Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > Осигуряване

Документи в категория "Осигуряване"


Осигуряване на управител на дружество, който се пенсионира

в. Седмичен законник, бр. 35, 26 септември - 2 октомври 2022 г.

Във фирма, регистрирана по ДДС, управителят се пенсионира. Предстои промяна в осигуряването. До момента той е назначен с договор за управление. Желанието му е да премине на осигуряване като самоосигуряващо се лице (СОЛ) и да плаща само здравни осигур...

№ 11-04-1 от 15.06.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство при изплащане на възнаграждения на лица, включени в списъците на специалистите към съответния съд, утвърдени за вещи лица на основание чл. 398, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ)

сп. Български законник, бр. 9 от 2022 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи запитване с вх. № 11-04-1/15.06.2022 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Между Окръжен съд – …., чийто председател сте Вие, и вещо лице – Д…., е възникнал казус по ...

Доход, върху който се дължат здравни вноски за лицата във временна неработоспособност поради болест

в. Главен счетоводител, бр. 16, 16 - 31 август 2022 г.

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: По време на непрекъснат болничен лист на нает служител, декларираният осигурителен доход, съгласно документи, подавани от работодателя, е 650 лв. А възнаграждението на служи...

№ 94-00-102 от 04.07.2022 г. Относно: Осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд (ДЗПО – ППФ)

в. Главен счетоводител, бр. 16, 16 - 31 август 2022 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи по електронен път Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-102/04.07.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Пенсионирала сте се след 40 години стаж в РЗИ …... През последните ...

Осигуряване на украинска гражданка, съдружник в ООД и член на семейството на гражданин на ЕС

в. Седмичен законник, бр. 34, 19 - 25 септември 2022 г.

Украинска гражданка е омъжена за български гражданин, който работи и е осигурен в Германия по трудов договор. До края на 2021 г. живеят в Германия. Тя притежава карта за осигуряване като член на семейството на съпруга си за периода на пребиваване в Г...

Осигуряване на управител на ЕООД, който не е собственик

в. Седмичен законник, бр. 33, 12 - 18 септември 2022 г.

Новоучредено еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) със собственик “Х” си назначава управител “У” друго лице, което иска да бъде назначено по договор за управление и контрол безвъзмездно и по трудов договор в същата фирма. Въпросите са м...

Ред за внасяне на осигурителни вноски за български гражданин, който ще сключи консултантски договор с двама възложители - от ЕС и от САЩ

в. Седмичен законник, бр. 33, 12 - 18 септември 2022 г.

Български гражданин ще сключи консултантски договор с двама възложители - от ЕС и от САЩ. Възнагражденията по договорите ще се изплащат по банкова сметка в България, откъдето онлайн ще се полага и трудът. Това е единствена дейност за него. Какъв е ре...

Осигуряване на собственик и управител на ЕООД

в. Главен счетоводител, бр. 15, 1 - 15 август 2022 г.

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Физическо лице регистрира дружество, в което ще бъде единствен собственик и управител по регистрация. Той смята да възложи на друг да извършва управлението на дружеството от...

№ 94-00-63 от 06.04.2022 г. Относно: Прилагане на осигурителното законодателство при търговия с инвестиционно злато, криптовалути и акции

в. Главен счетоводител, бр. 15, 1 - 15 август 2022 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-63/06.04.2022 г. В запитването посочвате следното: Осъществявате търговия с инвестиционно злато и други валути на Форекс пазара, както и с крипто...

№ 20-21-9 от 17.06.2022 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на осигурителното законодателство

в. Главен счетоводител, бр. 15, 1 - 15 август 2022 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 20-21-9 от 17.06.2022 г., препратено по компетентност от Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. Изложена е следната фактическа обстано...

Измененията и допълненията на Кодекса за социално осигуряване

в. Седмичен законник, бр. 32, 5 - 11 септември 2022 г.

В „Държaвeн вeстник“, брoй 62, oт 5.8.2022 г., e публикувaн Зaкoн зa измeнeниe и дoпълнeниe нa Кoдeксa нa трудa. С § 11 oт зaключитeлнитe рaзпoрeдби нa зaкoнa сa oбнaрoдвaни прoмeни в Кoдeксa зa сoциaлнo oсигурявaнe, a с § 12 прoмeни в Зaкoнa зa здрa...

Осигуряване и облагане на доходите при работа в България и Швейцария

в. Седмичен законник, бр. 32, 5 - 11 септември 2022 г.

Лице с постоянно местоживеене в Швейцария, с белгийско гражданство и работещ на трудов договор в Швейцария, ще бъде назначен на длъжност “Изследовател” в университет в България на непълно работно време. Лицето ще работи на смесен режим, на място в Бъ...

Декларация обр. № 1 и образец № 6 не се подава за обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ

в. Седмичен законник, бр. 32, 5 - 11 септември 2022 г.

Начислихме обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ. Трябва ли за това обезщетение да подаваме декларация обр. № 1 и образец № 6? На основание чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служи...

Прекъсване на дейност във връзка с получаване на обезщетение за бременност и раждане

в. Седмичен законник, бр. 31, 29 август - 4 септември 2022 г.

Физическо лице отдава краткосрочно апартаменти под наем чрез Booking и Airbnb. Апартаментите са СИО. Също така са категоризирани, като категоризацията е на името на съпругата. Тя се самоосигурява за всички осигурителни рискове, има регистрация в реги...

Осигурителни вноски по граждански договор

в. Седмичен законник, бр. 31, 29 август - 4 септември 2022 г.

Назначаваме лице на граждански договор, което е пенсионер. Лицето не се осигурява другаде, само при нас на граждански договор. Сумата по договор е 750,00 лв. 25% НПР - 187,50 лв. От сумата като приспаднем НПР, осигурителният доход е 562,50 лв. Въпрос...