начало > Осигуряване

Документи в категория "Осигуряване"


Случаи, в които се дължат осигурителни вноски върху социалните разходи

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2018 г.

В бр. 3 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Красимира Атанасова, юрист, отговаря на въпроса: В кои случаи се дължат осигурителни вноски върху социалните разходи? Общото правило за дължимост на осигурителни вноски върху средствата за социални р...

Осигуряване на съдружник

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2018 г.

В бр. 1 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, отговаря на въпроса: В началото на 2017 г. физическо лице сключва трудов договор с дружество като заместник управител с трудово възнаграждение, равно на макси...

№ 21-04-9 от 06.12.2017 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Наредба №Н-8 от 29.12.2005 г.

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2018 г.

В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №21-04-9/17.11.2017 г., относно прилагането на разпоредбите на КСО и Наредба №Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда ...

Осигурителен доход за самоосигуряващи се лица

сп. Български законник, бр. 4, Април 2018 г.

Въпрос: Преводач иска да бъде СОЛ в ЕООД и да се осигурява на 600 лв., подал е ОКД 5, трябва ли да подаваме справка или уведомление към НАП, че ще се осигурява на сума над 510 лв. и какво уведомление да се подаде? Отговор: Минималният осигурителен д...

Определянето на окончателния размер на месечния осигурителен доход

сп. Български законник, бр. 4, Април 2018 г.

Въпрос: Самоосигуряващо се лице (регистрирано като упражняващо свободна професия) е избрало да се осигурява през 2017 година върху максималния размер на осигурителния доход - 2600 лв. През месец 02.2017 г. лицето е боледувало 5 дни, за които дни е по...

Формуляр А1 за работа в чужбина

сп. Български законник, бр. 4, Април 2018 г.

Въпрос: Българско ООД с 6 (шестима) съдружници сключва договор с белгийска фирма за извършване на услуга в Белгия за срок, по-дълъг от един месец. В България шестимата съдружници се осигуряват като самоосигуряващи се лица. За извършване на дейността ...

Осигуряване на ЕТ при временна нетрудоспособност

сп. Български законник, бр. 4, Април 2018 г.

Въпрос: Едноличен търговец от м. януари до м. май включително е бил в болничен. Внасяни са само здравни осигуровки върху 260,00 лв. в размер на 22,08 лв. Данъчният резултат за 2017 г. е положителен. През периода на временната нетрудоспособност на едн...

Ползване на отпуск за отглеждане на малко дете до 2-годишната му възраст

сп. Български законник, бр. 4, Април 2018 г.

Въпрос: Майка, която ползва отпуск за гледане на дете до 2-год. възраст, представя болничен лист за 45 дни преди раждане. Какво трябва да се направи в НОИ и какво обезщетение ще получава? Отговор: Майката ползва отпуск за отглеждане на малко дете до...

Осигуряване на наето от ЕТ лице

сп. Български законник, бр. 4, Април 2018 г.

Въпрос: Фирма ЕТ има собствен касов апарат и е на патент. Дейността е търговия на сергия и фотографски услуги. Ако наеме човек на хонорар, роден 1969 г., осигуряващ се на трудов договор под максимума за осигуряване, като наетото лице има ателие, в ко...

Правото на избор за осигуряване за пенсия само в държавното обществено осигуряване (ДОО) или в ДОО и в частен универсален пенсионен фонд

в. Седмичен законник, бр. 15, 16 - 22 април 2018 г.

Кой е по-благоприятният и надежден вариант за осигуряване - в универсален пенсионен фонд или фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване (ако може да се отговори еднозначно)? Правото на лицата да изберат дали да се осигуряват за пенсия само в ...

Осигуряване на собственик на ЕООД за трудова дейност в дружеството

в. Седмичен законник, бр. 14, 9 - 15 април 2018 г.

Собственик на ЕООД за работа с личен труд (т.е. вноските за осигуровки да минават за разход) как стоят нещата, на какъв договор, работно време, осигуровки? При така неясно зададеното питане може да се даде най-обща консултация. За конкретната счетов...

Осигуряване на упражняващ свободна професия пенсионер

в. Седмичен законник, бр. 14, 9 - 15 април 2018 г.

Нотариус - осигуряващ се на прага 2600 лв. като свободна професия, се пенсионира и продължава да упражнява дейност като нотариус. Какви осигуровки следва да внася - само за здравно или за всички фондове и на каква база 510 лв. или 2600 лв., при поло...

Зачитане на трудов стаж

в. Седмичен законник, бр. 13, 2 - 8 април 2018 г.

През септември 1976 г. в “Г.-Мадан” постъпва на работа една жена, чието дете е на 1 г. От постъпването си на работа тя излиза в неплатен отпуск за няколко месеца, след което в архивите е посочено, че е в майчинство за няколко месеца. След това за цел...

Промени в КСО, свързани с осигуряването

в. Главен счетоводител, бр. 6, 16 - 31 март 2018 г.

В бр. 1 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Красимира Атанасова, юрист, отговаря на въпроса: Какви са промените в КСО, свързани с осигуряването? Със ЗБДОО за 2018 г. по традиция се правят изменения и допълнения в КСО. Голяма част от тях, в сил...

Определяне на размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст

в. Главен счетоводител, бр. 6, 16 - 31 март 2018 г.

В бр. 1 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" Ваня Нинова отговаря на въпроса: Предстои ми пенсиониране към 20.04.2019 г. Чувам, че ще има промяна в методиката за изчисляване размера на пенсиите от 01.01.2019 г. В тази връзка дали ще е по-добре за мен ак...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис