начало > Осигуряване

Документи в категория "Осигуряване"


Пенсиониране на лице, осигуряване по граждански договори

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2017 г.

Въпрос: Лице е назначено на трудов договор с 460 лв. трудово възнаграждение и допълва до максимален осигурителен доход (2600,00 лв.) чрез работа по граждански договори. На същото лице му предстои пенсиониране в стандартния вариант - за осигурителен с...

Размер на изплащаното от НОИ обезщетение за безработица, ако лицето е осигурявано през последните 24 месеца върху максималния осигурителен доход

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2017 г.

Въпрос: Има ли за 2017 г. горен (максимален) праг (сума), която се изплаща от НОИ като обезщетение за безработица, ако лицето е осигурявано през последните 24 месеца върху максималния осигурителен доход? Отговор: Съгласно чл. 54а от Кодекса за социа...

Предпоставка за отпускане на парични обезщетения от фондовете на държавното обществено осигуряване е в съответния период осигуреното лице да не упражнява трудова дейност

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2017 г.

Въпрос: Самоосигуряващо се лице, собственик на ЕООД, предстои да ползва майчинство. Достатъчно ли е да назначи управител на трудов договор на 4 часа или 8 часа, за да има право на болнични и майчинство, като остане управител в дружеството, без да се ...

Допустимо ли е едновременно да се получава парично обезщетение по чл. 50а КСО и парично обезщетение по болничен лист за нова бременност

в. Седмичен законник, бр. 35, 2 - 8 октомври 2017 г.

В бр. 8 от 2017 г. на сп. “Труд и право” Нели Вангелова, експерт по осигуряването в НОИ, разглежда казуса: Има ли право на парично обезщетение за бременност и раждане в половин размер по чл. 50а КСО майка, получаваща обезщетение по чл. 50, ал. 1 от к...

Осигуряване на лица, граждани на държави извън ЕС, работещи в България

в. Главен счетоводител, бр. 18, 16 - 30 септември 2017 г.

В бр. 17 от 2017 г. на в. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Имам клиенти които са българска фирма регистрирана по ДДС с дейност маркетингови услуги по интернет със собственик от ЕС. Услугите които извършват са марк...

Прекратяване на разрешения отпуск по чл. 164, ал. 1 от КТ

в. Главен счетоводител, бр. 18, 16 - 30 септември 2017 г.

В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Труд и право" Нели Вангелова, експерт в НОИ, отговаря на въпроса: Длъжен ли е работодателят/осигурителят да уведомява НОИ при прекратяване на разрешения отпуск по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда преди изтичането му и нос...

Работа по граждански договор през време на отпуска по майчинство

в. Главен счетоводител, бр. 18, 16 - 30 септември 2017 г.

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Актив" Жанет Богомилова, юрист, отговаря на въпроса: В момента съм в отпуск по майчинство по чл. 163, ал. 1 от КТ, може ли в този период да съм на граждански договор при същият работодател? Съдружието в ООД пречка ли е да п...

Паричното обезщетение поради бременност и раждане

в. Седмичен законник, бр. 33, 18 - 24 септември 2017 г.

Бременна служителка е назначена по трудов договор. Тя е и самоосигуряващо се лице за всички рискове в собствено ЕООД, където няма назначени лица по трудов договор. Въпросите ми са следните: 1. Ако промени вида на осигуряването си в собственото си Е...

Документи, необходими за ползване на пенсионни права и обезщетения

в. Главен счетоводител, бр. 17, 1 - 15 септември 2017 г.

В бр. 12 от 2017 г. на в. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Предстои ми да навърша възраст за пенсиониране, но не мога да си намеря необходимите документи - трудова книжка и УП-2. Предприятието, в което съм работил...

Обезщетение при временна нетрудоспособност

в. Главен счетоводител, бр. 17, 1 - 15 септември 2017 г.

В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Труд и право" Нели Вангелова, експерт в НОИ, отговаря на въпроса: Дължи ли работодателят възнаграждение за първите 3 работни дни от временната неработоспособност по болнични листове, които са издадени като първични, с прекъ...

№ 3-1424 от 26.06.2017 г. Относно: дължимост на данъци и осигурителни вноски при изплащане на обезщетение при прекратяване на договор за управление и контрол

в. Главен счетоводител, бр. 17, 1 - 15 септември 2017 г.

Според изложеното в запитването, с Решение №0000/12.04.2017 г. Общински съвет гр. Nnnn освобождава от длъжност изпълнителния директор на „ВиК – Nnnn“ ЕАД. Съгласно допълнително споразумение от 27.11.2015 г. към договор за възлагане на управлението на...

Годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация

сп. Български законник, бр. 9, Септември 2017 г.

Въпрос: Физическо лице, който е безработен за 2016 г., е внасял ЗО по чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО. През м. август 2016 г. продава имот, който е облагаем по чл. 13 от ЗДДФЛ. Този доход трябва ли да се раздели на 12 месеца в таблица 2 за окончателния ра...

Върху изплатените тантиеми се дължат осигурителни вноски за фондовете на ДОО, за здравно осигуряване и за ДЗПО, определени по реда за осигуряване на работещите по договор за управление и контрол

сп. Български законник, бр. 9, Септември 2017 г.

Въпрос: Служител, собственик на ЕООД, където е СОЛ, работи в друга фирма на трудов договори в момента, е пенсиониран от м. 11.2016 г. Вече получава окончателно изчислена пенсия. Трудовият договор е за 1400 лв., СОЛ - 460 лв. - за всички осигурителни ...

Осигуряане на земеделски производител

сп. Български законник, бр. 9, Септември 2017 г.

Въпрос: Физическо лице, регистрирано като земеделски производител, е избрало да се облага като едноличен търговец и прилага правилата на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за формиране на облагаемата печалба. Данъчната ставка е 15%. П...

При взета мярка за неотклонение задържане под стража за самоосигуряващото се лице няма основание за внасяне на осигурителни вноски

сп. Български законник, бр. 9, Септември 2017 г.

Въпрос: ООД има двама съдружници, които са управители заедно и поотделно. Единият съдружник се самоосигурява чрез друга своя фирма. Вторият съдружник беше управител с договор за управление. Договорът за управление беше прекратен, поради това че лицет...

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г.