НАЧАЛО > АБОНАМЕНТИ И ЦЕНИ
ПЕЧАТНИ И ЕЛЕКТРОННИ ИЗДАНИЯ - 2017 г.

За да заявите издание, моля, маркирайте желания чекбокс,
а след това попълнете Вашите данни по-долу в тази страница.

ПЕЧАТНИ (ХАРТИЕНИ) ИЗДАНИЯ


издания:

За 6 м.

За 12 м.

За 24 м.
сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК
105 лв. 165 лв. 295 лв.
в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК 120 лв. 195 лв. 365 лв.
в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ 52 лв. 82 лв. 142 лв.
ДВОЕН АБОНАМЕНТ:
• сп. Български законник +
• в. Седмичен законник

195 лв. 305 лв. 565 лв.
ТРОЕН АБОНАМЕНТ:
• сп. Български законник +
• в. Седмичен законник +
• в. Главен счетоводител
247 лв. 387 лв. 697 лв.

Цени без ДДС
ЕЛЕКТРОННИ (ИНТЕРНЕТ) ИЗДАНИЯ

вижте предимствата...  

издания

За 6 м.

За 12 м.

За 24 м.
сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК 90 лв. 140 лв. 260 лв.
в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК 102 лв. 165 лв. 295 лв.
в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ 44 лв. 70 лв. 120 лв.
ДВОЕН АБОНАМЕНТ
• сп. Български законник +
• в. Седмичен законник

166 лв. 260 лв. 460 лв.
ТРОЕН АБОНАМЕНТ
• сп. Български законник +
• в. Седмичен законник +
• в. Главен счетоводител
210 лв. 330 лв. 600 лв.

Цени без ДДС
Комбиниран абонамент:
ПЕЧАТНИ и ЕЛЕКТРОННИ ИЗДАНИЯ

вижте предимствата...  

издания

За 6 м.

За 12 м.

За 24 м.
сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК 140 лв.
вместо 195 лв.
220 лв.
вместо 305 лв.
399 лв.
вместо 555 лв.
в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК 160 лв.
вместо 222 лв.
260 лв.
вместо 360 лв.
480 лв.
вместо 660 лв.
в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ 70 лв.
вместо 96 лв.
110 лв.
вместо 152 лв.
190 лв.
вместо 262 лв.
ДВОЕН АБОНАМЕНТ
• сп. Български законник +
• в. Седмичен законник

260 лв.
вместо 361 лв.
420 лв.
вместо 565 лв.
750 лв.
вместо 1025 лв.
ТРОЕН АБОНАМЕНТ
• сп. Български законник +
• в. Седмичен законник +
• в. Главен счетоводител
330 лв.
вместо 457 лв.
530 лв.
вместо 717 лв.
930 лв.
вместо 1297 лв.


Цени без ДДСизданиe:

За 6 м.

За 12 м.

За 24 м.
Счетоводно-правна
информационна система

ЕКСПЕРТИС
(Интернет достъп)


142 лв.

без ДДС


238 лв.

без ДДС


438 лв.

без ДДС
Комбиниран абонамент:
ЕКСПЕРТИС
+
ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ

Електронен (интернет) вариант


издания:

За 6 м.

За 12 м.

За 24 м.
ЕКСПЕРТИС +
сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК
197 лв.
вместо 247 лв.
320 лв.
вместо 403 лв.
590 лв.
вместо 733 лв.
ЕКСПЕРТИС +
в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК
195 лв.
вместо 262 лв.
330 лв.
вместо 433 лв.
600 лв.
вместо 803 лв.
ЕКСПЕРТИС +
в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
170 лв.
вместо 194 лв.
280 лв.
вместо 320 лв.
500 лв.
вместо 580 лв.
ЕКСПЕРТИС +
ДВОЕН АБОНАМЕНТ
• сп. Български законник +
• в. Седмичен законник

230 лв.
вместо 337 лв.
370 лв.
вместо 543 лв.
670 лв.
вместо 1003 лв.
ЕКСПЕРТИС +
ТРОЕН АБОНАМЕНТ
• сп. Български законник +
• в. Седмичен законник +
• в. Главен счетоводител
270 лв.
вместо 480 лв.
450 лв.
вместо 680 лв.
780 лв.
вместо 1240 лв.


Цени без ДДС
Интересувате ли се от повече
от едно работно място?
ПУБЛИКАЦИЯ НА ГФО

Кой е длъжен да публикува чрез икономическо издание?
Подробности...
  Цена:

• В интернет страницата на издателството

Срок на съхранение: 5 години

количество
1
35.00 лв. без ДДС
вместо 55 лв.

• Във в. "Седмичен законник"


количество
1

58.00 лв. без ДДС
вместо 78 лв.
ПОРЪЧКА
Ако по-горе вече сте маркирали
избраните продукти, моля,
попълнете Вашите данни
и изпратете заявката!

АДРЕС И НАЧИН НА ДОСТАВКА

Желаете ли оригинална фактура?
Трите имена:*
Телефон:*
Еmail:*
Град:
Пощенски код:
Адрес:
Фирма:
* Полетата в червено са задължителни

Веднага след получено плащане, ние
ще ви изпратим избраните издания.
за преводи с ДДС:
Български законник ЕООД
, ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
BIC:BPBIBGSFIBAN:BG13 BPBI 7940 1044 2938 02
 
за преводи без ДДС:
КОМАН ЕООД
, ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
(Търговецът не е регистриран по ЗДДС)
BIC:BPBIBGSFIBAN:BG33 BPBI 7940 1084 4560 01
 
за преводи в офис на EasyPay:
Микросметка с КИН:
98 83 03 28 97
Плащане към:
Асен Марков
(управител на Български законник ЕООД)
Oт къде научихте за нас?:
(Тук може да отбележите и друг Ваш коментар)
След преглед и потвърждение на заявката ще получите
проформа фактура, по която може да наредите плащане
КНИГИ И СЕМИНАРИ

Към онлайн книжарницата ни...

 
ДАНЪЦИ 2017 ОСИГУРЯВАНЕ 2017 БЮДЖЕТ 2017 ОТГОВОРИ 2017 Данък "УИКЕНД" 2017