начало > Осигуряване

Документи в категория "Осигуряване"


Осигуряване на френски граждани, които работят във Франция за български възложител без трудови правоотношения

в. Седмичен законник, бр. 28, 26 юли - 1 август 2021 г.

Българско дружество извършва продажби на хранителни добавки на принципа на мрежов маркетинг. За да разрастне своята дейност, дружеството предстои да започне продажби във Франция, а дистрибуторите да получават финансова компенсация (комисиона) за извъ...

Право на парично обезщетение при настъпила временна неработоспособност поради карантина

в. Седмичен законник, бр. 27, 19 - 25 юли 2021 г.

Дружеството ни назначава лице на трудов договор с дата 05.11.2020 г. От същата дата лицето трябва да започне трудовата си дейност при нас, на същата дата сме изпратили уведомление по чл. 62, ал. 3 от КТ до НАП за сключения трудов договор. От същата д...

Осигуряване на членове на избирателни комисии

в. Седмичен законник, бр. 27, 19 - 25 юли 2021 г.

Районни избирателни комисии Централната избирателна комисия назначава районни избирателни комисии при избори за народни представители - за всеки многомандатен изборен район с изключение на многомандатния изборен район извън страната. Районните избира...

№ М-26-Т-565 от 27.01.2021 г. Oтносно: Прилагане разпоредбите на данъчното и осигурителното законодателство

в. Главен счетоводител, бр. 13, 1-15 юли 2021 г.

Във Ваше писмено запитване с вх. № М-26-Т-565/16.12.2020 г. по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) е изложена следната фактическа обстановка: Запитването Ви е свързано със задълженията на г-н ……. Посочили сте, че ...

М-24-36-84 от 15.01.2021 г. Относно: Осигуряване на работници, изпратени на работа във Франция чрез фирма посредник

в. Главен счетоводител, бр. 13, 1-15 юли 2021 г.

Във Ваше писмено запитване, прието с вх. №…………….. г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка: „………….“ ООД има назначен персонал от 5 души, които са изпратени на работа във Ф...

Осигурителен стаж на самоосигуряващо се лице

в. Седмичен законник, бр. 26, 12 - 18 юли 2021 г.

Самоосигурено лице, собственик на ЕООД, внася през 2019 г. авансови осигурителни вноски върху избран осигурителен доход 1000 лв. Този доход не е окончателен за периода, лицето няма подадена декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, защото няма доходи за деклари...

Определяне на приложимото законодателство спрямо лица, осъществяващи дейност в две или повече държави членки

в. Седмичен законник, бр. 25, 5 - 11 юли 2021 г.

Лице живее със семейството си от 15 години във Великобритания, където работи, плаща данъци и се осигурява. Същевременно от три години е собственик на търговско дружество (ЕООД) в България и внася осигурителни вноски и в България като самоосигуряващо ...

На лица, на които е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, не се отпуска пенсия за инвалидност поради общо заболяване

в. Седмичен законник, бр. 24, 28 юни - 4 юли 2021 г.

Мъж, роден 1950 г., получава минимална пенсия за стаж и възраст 300 лв. От този месец има решение на ТЕЛК с инвалидност 96%. Има ли право на избор в НОИ коя пенсия да получава - инвалидна или за възраст (по-благоприятната)? Как се изчислява пенсията ...

Осигуряване при осъществяване на консултантска дейност в две други страни

в. Седмичен законник, бр. 24, 28 юни - 4 юли 2021 г.

От 2020 г. български гражданин, който пребивава в България, е регистриран като упражняващ свободна професия - за извършване на консултантски услуги. Същевременно смята да извършва консултантска дейност и в Германия и Русия. Също така желае да сключи ...

Ред за осигуряване на самоосигуряващите се лица

в. Главен счетоводител, бр. 12, 16 -30 юни 2021 г.

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отоваря на въпроса: Самоосигуряващо се лице - собственик на еднолично търговско дружество с основна дейност маникюр и козметични услуги, осъществява дейността си в собствено студио за красота. В...

№ 20-28-120 от 19.04.2021 г. Относно: Задължително осигуряване на едноличен търговец, собственик/съдружник и управител на няколко търговски дружества, който има отпусната пенсия

в. Главен счетоводител, бр. 12, 16 -30 юни 2021 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмо с вх. № 20-28-120/02.04.2021 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте собственик на капитала на седем дружества (четири ЕООД и три ООД), с които имате ...

Пенсия за инвалидност

в. Седмичен законник, бр. 23, 21 - 27 юни 2021 г.

Служителка във фирма (на 51 години), чиято работа е свързана с работа на компютър, се разболява от раково заболяване и ползва повече от една година болнични. Междувременно се влошава и зрението й, което е предпоставка тя да няма възможност да се върн...

Осигуряване на земеделски производител

сп. Български законник, бр. 8 от 2021 г.

Въпрос: Зеленчуков производител, регистриран в агенцията по ЕГН от дата 27.02.2021 г., но в момента не осъществява дейност, идеята е да продава домати от собствената си градина, кога трябва да подаде заявление към НАП от датата на регистрация в агенц...

Определяне на основна икономическа дейност, когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности

сп. Български законник, бр. 8 от 2021 г.

Въпрос: Управител и съдружник в ООД се осигурява като самоосигуряващо се лице на минималния осигурителен доход. Не му се изплаща възнаграждение за личен труд. Няма други назначени лица във фирмата до м.март тази година. Дружеството е създадено 2019 г...

Осигуряване на управител и съдружник в ООД

сп. Български законник, бр. 8 от 2021 г.

Въпрос: Какви са начините на осигуряване на управител и едноличен собственик на капитала в ЕООД и начинът на осигуряване само на управител в ООД, като същият не е съдружник в ООД, осигуряване на управител и съдружник в ООД и осигуряване само на съдру...