НАЧАЛО > АБОНАМЕНТИ И ЦЕНИ
Периодични издания

За да заявите издание, моля, маркирайте желания чекбокс,
а след това попълнете Вашите данни по-долу в тази страница.Подарък при абонамент над 99 лв.!

БЕЗПЛАТНА КНИГА+ДИСК
Настолник на счетоводителя - 2018

издания:

За 6 м.

За 12 м.

За 24 м.
сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК
           
печатен вариант 105 лв. 165 лв. 295 лв.
електронен вариант 90 лв. 140 лв. 260 лв.
в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК            
печатен вариант 120 лв. 195 лв. 365 лв.
електронен вариант 102 лв. 165 лв. 295 лв.
в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ            
печатен вариант 52 лв. 82 лв. 142 лв.
електронен вариант 44 лв. 70 лв. 120 лв.
Комбинация ДВОЕН АБОНАМЕНТ
• сп. Български законник +
• в. Седмичен законник
           
печатен вариант 195 лв. 305 лв. 565 лв.
електронен вариант 166 лв. 260 лв. 460 лв.
Комбинация ТРОЕН АБОНАМЕНТ
• сп. Български законник +
• в. Седмичен законник +
• в. Главен счетоводител
           
печатен вариант 247 лв. 387 лв. 697 лв.
електронен вариант 210 лв. 330 лв. 600 лв.
Посочените цени са без ДДС


Комбиниран абонамент:
ПЕЧАТНИ и ЕЛЕКТРОННИ ИЗДАНИЯПодарък при абонамент над 99 лв.!

БЕЗПЛАТНА КНИГА+ДИСК
Настолник на счетоводителя - 2018
вижте предимствата...  

издания

За 6 м.

За 12 м.

За 24 м.
сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК
Печатно и електронно издание
154 лв. 242 лв. 439 лв.
в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК
Печатно и електронно издание
176 лв. 286 лв. 528 лв.
в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
Печатно и електронно издание
77 лв. 121 лв. 209 лв.
ДВОЕН АБОНАМЕНТ
• сп. Български законник +
• в. Седмичен законник

Печатни и електронни издания
286 лв. 462 лв. 825 лв.
ТРОЕН АБОНАМЕНТ
• сп. Български законник +
• в. Седмичен законник +
• в. Главен счетоводител

Печатни и електронни издания
363 лв. 583 лв. 999 лв.

Цени без ДДС

Интересувате ли се от повече от едно работно място?
Комбинации с ЕКСПЕРТИС

За да заявите издание, моля, маркирайте желания чекбокс,
а след това попълнете Вашите данни по-долу в тази страница.Подарък при абонамент над 99 лв.!

БЕЗПЛАТНА КНИГА+ДИСК
Настолник на счетоводителя - 2018

издания:

За 6 м.

За 12 м.

За 24 м.
Счетоводно-правна
информационна система

ЕКСПЕРТИС
         
настолна версия (без комбиниране) 170 лв. 297 лв. 547 лв.
интернет версия (без комбиниране) 142 лв. 238 лв. 438 лв.
Комбинация на ЕКСПЕРТИС със
сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК
           
печатен вариант 210 лв. 340 лв. 620 лв.
интернет вариант 197 лв. 320 лв. 590 лв.
Комбинация на ЕКСПЕРТИС с
в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК
           
печатен вариант 210 лв. 360 лв. 650 лв.
интернет вариант 195 лв. 330 лв. 600 лв.
Комбинация на ЕКСПЕРТИС с
в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
           
печатен вариант 180 лв. 290 лв. 520 лв.
интернет вариант 170 лв. 280 лв. 500 лв.
Комбинация на ЕКСПЕРТИС с
ДВОЕН АБОНАМЕНТ
• сп. Български законник +
• в. Седмичен законник
           
печатен вариант 250 лв. 400 лв. 750 лв.
интернет вариант 230 лв. 370 лв. 670 лв.
Комбинация на ЕКСПЕРТИС с
ТРОЕН АБОНАМЕНТ
• сп. Български законник +
• в. Седмичен законник +
• в. Главен счетоводител
           
печатен вариант 290 лв. 480 лв. 860 лв.
интернет вариант 270 лв. 440 лв. 780 лв.
Посочените цени са без ДДС
Семинари

За да заявите видеозапис на семинар, моля, маркирайте желания чекбокс,
а след това попълнете Вашите данни по-долу в тази страница.


Видеозапис на DVD диск с обща продължителност над 6 часа и
всички презентационни материали (над 150 слайда):
GDPR за счетоводители
Проведен на: 16 май 2018 г.
Лектор: Адв. д-р Ирена Георгиева

        36 лв.
GDPR в туристическия сектор
Проведен на: 19 юни 2018 г.
Лектор: Адв. д-р Ирена Георгиева

        78 лв.
Посочените цени са без ДДС

ФАКТУРА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

ДАННИ ЗА АБОНАТА
* Полетата в червено са задължителни 
Име и фамилия:
Служебен телефон:
Е-mail:
Град:
Пощенски код:
Адрес за доставка:
Фирма (за доставка):
Коментари и въпроси:
Въведете защитния код: 
Моля, изберете вид на фактурата:Желая да платя в: