начало > Осигуряване

Документи в категория "Осигуряване"


Кандидатстване по мерки за насърчаване на заетостта

в. Главен счетоводител, бр. 22, 15 - 30 ноември 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност" отговарят на въпроса: Исках да кандидатствам за еднократна помощ за започване на нов бизнес в гр. Девин, но от Агенцията по заетостта ми отговориха, че парите, пре...

№ 94-00-185 от 27.08.2019 г. Относно: Третиране на дейността на фирма, съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Кодекса за социално осигуряване (КСО)

в. Главен счетоводител, бр. 22, 15 - 30 ноември 2019 г.

В Дирекция ОДОП ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-185 от 13.08.2019 г. Съгласно изложената фактическа обстановка, американска фирма – спедитор, със седалище и адрес на управление в САЩ, и извършваща превоз на товари само на територията на САЩ,...

Осигуряване на собственик на ЕООД

в. Седмичен законник, бр. 44, 2 - 8 декември 2019 г.

Фирма ЕООД (аптека) преди години по изискване на здравната каса, за да издадат лиценз за търговия с лекарства, искаха да има сключен трудов договор с работник (магистър фармацевт), тъй като собственикът и управител на фирмата е магистър фармацевт, ни...

Осигурителни вноски на земеделски производител

в. Седмичен законник, бр. 43, 25 ноем. - 1 декември 2019 г.

Земеделски производител - физическо лице, има нает на работа работник. Може ли в платежното нареждане за осигурителните вноски те да се впишат като сборна сума, тъй като ЕГН на земеделския производител съвпада с кода по БУЛСТАТ? Аз считам, че може о...

Прекратяване на трудов договор от служителка в майчинство

в. Седмичен законник, бр. 43, 25 ноем. - 1 декември 2019 г.

Жена с трудов договор към 08.10.2019 г. е в майчинство. На 24.01.2020 г. детето навършва 2 години. Може ли преди двете години да прекрати трудовия договор, без прекъсване в осигуряването, за да упражнява дейност като самоосигуряващо се лице в ЕООД и...

№ 23-22-901 от 23.05.2019 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 ноември 2019 г.

В дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №23-22-901/03.05.2019 г. и допълнение към него с вх. №23-22-901/09.05.2019 г., относно прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряв...

№ 96-00-116 от 03.06.2019 г. Относно: Определяне на минималния месечен размер на осигурителния доход съгласно приложение № 1 към Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 ноември 2019 г.

В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …….. с вх. № ………./17.05.2019 г., Ви уведомявам за следното: В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Във връзка със сключен договор ...

№ 94-00-141 от 26.06.2019 г. ОТНОСНО: Социално и здравно осигуряване на лице – гражданин на България и Турция, на когото е отпусната пенсия по турското законодателство, полагащо труд на територията на Република България като самоосигуряващо се лице

сп. Български законник, бр. 11, Ноември 2019 г.

Във връзка с ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ … с вх. № ……………/13.06.2019 г., ви уведомявам за следното: Според изложеното в запитването, ГИЮ е придобил право на пенсия по турск...

№ 20-21-58 от 28.06.2019 г. ОТНОСНО: Дължими здравноосигурителни вноски за лице за периода, през който получава обезщетение за бременност и раждане, след прекратяване на срочен трудов договор

сп. Български законник, бр. 11, Ноември 2019 г.

В отговор на ваше писмено запитване, препратено в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….. с вх. № …………/20.06.2019 г., Ви уведомявам за следното: В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте била назначена по трудо...

Коригиране на декларация ОкД-5 - за регистрация на самоосигуряващо се лице

в. Седмичен законник, бр. 41, 11 - 17 ноември 2019 г.

Декларация ОкД-5 - декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице, е подадена в седемдневен срок. В подадената декларация погрешно е вписано, че избраното осигуряване е за всички осигурителни рискове. Може ли да се коригира подадената декларац...

Осигурителни вноски на регистриран земеделски производител

в. Главен счетоводител, бр. 20, 16 - 31 октомври 2019 г.

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Регистриран земеделски стопанин практикува дейност пчеларство всяка година в периода от април до септември. През останалото време от годината прекъсва дейността си, но порад...

№ 23-22-771 от 28.05.2018 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане, Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски

в. Главен счетоводител, бр. 20, 16 - 31 октомври 2019 г.

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило писмено запитване, прието с вх. №23-22-771/… 2018 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Кодекса за социално осигуряване (...

Обезщетение за временна неработоспособност

в. Седмичен законник, бр. 39, 28 окт. - 3 ноември 2019 г.

Лице има издаден болничен за периода 01-13.09.2019 г. - първичен; на 13.09 се издава следващ болничен отново първичен за 45 дни преди раждане. Въпросът ми е във ведомостта ще имам само три дни за сметка на работодателя или 6? На основание чл. 40, ал...

Здравно осигуряване на пенсионер, който упражнява свободна професия

в. Седмичен законник, бр. 37, 14 - 20 октомври 2019 г.

Лице, упражняващо свободна професия, продължава да упражнява дейността си след пенсиониране, но инцидентно - няколко пъти годишно по няколко дни. Не се осигурява за ДОО. Може ли да внася здравни осигуровки само за дните, в които упражнява дейност? И ...

Спогодба за социална сигурност между Република България и Кралство Мароко е подписана

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: На 63 години съм, но не мога да се пенсионирам в България поради липса на трудов стаж. Чакам влизане в сила на споразумението между Б...