начало > Осигуряване

Документи в категория "Осигуряване"


Прилагане на осигурителното законодателство при упражняване на трудова дейност от германски специалисти по трудови договори, сключени с българското дружество единствено на територията на Германия

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2017 г.

В бр. 1 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Гюргя Желязкова, експерт по социално осигуряване, отговаря на въпроса: Търговско дружество има регистрация на територията на Република България, занимава се с консултантска дейност и работи по различни проект...

Промените в Наредба № Н-8

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2017 г.

В бр. 2 от 2017 г. на сп. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Какви са промените в Наредба № Н-8? 1. С промените в чл. 3, ал. 1, т. 5 е регламентиран редът за коригиране на декларация образец № 1 в хода на проверката...

Промени в КСО, свързани със самоосигуряващите се лица

в. Седмичен законник, бр. 15, 17 - 23 април 2017 г.

В бр. 1 от 2017 г. на списание “Труд и право” Красимира Атанасова, началник-отдел в НОИ, разглежда промените в КСО, в сила от 1 януари 2017 г. С промяна в чл. 9, ал. 1, т. 4 КСО се регламентира, че за осигурителен стаж на самоосигуряващите се лица се...

Определяне на окончателния осигурителен доход при граждански договор

в. Седмичен законник, бр. 15, 17 - 23 април 2017 г.

Възникна казус за дължими осигуровки и 10% ДОД по граждански договор, изплатен на самоосигуряващо се лице, собственик на ЕООД през 2016 г. Имам проблем при тълкуване на чл. 4, ал. 3, т. 6 от КСО при определяне на осигуровки върху изплатена договорена...

Промени в Наредба № Н-8/2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

в. Седмичен законник, бр. 14, 10 - 16 април 2017 г.

В бр. 3 от 2017 г. на списание “Сче­товодство+” Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, разглежда промените в Наредба № Н-8/2005 г. В ДВ, бр. 5 от 17 януари 2017 г., са обнародвани промени в Наредба Н-8/2005 г., които влизат в сила от 1 яну...

Промени в КСО, свързани със събиране на вземанията на ДОО от неоснователно извършени осигурителни плащания

в. Седмичен законник, бр. 14, 10 - 16 април 2017 г.

В бр. 1 от 2017 г. на списание “Труд и право” Красимира Атанасова, началник-отдел в НОИ, разглежда промените в КСО, в сила от 1 януари 2017 г. Паричните обезщетения в много случаи се изплащат, преди в информационната система на НОИ да са постъпили ак...

Осигуряване на самоосигуряващите се лица

сп. Български законник, бр. 4, Април 2017 г.

Въпрос: 1. Лице на трудов договор започва и да се самоосигурява като собственик на ЕООД. Длъжен ли е и като самоосигуряващ да се осигурява за всички осигурителни случай или може само за „инвалидност, поради общо заболяване, за старост и за смърт“? 2....

Осигуряване на чуждестранен гражданин

сп. Български законник, бр. 4, Април 2017 г.

Въпрос: Чужд гражданин – пенсионер, управител на фирма в България, трябва ли да се осигурява в България? Отговор: Тъй като въпросът е поставен много общо, отговорът ще бъде принципен. От поставения въпрос не става ясно дали управителят е управляващ ...

Парично обезщетение за отглеждане на дете до 2 г.

сп. Български законник, бр. 4, Април 2017 г.

Въпрос: Лице, което е на трудов договор на 4 часа, е в отпуск за отглеждане на дете до 2 г. Желае да регистрира ЕТ. Там ще се осигурява на пълни осигуровки. Как трябва да постъпи, за да продължи да получава обезщетението? (Или трябва да има договор з...

Деклариране за целите на данъчното и осигурителното законодателство получения през 2016 г. доход

в. Главен счетоводител, бр. 6, 16 - 31 март 2017 г.

В бр. 5 от 2017 г. на в. "Актив" Галина Николова, юрист, отговаря на въпроса: През 2015 г. съм упражнявала дейност като адвокат ЦУ - служебен защитник в съдебни производства. Отчет по форма - образец за извършените действия по защитата се представя с...

Възможности за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст през 2017 г.

в. Главен счетоводител, бр. 6, 16 - 31 март 2017 г.

В бр. 3 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Ваня Никова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Какви са възможностите за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст през 2017 г.? През тази година се повишава изискуемата възраст за...

Ред за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

сп. Български законник, бр. 3, Март 2017 г.

Въпрос: Самоосигуряващото се лице „Х” е съдружник и управител в ООД. В същото време е в трудовоправни отношения с друг работодател, който го осигурява върху максималния осигурителен доход. Трудовият договор се прекратява на основание чл. 328, ал. 1, ...

Парични обезщетения на лица, които към началото на отпуска поради бременност и раждане са осигурени за общо заболяване и майчинство по повече от едно правоотношение/основание за осигуряване

сп. Български законник, бр. 3, Март 2017 г.

Въпрос: Физическо лице работи по трудов договор във фирма. Считано от 17.08.2016 е в болнични поради бременност и раждане (първи болничен - 45 дни преди раждането). Има право на обезщетение от НОИ и да получава съответното обезщетение (12 м. осигурит...

Осигурителни вноски на самоосигуряващо лице - управител на ООД

сп. Български законник, бр. 3, Март 2017 г.

Въпрос: Самоосигуряващо лице - управител на ООД - през 2007 г. (по точно от 01.10.2007 – до 31.12.2008 г.) сключва договор с съдружниците си за ДУК и през този период се осигурява за всички осигурителни случаи върху сума, която са решили да му плащат...

Ред за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за майчинство

сп. Български законник, бр. 3, Март 2017 г.

Въпрос: Самоосигуряващо лице, което е по майчинство - родило е на 31.08.2016 г. и ползва само болничните - 135 дни, от които 45 дни преди раждането. Ако това лице започне да работи след тези 135 дни, т.е. не подаде Заявление-декларация за изплащане н...

ДАНЪЦИ 2017 ОСИГУРЯВАНЕ 2017 БЮДЖЕТ 2017 ОТГОВОРИ 2017 Данък "УИКЕНД" 2017