НАЧАЛО > АБОНАМЕНТ

Периодични издания
Български
законник
zakonnik.bg/bz
Седмичен
законник
zakonnik.bg/sz
Главен
счетоводител
zakonnik.bg/gs
Експертис
ekspertis.bg

Всички наши издания от началото на 2020 година ще съдържат поредица от свързани тематични материали, засягащи всички важни промени в законодателството и новости в практиката.

За да не пропускате тези важни материали, абонаментът Ви ще започне да тече от 1 януари и ще получите всички предходни броеве излезли от началото на годината до момента, освен ако изрично не посочите в полето за коментар, че желаете абонаментът Ви да започне да тече от датата на плащане.

За да заявите издание, моля, маркирайте желания чекбокс

  Абонамент в лева без ДДС
Издания: За 1 бр.
  За 6 м.   За 12 м.
сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК
Интернет вариант - zakonnik.bg: 20
99 165
Печатен вариант: 20
99 165
в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК
Интернет вариант - zakonnik.bg: 119 195
Печатен вариант: 119 195
в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
Интернет вариант - zakonnik.bg: 54 84
Печатен вариант: 54 84
Комбинация ДВОЕН АБОНАМЕНТ
сп. Български законник + в. Седмичен законник
Интернет вариант - zakonnik.bg: 198 335
Печатен вариант: 198 335
Интернет вариант + ЕКСПЕРТИС ekspertis.bg 348 568
Комбинация ТРОЕН АБОНАМЕНТ
сп. Български законник + в. Седмичен законник + в. Главен счетоводител
Интернет вариант - zakonnik.bg: 250 420
Печатен вариант: 250 420
Интернет вариант + ЕКСПЕРТИС ekspertis.bg 398 648
Счетоводно-правна информационна система
ЕКСПЕРТИС ekspertis.bg
Интернет вариант: 168 268
Бонуси и отстъпки
БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ – Абонатите на сп. Български законник, в. Седмичен законник и Експертис имат право на безплатни отговори на въпроси от професионалната практика.

ОТСТЪПКИ ОТ ЦЕНИТЕ:
– За всички абонати Годишният счетоводен семинар е с отстъпка.
– За всички абонаменти в пакет има допълнителна отстъпка, включена в посочените цени.

БЕЗПЛАТЕН СЕМИНАР:
– Клиентите с абонамент за 2020 г. на стойност над 420 лв. без ДДС получават безплатно видеозапис на Годишния счетоводен семинар.
Видеозаписът се изпраща по имейл като линк за изтегляне

БЕЗПЛАТЕН АРХИВ – Абонатите на интернет варианта получават безплатен достъп до пълния над 10-годишен архив на съответното издание.

Заявка
1 ВАШИТЕ ДАННИ
Име и фамилия:
Телефон:
Е-mail:
Професия:
Адрес за доставка:
Град:
Пощ. код:
Коментари и въпроси:
Фирма за доставка:
2 ДАННИ ЗА ФАКТУРА
 
 
Фирма:
Град:
Адрес:
МОЛ:
ЕИК:
ДДС №:
Начин на плащане:
3 ЗАЩИТЕН КОД


 
Моля, изберете вид на фактурата:Желая да платя в: