстъпки
Комбиниран абонамент:
ПЕЧАТНИ и ЕЛЕКТРОННИ ИЗДАНИЯ

Подарък при абонамент над 330 лв.:
БЕЗПЛАТЕН ВИДЕОЗАПИС
на годишния ни счетоводен семинар
вижте предимствата...  

издания

За 6 м.

За 12 м.

За 24 м.
сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК
Печатно и електронно издание
154 лв. 242 лв. 439 лв.
в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК
Печатно и електронно издание
176 лв. 286 лв. 528 лв.
в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
Печатно и електронно издание
77 лв. 121 лв. 209 лв.
ДВОЕН АБОНАМЕНТ
• сп. Български законник +
• в. Седмичен законник

Печатни и електронни издания
286 лв. 462 лв. 825 лв.
ТРОЕН АБОНАМЕНТ
• сп. Български законник +
• в. Седмичен законник +
• в. Главен счетоводител

Печатни и електронни издания
363 лв. 583 лв. 999 лв.

Цени без ДДС
ЕКСПЕРТИСизданиe:

За 6 м.

За 12 м.

За 24 м.
Счетоводно-правна
информационна система

ЕКСПЕРТИС
(Интернет достъп)


142 лв.

без ДДС


238 лв.

без ДДС


438 лв.

без ДДС

Подарък при абонамент за 24 месеца:
БЕЗПЛАТЕН ВИДЕОЗАПИС
на годишния ни счетоводен семинар

Комбинации с ЕКСПЕРТИС
Комбиниран абонамент:
ЕКСПЕРТИС
+
ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ

Подарък при абонамент над 330 лв.:
БЕЗПЛАТЕН ВИДЕОЗАПИС
на годишния ни счетоводен семинар
Комбинация с
ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯЗа 6 м.

За 12 м.

За 24 м.
ЕКСПЕРТИС +
печатно издание
сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК
210 лв. 340 лв. 620 лв.
ЕКСПЕРТИС +
печатно издание
в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК
210 лв. 360 лв. 650 лв.
ЕКСПЕРТИС +
печатно издание
в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
180 лв. 290 лв. 520 лв.
ЕКСПЕРТИС +
печатни издания
ДВОЕН АБОНАМЕНТ

• сп. Български законник +
• в. Седмичен законник

250 лв. 400 лв. 750 лв.
ЕКСПЕРТИС +
печатни издания
ТРОЕН АБОНАМЕНТ

• сп. Български законник +
• в. Седмичен законник +
• в. Главен счетоводител
290 лв. 480 лв. 860 лв.

Цени без ДДС

Ново!

ОЩЕ ПО-НИСКИ ЦЕНИ
за комбинацията
на Експертис с
електронните ни издания


Подарък при абонамент над 330 лв.:
БЕЗПЛАТЕН ВИДЕОЗАПИС
на годишния ни счетоводен семинар

Комбинация с
ЕЛЕКТРОННИ ИЗДАНИЯ


За 6 м.

За 12 м.

За 24 м.
ЕКСПЕРТИС +
сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК
197 лв. 320 лв. 590 лв.
ЕКСПЕРТИС +
в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК
195 лв. 330 лв. 600 лв.
ЕКСПЕРТИС +
в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
170 лв. 280 лв. 500 лв.
ЕКСПЕРТИС +
ДВОЕН АБОНАМЕНТ
• сп. Български законник +
• в. Седмичен законник

230 лв. 370 лв. 670 лв.
ЕКСПЕРТИС +
ТРОЕН АБОНАМЕНТ
• сп. Български законник +
• в. Седмичен законник +
• в. Главен счетоводител
270 лв. 440 лв. 780 лв.

Цени без ДДС


Интересувате ли се от повече от едно работно място?
Настолник на счетоводителя - 2018 г.
Излезе от печат!

Справочна информация за
практическо счетоводство!

Акценти през 2018 г. в книгата /диска:

• Банкови сметки и кодове за вид плащане

• Размер и обхват на осигурителните вноски за периода 1980 г. - 2018 г.

• Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и класове професии за периода 2005 г. - 2018 г.

• Размер на осигурителните вноски за ДОО, за ДЗПО, ЗО и за УчПФ - по видове осигурени лица и разпределение между осигурител (осигуряващ) и осигурено лице за периода 2007 г. - 2018 г.

• ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ –Място на изпълнение на доставката на стоки и услуги; Данъчна основа; Данъчно събитие; Данъчен кредит; Видове регистрации и дерегистрации; Освободени доставки и придобивания; Данъчни ставки; Доставки, облагаеми с нулева ставка и условия за нейното прилагане; Срокове, санкции и понятия по ЗДДС

• ДДС ПРИ ТЪРГОВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЕС – Данъчни ставки, приложими в ЕС; Прагове за регистрация в ЕС; Прагове за регистрация при вътреобщностно придобиване; Прагове за регистрация при дистанционни продажби на стоки; Адреси на данъчните администрации в държавите-членки на ЕС

• КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ - Данък при източника; Данък върху разходите; Алтернативен данък; Данъчни амортизируеми активи и данъчен амортизационен план; Данъчни временни и данъчни постоянни разлики; Авансови вноски; Срокове, санкции и понятия; Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане

• ДАНЪЦИ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА - Необлагаеми доходи по ЗДДФЛ; Данъчни облекчения; Данъчни ставки; Размери на нормативно признатите разходи; Годишна данъчна декларация; Срокове, санкции и понятия

• Национална класификация на професиите и длъжностите – 2011, с новите и променените длъжности и кодове за 2018 г.

• Разходни норми на горивата за всички нови модели автомобили

• Работна заплата (от 1992 г.), командировъчни и цени на горивата (от 1994 г.), ОЛП (от 1991 г.), фиксинг (от 1991 г.), либор (от 1998 г.) и други


Само книга

28.80 лв.
+
Доставка с куриер:
2.40 лв.*

Само диск

28.80 лв.
+
Доставка с куриер:
2.40 лв.*Заявете тук
Книга (над 500 стр.) + Диск:


36.00лв.
+
Доставка с куриер:
2.40 лв.*По желание:
Добавете към книгата
Видеозапис на Годишния счетоводен семинар без да заплащате допълнителна такса
за доставка за DVD-диска.
50% ОТСТЪПКА -
за 24.00 лв. вместо 48.00
Годишен счетоводен семинар 50% ОТСТЪПКА
Дата на провеждане:
20 декември 2017 г.

Модул 1: Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Мина ЯНКОВА
- Началник отдел в Министерство на финансите

I. Промени, свързани с намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса
ІІ. Допълнения на правилата, свързани с корекции на ползван данъчен кредит
III. Изменения във връзка с несъответствия на разпоредби в закона с Директива 2006/112/ЕС и привеждане на ДДС законодателството в съответствие с решения на Съда на Европейския съюз
IV. Прецизиране на разпоредби в ЗДДС и редакционни промени, във връзка с възникнали затруднения при практическото прилагане на закона.

 

Модул 2: Промени в трудовото и осигурителното законодател-
ство през 2018 г. Преглед на по-важните промени през 2017 г.

Аспасия ПЕТКОВА
- експерт по социално осигуряване

• Закон за бюджета на ДОО за 2018 г.;
• Кодекс за социално осигуряване -промени през 2018 г.;
• Промени в наредбите, свързани със социалното осигуряване;
• Промени в осигурителните вноски;
• Закон за бюджета на НЗОК за 2018 г.;
• Пенсиониране през 2018 г.;
• Подаване на данни в НОИ и НАП във връзка с осигуряването;
• Санкции при нарушаване на осигурителното законодателство;
• Промените в трудовото законодателство – коментар по КТ и наредбите;

Ще бъдат коментирани промените в осигурителното законодателство до датата на семинара и очакваните промени след тази дата.

 

Модул 3: Годишно данъчно приключване 2017 г.
по реда на ЗКПО

Мина ДИМИТРОВА
- д.е.с., регистриран одитор

1. Формиране на данъчния финансов резултат за 2017г. по реда на ЗКПО:
• Постоянни данъчни разлики;
• Временни данъчни разлики;
• Други суми за преобразуване;

2. Особености и казуси от практиката свързани с:
• Данъчни амортизируеми активи;
• Пренасяне на данъчни загуби;
• Коригиране на счетоводни грешки.

 

  Видеозапис на DVD-диск - Продължителност на записа: 6 астрономически часа;

Допълнително: Всички презентационни материали, ползвани от лекторите. Диска ще ви бъде доставен с куриер на Лео Експрес до 3 работни дни след заплащане на проформа фактурата.

За абонати, направили абонамент за 2018 г. на стойност над 330 лв.:

БЕЗПЛАТНО - вижте вариантите...
Заявете тук Видеозапис на DVD-диск
с 50% ОТСТЪПКА (важи до изчерпване на тиража):


24.00лв.
вместо 48.40 лв.
+
Доставка с куриер:
2.40 лв.*

* Посочените цени са без ДДС
Данни за поръчка

ПОЛУЧАТЕЛ И ДОСТАВКА
* Полетата в червено са задължителни

ФАКТУРА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
 
Трите имена:
Телефон:
Еmail:
Град:
Пощенски код:
Адрес:
Фирма:
Коментар:
Въведете защитния код:

 
Моля, изберете вид на фактурата:


Желая да платя в: