НАЧАЛО > АБОНАМЕНТ
Периодични издания
Български
законник




zakonnik.bg/bz
Седмичен
законник




zakonnik.bg/sz
Главен
счетоводител




zakonnik.bg/gs
Експертис




ekspertis.bg


За да заявите издание, моля, маркирайте желания чекбокс


издания:

За 6 м.

За 12 м.

За 24 м.
сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК
           
само интернет вариант 90 лв. 140 лв. 260 лв.
само печатен вариант 105 лв. 165 лв. 295 лв.
печатен + интернет вариант 135 лв. 210 лв. 380 лв.
в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК            
само интернет вариант 99 лв. 165 лв. 295 лв.
само печатен вариант 120 лв. 195 лв. 365 лв.
печатен + интернет вариант 155 лв. 250 лв. 465 лв.
в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ            
само интернет вариант 44 лв. 70 лв. 120 лв.
само печатен вариант 52 лв. 82 лв. 142 лв.
печатен + интернет вариант 65 лв. 105 лв. 180 лв.
Комбинация ДВОЕН АБОНАМЕНТ
сп. Български законник + в. Седмичен законник
           
само интернет вариант 166 лв. 260 лв. 460 лв.
само печатен вариант 195 лв. 305 лв. 565 лв.
печатен + интернет вариант 250 лв. 390 лв. 720 лв.
Комбинация ТРОЕН АБОНАМЕНТ
сп. Български законник + в. Седмичен законник + в. Главен счетоводител
           
само интернет вариант 210 лв. 330 лв. 600 лв.
само печатен вариант 247 лв. 387 лв. 697 лв.
печатен + интернет вариант 315 лв. 495 лв. 895 лв.
Посочените цени са без ДДС
Комбинации с ЕКСПЕРТИС

За да заявите издание, моля, маркирайте желания чекбокс


издания:

За 6 м.

За 12 м.

За 24 м.
Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС
         
интернет версия 142 лв. 238 лв. 438 лв.
настолна версия 170 лв. 297 лв. 547 лв.
Комбинация на ЕКСПЕРТИС със сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК
           
интернет вариант 215 лв. 345 лв. 620 лв.
печатен вариант 225 лв. 355 лв. 635 лв.
Комбинация на ЕКСПЕРТИС с в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК            
интернет вариант 215 лв. 345 лв. 620 лв.
печатен вариант 235 лв. 375 лв. 670 лв.
Комбинация на ЕКСПЕРТИС с в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ            
интернет вариант 185 лв. 295 лв. 530 лв.
печатен вариант 186 лв. 308 лв. 555 лв.
Комбинация на ЕКСПЕРТИС с ДВОЕН АБОНАМЕНТ
сп. Български законник + в. Седмичен законник
           
интернет вариант 285 лв. 450 лв. 805 лв.
печатен вариант 300 лв. 480 лв. 860 лв.
Комбинация на ЕКСПЕРТИС с ТРОЕН АБОНАМЕНТ
сп. Български законник + в. Седмичен законник + в. Главен счетоводител
           
интернет вариант 330 лв. 520 лв. 930 лв.
печатен вариант 350 лв. 560 лв. 995 лв.
Посочените цени са без ДДС

Поръчка
1 ПОЛУЧАТЕЛ
Име и фамилия:
Телефон:
Е-mail:
Професия:
Адрес за кореспонденция:
Град:
Пощ. код:
Коментари и въпроси:
Фирма за доставка:
2 ФАКТУРА
 
 
Фирма:
Град:
Адрес:
МОЛ:
ЕИК:
ДДС №:
Начин на плащане:
3 ЗАЩИТЕН КОД


 
Моля, изберете вид на фактурата:



Желая да платя в: