НАЧАЛО > АБОНАМЕНТИ И ЦЕНИ
ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР
По-ниски цени за наши абонати и за ранни записвания (до 30.11.2017)
вижте подробности...
ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ

За да заявите издание, моля, маркирайте желания чекбокс,
а след това попълнете Вашите данни по-долу в тази страница.

ПЕЧАТНИ (ХАРТИЕНИ) ИЗДАНИЯ

Подарък при абонамент над 330 лв.:
БЕЗПЛАТНО УЧАСТИЕ
в годишният ни счетоводен семинар

издания:

За 6 м.

За 12 м.

За 24 м.
сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК
105 лв. 165 лв. 295 лв.
в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК 120 лв. 195 лв. 365 лв.
в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ 52 лв. 82 лв. 142 лв.
ДВОЕН АБОНАМЕНТ:
• сп. Български законник +
• в. Седмичен законник

195 лв. 305 лв. 565 лв.
ТРОЕН АБОНАМЕНТ:
• сп. Български законник +
• в. Седмичен законник +
• в. Главен счетоводител
247 лв. 387 лв. 697 лв.

Цени без ДДС
ЕЛЕКТРОННИ ИЗДАНИЯ
ЕЛЕКТРОННИ (ИНТЕРНЕТ) ИЗДАНИЯ

Подарък при абонамент над 330 лв.:
БЕЗПЛАТНО УЧАСТИЕ
в годишният ни счетоводен семинар
вижте предимствата...  

издания

За 6 м.

За 12 м.

За 24 м.
сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК 90 лв. 140 лв. 260 лв.
в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК 102 лв. 165 лв. 295 лв.
в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ 44 лв. 70 лв. 120 лв.
ДВОЕН АБОНАМЕНТ
• сп. Български законник +
• в. Седмичен законник

166 лв. 260 лв. 460 лв.
ТРОЕН АБОНАМЕНТ
• сп. Български законник +
• в. Седмичен законник +
• в. Главен счетоводител
210 лв. 330 лв. 600 лв.

Цени без ДДС
КОМБИНАЦИИ С ОТСТЪПКИ
Комбиниран абонамент:
ПЕЧАТНИ и ЕЛЕКТРОННИ ИЗДАНИЯ

Подарък при абонамент над 330 лв.:
БЕЗПЛАТНО УЧАСТИЕ
в годишният ни счетоводен семинар
вижте предимствата...  

издания

За 6 м.

За 12 м.

За 24 м.
сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК
Печатно и електронно издание
154 лв. 242 лв. 439 лв.
в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК
Печатно и електронно издание
176 лв. 286 лв. 528 лв.
в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
Печатно и електронно издание
77 лв. 121 лв. 209 лв.
ДВОЕН АБОНАМЕНТ
• сп. Български законник +
• в. Седмичен законник

Печатни и електронни издания
286 лв. 462 лв. 825 лв.
ТРОЕН АБОНАМЕНТ
• сп. Български законник +
• в. Седмичен законник +
• в. Главен счетоводител

Печатни и електронни издания
363 лв. 583 лв. 999 лв.

Цени без ДДС
ЕКСПЕРТИСизданиe:

За 6 м.

За 12 м.

За 24 м.
Счетоводно-правна
информационна система

ЕКСПЕРТИС
(Интернет достъп)


142 лв.

без ДДС


238 лв.

без ДДС


438 лв.

без ДДС

Подарък при абонамент за 24 месеца:
БЕЗПЛАТНО УЧАСТИЕ
в годишният ни счетоводен семинар

КОМБИНАЦИИ С ЕКСПЕРТИС
Комбиниран абонамент:
ЕКСПЕРТИС
+
ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ

Подарък при абонамент над 330 лв.:
БЕЗПЛАТНО УЧАСТИЕ
в годишният ни счетоводен семинар
Комбинация с
ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯЗа 6 м.

За 12 м.

За 24 м.
ЕКСПЕРТИС +
печатно издание
сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК
210 лв. 340 лв. 620 лв.
ЕКСПЕРТИС +
печатно издание
в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК
210 лв. 360 лв. 650 лв.
ЕКСПЕРТИС +
печатно издание
в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
180 лв. 290 лв. 520 лв.
ЕКСПЕРТИС +
печатни издания
ДВОЕН АБОНАМЕНТ

• сп. Български законник +
• в. Седмичен законник

250 лв. 400 лв. 750 лв.
ЕКСПЕРТИС +
печатни издания
ТРОЕН АБОНАМЕНТ

• сп. Български законник +
• в. Седмичен законник +
• в. Главен счетоводител
290 лв. 480 лв. 860 лв.

Цени без ДДС

Ново!

ОЩЕ ПО-НИСКИ ЦЕНИ
за комбинацията
на Експертис с
електронните ни издания


Подарък при абонамент над 330 лв.:
БЕЗПЛАТНО УЧАСТИЕ
в годишният ни счетоводен семинар

Комбинация с
ЕЛЕКТРОННИ ИЗДАНИЯ


За 6 м.

За 12 м.

За 24 м.
ЕКСПЕРТИС +
сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК
197 лв.
вместо 247 лв.
320 лв.
вместо 403 лв.
590 лв.
вместо 733 лв.
ЕКСПЕРТИС +
в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК
195 лв.
вместо 262 лв.
330 лв.
вместо 433 лв.
600 лв.
вместо 803 лв.
ЕКСПЕРТИС +
в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
170 лв.
вместо 194 лв.
280 лв.
вместо 320 лв.
500 лв.
вместо 580 лв.
ЕКСПЕРТИС +
ДВОЕН АБОНАМЕНТ
• сп. Български законник +
• в. Седмичен законник

230 лв.
вместо 337 лв.
370 лв.
вместо 543 лв.
670 лв.
вместо 1003 лв.
ЕКСПЕРТИС +
ТРОЕН АБОНАМЕНТ
• сп. Български законник +
• в. Седмичен законник +
• в. Главен счетоводител
270 лв.
вместо 480 лв.
450 лв.
вместо 680 лв.
780 лв.
вместо 1240 лв.


Цени без ДДС


Интересувате ли се от повече от едно работно място?
НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ
Издание 2018 г.
Заявете книгата още сега и я получете с куриер незабавно след излизането ѝ от печат

Над 500 страници

Излиза през месец
март 2018 г.

Всеки заявил изданието,
ще го получи с куриер,
незабавно след излизането
му от печат.

Справочна информация за
практическо счетоводство!

Акценти през 2018 г. в книгата /диска:

• Банкови сметки и кодове за вид плащане
• Размер и обхват на осигурителните вноски за периода 1980 г. - 2018 г.
• Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и класове професии за периода 2005 г. - 2018 г.
• Размер на осигурителните вноски за ДОО, за ДЗПО, ЗО и за УчПФ - по видове осигурени лица и разпределение между осигурител (осигуряващ) и осигурено лице за периода 2007 г. - 2018 г.
• ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ –Място на изпълнение на доставката на стоки и услуги; Данъчна основа; Данъчно събитие; Данъчен кредит; Видове регистрации и дерегистрации; Освободени доставки и придобивания; Данъчни ставки; Доставки, облагаеми с нулева ставка и условия за нейното прилагане; Срокове, санкции и понятия по ЗДДС
• ДДС ПРИ ТЪРГОВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЕС – Данъчни ставки, приложими в ЕС; Прагове за регистрация в ЕС; Прагове за регистрация при вътреобщностно придобиване; Прагове за регистрация при дистанционни продажби на стоки; Адреси на данъчните администрации в държавите-членки на ЕС
• КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ - Данък при източника; Данък върху разходите; Алтернативен данък; Данъчни амортизируеми активи и данъчен амортизационен план; Данъчни временни и данъчни постоянни разлики; Авансови вноски; Срокове, санкции и понятия; Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане
• ДАНЪЦИ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА - Необлагаеми доходи по ЗДДФЛ; Данъчни облекчения; Данъчни ставки; Размери на нормативно признатите разходи; Годишна данъчна декларация; Срокове, санкции и понятия
• Национална класификация на професиите и длъжностите – 2011, с новите и променените длъжности и кодове за 2018 г.
• Разходни норми на горивата за всички нови модели автомобили |
• Работна заплата (от 1992 г.), командировъчни и цени на горивата (от 1994 г.), ОЛП (от 1991 г.), фиксинг (от 1991 г.), либор (от 1998 г.) и другиКнига и диск
с допълнителна информацияколичество
1
Цена:

36.00 лв.
с ДДС и
Доставка с куриер:
+ 2.40 лв. с ДДС.
ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР
По-ниски цени за наши абонати и за ранни записвания (до 30.11.2017)
Дата на провеждане:
20 декември 2017 г.

Семинарът е насрочен за демември, вместо традиционното му провеждане през януари, тъй като промените в нормативната база тази година са изтеглени за приемане по-рано заради Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Място на провеждане:
София, Сграда на Федерация на научно-техническите съюзи,
ул. "Г.С.Раковски" №108,
ет. 3, зала 4


вижте карта...


 ЗАЯВЕТЕ УЧАСТИЕ ОЩЕ СЕГА! 
Уважаеми клиенти, поради големия интерес към семинара Ви информираме, че броя на местата в залата е ограничен. За си гарантирате участие, направете вашата заявка за участие възможно най-рано.

Ако вече сте направил абонамент за 2018 г. на стойност над 330 лв. с право на безплатно участие, моля, потвърдете присъствието си на donkovska@ekspertis.net.08:45 – 09:00 – Регистрация

09:00 – 10:30 – Модул 1, част 1

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Мина ЯНКОВА
Началник отдел в Министерство на финансите

Програма на модул 1:
I. Промени, свързани с намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса
ІІ. Допълнения на правилата, свързани с корекции на ползван данъчен кредит
III. Изменения във връзка с несъответствия на разпоредби в закона с Директива 2006/112/ЕС и привеждане на ДДС законодателството в съответствие с решения на Съда на Европейския съюз
IV. Прецизиране на разпоредби в ЗДДС и редакционни промени, във връзка с възникнали затруднения при практическото прилагане на закона.

10:30 – 11:00Кафе-пауза

11:00 – 11:45 – Модул 1, част 2

11:45 – 12:45 –
Обяд

12:45 – 14:15 – Модул 2

Промени в трудовото и осигурителното
законодателство през 2018 г. Преглед на
по-важните промени през 2017 г.

Аспасия ПЕТКОВА
експерт по социално осигуряване

Програма на модул 2:
• Закон за бюджета на ДОО за 2018 г.;
• Кодекс за социално осигуряване -промени през 2018 г.;
• Промени в наредбите, свързани със социалното осигуряване;
• Промени в осигурителните вноски;
• Закон за бюджета на НЗОК за 2018 г.;
• Пенсиониране през 2018 г.;
• Подаване на данни в НОИ и НАП във връзка с осигуряването;
• Санкции при нарушаване на осигурителното законодателство;
• Промените в трудовото законодателство – коментар по КТ и наредбите;

Ще бъдат коментирани промените в осигурителното законодателство до датата на семинара и очакваните промени след тази дата.

14:30 – 16:45 – Модул 3

Годишно данъчно приключване 2017 г.
по реда на ЗКПО

Мина ДИМИТРОВА
д.е.с., регистриран одитор

Програма на модул 3:
1. Формиране на данъчния финансов резултат за 2017г. по реда на ЗКПО:
• Постоянни данъчни разлики;
• Временни данъчни разлики;
• Други суми за преобразуване;

2. Особености и казуси от практиката свързани с:
• Данъчни амортизируеми активи;
• Пренасяне на данъчни загуби;
• Коригиране на счетоводни грешки.

 Участие на място
за клиенти, които не са наши настоящи абонатиучастници:
1
Цена:

120.00 лв.
вместо 150 лв.*


Участие на място
за наши настоящи абонати
или

Участие на място за двама или повече участника
от една фирма (по 90 лв. на участник)участници:
1

90.00 лв.

вместо 110 лв.*


Видеозапис
на DVD-диск - Продължителност на записа: 6 астрономически часа;

Допълнително: Всички презентационни материали, ползвани от лекторите. Диска ще ви бъде доставен с куриер на Лео Експрес между 8 и 12 януари 2018 г.
Желая да платя с наложен платеж (+ 2.10 лв. *)
36.00 лв.
вместо 48 лв. и
Доставка с куриер:
+ 2.40 лв.
*ИЗГОДНА ОФЕРТА!
Комбинирай и спести

Участие на място (90 лв.) +
Абонамент за в. Главен счетоводител (печатно издание)
за 6 мес.
(44 лв.) или за 12 мес. (70 лв.)

Ако не сте наш абонат, но желаете да се възползвате от отстъпката за абонати,
заявете този пакет, като освен участие в семинара, половин
или една година ще получавате нашия вестник!
Комбинация за 6 мес.:
134.00 лв.
вместо 163 лв.*

или

К
омбинация за 12 мес.:
160.00 лв.
вместо 202 лв.
*


За абонати, направили абонамент за 2018 г. на стойност над 330 лв.:

Участие на място (един участник) или Видеозапис на DVD-диск (един бр.)


БЕЗПЛАТНО

вижте вариантите...

* Посочените цени са без ДДС
ДАННИ ЗА ПОРЪЧКА

АДРЕС И НАЧИН НА ДОСТАВКА

Желаете ли оригинална фактура?
Трите имена:*
Телефон:*
Еmail:*
Град:
Пощенски код:
Адрес:
Фирма:
* Полетата в червено са задължителни

Веднага след получено плащане, ние
ще ви изпратим избраните издания.
за преводи с ДДС:
Български законник ЕООД
, ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
BIC:BPBIBGSFIBAN:BG13 BPBI 7940 1044 2938 02
 
за преводи без ДДС:
ЛЕГА СОФТ ЕООД
, ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
(Търговецът не е регистриран по ЗДДС)
BIC:BPBIBGSFIBAN:BG 10 BPBI 79 40 10 83 38 34 01
 
за преводи в офис на EasyPay:
Микросметка с КИН:
98 83 03 28 97
Плащане към:
Асен Марков
(управител на Български законник ЕООД)
Oт къде научихте за нас?:
(Тук може да отбележите и друг Ваш коментар към нас)
След преглед и потвърждение на заявката ще получите
проформа фактура, по която може да наредите плащане
 
Моля, изберете:
Желая да платя в: