НАЧАЛО > АБОНАМЕНТ

Периодични издания
Български
законник
zakonnik.bg/bz
Седмичен
законник
zakonnik.bg/sz
Главен
счетоводител
zakonnik.bg/gs
Експертис
ekspertis.bg

За да заявите издание, моля, маркирайте желания чекбокс

  Абонамент в лева без ДДС
Издания:
  За 6 м.   За 12 м.
сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК
Интернет вариант - zakonnik.bg:
99 165
Печатен вариант:
99 165
в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК
Интернет вариант - zakonnik.bg: 119 195
Печатен вариант: 119 195
в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
Интернет вариант - zakonnik.bg: 54 84
Комбинация ДВОЕН АБОНАМЕНТ
сп. Български законник + в. Седмичен законник
Интернет вариант - zakonnik.bg: 198 335
Печатен вариант: 198 335
Интернет вариант + ЕКСПЕРТИС ekspertis.bg 348 568
Комбинация ТРОЕН АБОНАМЕНТ
сп. Български законник + в. Седмичен законник + в. Главен счетоводител
Интернет вариант - zakonnik.bg: 250 420
Печатен вариант (сп. Бългaрски законник и в. Седмичен законник ще получавате в печатен вариант, а в. Главен счетоводител ще получвате в интернет вариант): 250 420
Интернет вариант + ЕКСПЕРТИС ekspertis.bg 398 648
Счетоводно-правна информационна система
ЕКСПЕРТИС ekspertis.bg
Интернет вариант: 168 268

Заявка
1 ВАШИТЕ ДАННИ
Име и фамилия:
Телефон:
Е-mail:
Професия:
Адрес за доставка:
Град:
Пощ. код:
Коментари и въпроси:
Фирма за доставка:
2 ДАННИ ЗА ФАКТУРА
 
 
Фирма:
Град:
Адрес:
МОЛ:
ЕИК:
ДДС №:
Начин на плащане:
3 ЗАЩИТЕН КОД


 
Моля, изберете вид на фактурата:Желая да платя в: