НАЧАЛО > АБОНАМЕНТИ И ЦЕНИ
Печатни издания

За да заявите издание, моля, маркирайте желания чекбокс,
а след това попълнете Вашите данни по-долу в тази страница.

ПЕЧАТНИ (ХАРТИЕНИ) ИЗДАНИЯ

Подарък при абонамент над 330 лв.:
БЕЗПЛАТЕН ВИДЕОЗАПИС
на годишния ни счетоводен семинар

издания:

За 6 м.

За 12 м.

За 24 м.
сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК
105 лв. 165 лв. 295 лв.
в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК 120 лв. 195 лв. 365 лв.
в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ 52 лв. 82 лв. 142 лв.
ДВОЕН АБОНАМЕНТ:
• сп. Български законник +
• в. Седмичен законник

195 лв. 305 лв. 565 лв.
ТРОЕН АБОНАМЕНТ:
• сп. Български законник +
• в. Седмичен законник +
• в. Главен счетоводител
247 лв. 387 лв. 697 лв.

Цени без ДДС
Електронни издания
ЕЛЕКТРОННИ (ИНТЕРНЕТ) ИЗДАНИЯ

Подарък при абонамент над 330 лв.:
БЕЗПЛАТЕН ВИДЕОЗАПИС
на годишния ни счетоводен семинар
вижте предимствата...  

издания

За 6 м.

За 12 м.

За 24 м.
сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК 90 лв. 140 лв. 260 лв.
в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК 102 лв. 165 лв. 295 лв.
в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ 44 лв. 70 лв. 120 лв.
ДВОЕН АБОНАМЕНТ
• сп. Български законник +
• в. Седмичен законник

166 лв. 260 лв. 460 лв.
ТРОЕН АБОНАМЕНТ
• сп. Български законник +
• в. Седмичен законник +
• в. Главен счетоводител
210 лв. 330 лв. 600 лв.

Цени без ДДС
Комбинации с отстъпки
Комбиниран абонамент:
ПЕЧАТНИ и ЕЛЕКТРОННИ ИЗДАНИЯ

Подарък при абонамент над 330 лв.:
БЕЗПЛАТЕН ВИДЕОЗАПИС
на годишния ни счетоводен семинар
вижте предимствата...  

издания

За 6 м.

За 12 м.

За 24 м.
сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК
Печатно и електронно издание
154 лв. 242 лв. 439 лв.
в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК
Печатно и електронно издание
176 лв. 286 лв. 528 лв.
в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
Печатно и електронно издание
77 лв. 121 лв. 209 лв.
ДВОЕН АБОНАМЕНТ
• сп. Български законник +
• в. Седмичен законник

Печатни и електронни издания
286 лв. 462 лв. 825 лв.
ТРОЕН АБОНАМЕНТ
• сп. Български законник +
• в. Седмичен законник +
• в. Главен счетоводител

Печатни и електронни издания
363 лв. 583 лв. 999 лв.

Цени без ДДС
ЕКСПЕРТИСизданиe:

За 6 м.

За 12 м.

За 24 м.
Счетоводно-правна
информационна система

ЕКСПЕРТИС
(Интернет достъп)


142 лв.

без ДДС


238 лв.

без ДДС


438 лв.

без ДДС

Подарък при абонамент за 24 месеца:
БЕЗПЛАТЕН ВИДЕОЗАПИС
на годишния ни счетоводен семинар

Комбинации с ЕКСПЕРТИС
Комбиниран абонамент:
ЕКСПЕРТИС
+
ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ

Подарък при абонамент над 330 лв.:
БЕЗПЛАТЕН ВИДЕОЗАПИС
на годишния ни счетоводен семинар
Комбинация с
ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯЗа 6 м.

За 12 м.

За 24 м.
ЕКСПЕРТИС +
печатно издание
сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК
210 лв. 340 лв. 620 лв.
ЕКСПЕРТИС +
печатно издание
в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК
210 лв. 360 лв. 650 лв.
ЕКСПЕРТИС +
печатно издание
в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
180 лв. 290 лв. 520 лв.
ЕКСПЕРТИС +
печатни издания
ДВОЕН АБОНАМЕНТ

• сп. Български законник +
• в. Седмичен законник

250 лв. 400 лв. 750 лв.
ЕКСПЕРТИС +
печатни издания
ТРОЕН АБОНАМЕНТ

• сп. Български законник +
• в. Седмичен законник +
• в. Главен счетоводител
290 лв. 480 лв. 860 лв.

Цени без ДДС

Ново!

ОЩЕ ПО-НИСКИ ЦЕНИ
за комбинацията
на Експертис с
електронните ни издания


Подарък при абонамент над 330 лв.:
БЕЗПЛАТЕН ВИДЕОЗАПИС
на годишния ни счетоводен семинар

Комбинация с
ЕЛЕКТРОННИ ИЗДАНИЯ


За 6 м.

За 12 м.

За 24 м.
ЕКСПЕРТИС +
сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК
197 лв. 320 лв. 590 лв.
ЕКСПЕРТИС +
в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК
195 лв. 330 лв. 600 лв.
ЕКСПЕРТИС +
в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
170 лв. 280 лв. 500 лв.
ЕКСПЕРТИС +
ДВОЕН АБОНАМЕНТ
• сп. Български законник +
• в. Седмичен законник

230 лв. 370 лв. 670 лв.
ЕКСПЕРТИС +
ТРОЕН АБОНАМЕНТ
• сп. Български законник +
• в. Седмичен законник +
• в. Главен счетоводител
270 лв. 440 лв. 780 лв.

Цени без ДДС


Интересувате ли се от повече от едно работно място?
Настолник на счетоводителя - 2018 г.
Излезе от печат!

Справочна информация за
практическо счетоводство!

Акценти през 2018 г. в книгата /диска:

• Банкови сметки и кодове за вид плащане

• Размер и обхват на осигурителните вноски за периода 1980 г. - 2018 г.

• Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и класове професии за периода 2005 г. - 2018 г.

• Размер на осигурителните вноски за ДОО, за ДЗПО, ЗО и за УчПФ - по видове осигурени лица и разпределение между осигурител (осигуряващ) и осигурено лице за периода 2007 г. - 2018 г.

• ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ –Място на изпълнение на доставката на стоки и услуги; Данъчна основа; Данъчно събитие; Данъчен кредит; Видове регистрации и дерегистрации; Освободени доставки и придобивания; Данъчни ставки; Доставки, облагаеми с нулева ставка и условия за нейното прилагане; Срокове, санкции и понятия по ЗДДС

• ДДС ПРИ ТЪРГОВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЕС – Данъчни ставки, приложими в ЕС; Прагове за регистрация в ЕС; Прагове за регистрация при вътреобщностно придобиване; Прагове за регистрация при дистанционни продажби на стоки; Адреси на данъчните администрации в държавите-членки на ЕС

• КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ - Данък при източника; Данък върху разходите; Алтернативен данък; Данъчни амортизируеми активи и данъчен амортизационен план; Данъчни временни и данъчни постоянни разлики; Авансови вноски; Срокове, санкции и понятия; Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане

• ДАНЪЦИ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА - Необлагаеми доходи по ЗДДФЛ; Данъчни облекчения; Данъчни ставки; Размери на нормативно признатите разходи; Годишна данъчна декларация; Срокове, санкции и понятия

• Национална класификация на професиите и длъжностите – 2011, с новите и променените длъжности и кодове за 2018 г.

• Разходни норми на горивата за всички нови модели автомобили

• Работна заплата (от 1992 г.), командировъчни и цени на горивата (от 1994 г.), ОЛП (от 1991 г.), фиксинг (от 1991 г.), либор (от 1998 г.) и други


Само книга

28.80 лв.
+
Доставка с куриер:
2.40 лв.*

Само диск

28.80 лв.
+
Доставка с куриер:
2.40 лв.*Заявете тук
Книга (над 500 стр.) + Диск:


36.00лв.
+
Доставка с куриер:
2.40 лв.*По желание:
Добавете към книгата
Видеозапис на Годишния счетоводен семинар без да заплащате допълнителна такса
за доставка за DVD-диска.
50% ОТСТЪПКА -
за 24.00 лв. вместо 48.00

ПРОГРАМА

Модул I - GDPR и счетоводството – допирни точки

Тема 1 - Въведение в GDPR ... 50 мин.

 • Основни цели на GDPR и разлики с досега приложимия режим по Директива 95/46/ЕО
 • Обхват
 • Санкции
 • Сигнализиране и доказване на съответствие
 • Допълнителни права на ФЛ
 • Нови лица и нови отговорности
 • Постигане на съответствие с новата правна рамка

Тема 2 - Действия по обработване на данни при извършване на счетоводна дейност и услуги ..... 50 - 60 мин.

 • Цел на обработването
 • Правно основание за обработване
 • Срок на обработване
 • Изтриване
 • Видове субекти на данни
 • Определяне ролите на администратор и обработващ при работата на счетоводителите – Въведение

Модул II – Права и задължения на счетоводителите по GDPR .... 70 - 80 мин.

Тема 1 - Счетоводителите като администратори или обработващи лични данни

 • Разграничение между администратор и обработващ – функции и отговорности
 • Вътрешни политики – периметри
 • Технически и организационни мерки
 • Обработка на чувствителни данни
 • Оценка на въздействие – необходима ли е?
 • Длъжностно лице по защита на данните – кога е необходимо?
 • Установяване на нарушения и реакция

Тема 2 – Права на субектите на данни

 • Право на информация - как се съхраняват и кога се изтриват данните
 • Право на поправка
 • Правото да бъдеш забравен
 • Съгласие за обработване
 • Разлика между клиенти и служители

Модул III –– Сключване на договор за обработване на данни ..... 60 - 70 мин.

 • Периметри на договора
 • Задължения на страните
 • Стандартни клаузи и определения

Модул IV – Мерки за съответствие ...... 30 - 40 мин.

 • Стандартни мерки
 • Анализ и привеждане в съответствие с новите правила

Дискусия и отговор на предварително зададени въпроси ..... 60 мин.

   

Лектор:
адв. д-р Ирена Георгиева

Дата:
15 май 2018 г.*
Втора дата за провеждане! Поради огромният интерес към семинара, местата за 16 май се запълниха. Екипът ни обявява втора дата за провеждане на семинара - 15 май (вторник).

Място:
гр. София, ул. "Г.С.Раковски" №108,
зала 4, ет. 2, Сграда на ФНТС

Продължителност:
Еднодневен семинар, 8 уч.ч.
от 09:00 до 16:40 ч.


ВАРИАНТИ И ЦЕНИ
Отстъпки за ранни заявки!Участие на място за двама или повече участника
от една организация:


90.00лв.
вместо 120.00 лв. без ДДСУчастие на място само за един участник от организация:

120.00лв.
вместо 150.00 лв. без ДДС

ПОЛУЧАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ
Всички присъствали на място в семинара, могат да заявят Удостоверение за участие в специализирано обучение, чието издаване е включено в цената и не се доплаща.


Ако нямате възможност да участвате на място в семинара или ще участвате, но желаете да притежавате пълнитя му видеозапис (8 уч. часа), заявете тук:

Видеозапис на DVD-диск:

36.00лв.
вместо 48.40 лв. без ДДС
+
Доставка с куриер*:
2.40 лв. без ДДС

Посочените цени са без ДДС

* Дискът ще ви бъде изпратен в периода 23-30 май 2018 г. - незабавно след изготвяне и тиражиране на видеозаписа.


КРАТКА БИОГРАФИЯ

Адв. д-р Ирена Георгиева е експерт с дългогодишен опит в областта на регулацията за защита на личните данни и член на Международната асоциация на специалистите по защита на личните данни (IAPP). Д-р Георгиева е с магистърска степен по право от Софийския университет “Св. Климент Охридски“ (2003). Притежава следдипломна квалификация от УНСС на тема счетоводство (2005). Докторската си степен получава от Университета на Грьонинген, Холандия, като защитава докторска дисертация на тема „Обществени поръчки и корупция“ (PhD, 2015).

Д-р Георгиева е основател и управител на PPG Lawyers и член на Софийската адвокатска колегия. Тя е съавтор на практическо ръководство по защита на личните данни и електронното събиране на доказателства.

Д-р Георгиева е автор и на множество публикации в специализирани и неспециализирани медии в областта на защитата на личните данни, обществените поръчки, публично-частното партньорство. Тя участва в много професионални семинари и дискусии и често е гост-лектор на кръгли маси и срещи на високо равнище.

 

ЧАСОВИ ГРАФИК НА СЕМИНАРА

Часово разпределение:

Времетраене:

Наименование на модула:

09:00 - 10:00

60 мин.

Модул I GDPR и счетоводството – допирни точки

Тема 1 Въведение в GDPR

10:00 - 10:20

20 мин.

Кафе пауза

10:20 12:00

100 мин.

Модул I GDPR и счетоводството – допирни точки

Тема 2 Определяне действията по обработване на данни при извършване на счетоводни услуги

Модул II Права и задължения на счетоводителите по GDPR

Тема 1 - Счетоводителите като администратори или обработващи лични данни

 

12:00-13:00

 

60 мин.

 

Почивка за обяд

13:00- 13:50

50 мин.

Модул II Права и задължения на счетоводителите по GDPR

Тема 2 - Права на субектите на данни

13:50 - 14:00

10 мин.

Почивка

14:00 - 15:00

60 мин.

Модул III Сключване на договор за обработване на данни – кога се налага?

15:00 - 15:10

10 мин.

Почивка

15:10 - 16:40

90 мин.

Модул IV Мерки за съответствие

Дискусия

Отговор на предварително зададени въпроси

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

 • На всеки участник в семинара, заявил предварително, че желае да получи Удостоверение за участие в специализиран семинар, ще му бъде предоставено такова  в деня на семинара.

КАК ДА ЗАДАДЕТЕ ВЪПРОСИ И ДА ЗАЯВИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ?

 • Всеки участник в семинара ще може предварително да зададе своите конкретни въпроси и проблематични казуси към д-р Георгиева - до 2 въпроса.
 • Всеки заявил видеозапис също ще може да зададе до 1 въпрос.

След като заявите участие или видеозапис чрез формата за поръчки по-долу, вие може да зададете своите въпроси и да заявявите удостоверение чрез нашата специална ФОРМА ЗА ЗАДАВАНЕ НА ВЪПРОСИ И ЗАЯВЯВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ или по имейл на office@ekspertis.bg.

Въпросите могат да се задават в срок до 7 май 2018 г. Д-р Георгиева по своя преценка ще подбере и отговори на най-интересните и актуални въпроси.

Данни за поръчка

ПОЛУЧАТЕЛ И ДОСТАВКА
* Полетата в червено са задължителни

ФАКТУРА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
 
Трите имена:
Телефон:
Еmail:
Град:
Пощенски код:
Адрес:
Фирма:
Коментари и въпроси:
Въведете защитния код:

 
Моля, изберете вид на фактурата:


Желая да платя в: