начало > Осигуряване

Документи в категория "Осигуряване"


Помощи за профилактика и рехабилитация, изплащани от НОИ

в. Главен счетоводител, бр. 11, 1 - 15 юни 2017 г.

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Какви помощи за профилактика и рехабилитация изплаща НОИ? Националният осигурителен институт изплаща парични помощи за профилактика и рехабилитация на няк...

Правото на обезщетение може да се запази частично при неползване или прекъсване на отпуска за бременност и раждане

в. Седмичен законник, бр. 23, 12 - 18 юни 2017 г.

В бр. 3 от 2017 г. на сп. “Труд и право” Михаела Тодорова, юрист, разглежда казуса: “Работя по трудов договор и през август тази година ми предстои да изляза в отпуск поради бременност и раждане. На какво обезщетение имам право и в какъв размер?” В ...

Осигуряване на управляващите собственици на търговски дружества, упражняващи трудова дейност по управление и контрол

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2017 г.

Въпрос: На управител на ЕООД, който управлява ЕООД с ДУК и същевременно е и едноличен собственик на капитала на дружеството, му предстои да излезе в болничен за бременност и раждане. Необходимо ли е за периода от 135-ия до 410-ия ден и след това до н...

Корекции на декларация обр.1 за 2016 г.

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2017 г.

Въпрос: Нотариус, който упражнява дейност като свободна професия, се осигурява за всички осигурителни случаи като самоосигуряващо се лице. За 2016 г. са внесени авансово вноски върху 420,00 лв. и са подадени съответно декларациите обр. 1. Възможно ли...

Подаване на декларацията за промяна на вида на осигуряването

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2017 г.

Въпрос: Физическо лице, съдружник в ООД, през 2016 г. се е осигурявало за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт. От 01.01.2017 г. ще се осигурява за всички осигурителни рискове и има подадена декларация за вида на промяната в законоу...

Парично обезщетение за бременност и раждане не се изплаща на лица, упражняващи трудова дейност, която е основание за осигуряване за общо заболяване и майчинство през периодите, за които са издадени актове от здравните органи

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2017 г.

Въпрос: Самоосигуряващо се лице в качеството си на съдружник и управител на дружество се осигурява за всички осигурителни случаи. Същевременно е регистрирано и като земеделски производител и получава субсидии по Схема за единно плащане на площи. Има ...

Осигуряване на съдружник, работещ на трудов договор в дружеството

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2017 г.

Въпрос: ООД има двама управители, които са подали декларации, че ще се самоосигуряват. Същевременно те осъществяват цялата дейност на фирмата - програмиране. Всеки от тях е назначил другия на трудов договор като програмист. Осигуряват се по трудовите...

Грешки и проблеми, свързани с удостоверяване на банковата сметка на правоимащите лица

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2017 г.

В бр. 12 от 2016 г. на сп. "Труд и право" Нели Вангелова, държавен експерт в НОИ, отговаря на въпроса: Какви са грешките и проблемите, свързани с удостоверяване на банковата сметка, на правоимащите лица? Най-тежкият проблем е свързан с допускане на г...

Основание за социално и здравно осигуряване в България спрямо лице, попадащо в обхвата на координационните регламенти

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2017 г.

В бр. 23 от 2016 г. на в. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: При нас ще дойдат за счетоводство няколко фирми които са български, но собственици са граждани от Европейски съюз - италианци, гърци и др. Те искат да се ...

№ 94-Б-235 от 29.12.2016 г. С Ваше писмо, получено в ЦУ на НАП с вх. № 94-Б-235/06.12.2016 г., се поставят въпроси във връзка със следните факти:

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2017 г.

Български гражданин, който от 28.10.2009 г. е гражданин и на Република Германия, в периода от 20.12.1997 г. до 31.10.2016 г. е живял на територията на Република Германия. От 01.11.2016 г. се установява да живее постоянно в Република България. Поставе...

№ 1-ИТ-00-117 от 28.12.2016 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ).

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2017 г.

Възнамерявате да учредите дружество с ограничена отговорност – сдружение на земеделски производители, в което учредители ще бъдат физически и юридически лица, регистрирани като земеделски производители. Към настоящия момент физическо лице, пенсионер ...

Промени в КСО, свързани с пенсиите

в. Седмичен законник, бр. 22, 5 - 11 юни 2017 г.

В бр. 1 от 2017 г. на списание “Труд и право” Красимира Атанасова, началник-отдел в НОИ, разглежда промените в КСО, в сила от 1 януари 2017 г. Новата разпоредба на чл. 33, ал. 5, т. 13 КСО предвижда, че НОИ уведомява лицата не по-късно от 6 месеца пр...

Попълване на Таблица 1 за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2016 г.

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2017 г.

В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Актив", Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Как се попълва Таблица 1 за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2016 г., върху който се дължат осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО ...

Промени в майчинството от 1 юни 2017 г.

в. Седмичен законник, бр. 18, 8 - 14 май 2017 г.

В “Държавен вестник”, брой 30 от 11.04.2017 г., е обнародвано Постановление № 68 от 5 април 2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 188 на Министе...

Осигуряване при договорите за управление и контрол

в. Главен счетоводител, бр. 8, 16 - 30 април 2017 г.

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Бистра Коларова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Какво е осигуряването при договорите за управление и контрол? За разлика от трудовото правоотношение, за което в чл. 138, ал. 2 от КТ законодател...

ДАНЪЦИ 2017 ОСИГУРЯВАНЕ 2017 БЮДЖЕТ 2017 ОТГОВОРИ 2017 Данък "УИКЕНД" 2017