Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > Осигуряване

Документи в категория "Осигуряване"


Осигурителни аспекти при получени комисиони по граждански договор от собственик на ЕООД

в. Седмичен законник, бр. 26, 27 юни - 3 юли 2022 г.

Лице, собственик на ЕООД, се осигурява през дружеството като упражняващ личен труд в дружеството върху 710 лв. Едновременно с това ФЛ има “граждански договор” с друга фирма, която няма нищо общо с първата, от която получава комисиона за посредническа...

Попълване на таблици 1 и 2 към Декларацията по чл. 50 от ЗДДФЛ

в. Седмичен законник, бр. 24, 13 - 19 юни 2022 г.

Как трябва да се попълнят таблици 1 и 2 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ от едноличен собственик на капитала, който от м. януари до м. март 2021 г. е самоосигуряващо се лице, което е полагало личен труд в ЕООД-то си, осигурявано е върху минималния о...

Попълване на Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход

в. Седмичен законник, бр. 24, 13 - 19 юни 2022 г.

Самоосигуряващо се лице, едноличен търговец, придобива право на пенсия на 6.04.2021 г. (това е датата на разпореждането за отпускане на пенсията). След тази дата лицето по желание внася само здравни осигуровки. До 5 април се дължат вноски за ДОО и З...

Зачитане на осигурителен стаж за времето на докторантурата

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2022 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Между 2017 г. - 2020 г. бях редовен докторант във ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“. Зачита ли се това време за трудов стаж? Времето, което се зачита за осигурителен стаж при пенсиониране, е регламентирано с чл. 9 ...

№ 94-00-44 от 10.03.2022 г. Относно: Прилагане на осигурителното законодателство

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2022 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-44/10.03.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Посочвате, че сте самоосигуряващо се лице. За 2008 г. имате неплатени вноски за държавно общес...

Основание за задължително осигуряване

в. Седмичен законник, бр. 23, 6 - 12 юни 2022 г.

Българско физическо лице е самонаето лице с дентална практика в Нидерландия. Там се осигурява на минимално допустимото по закон, което не включва осигуряване за “Пенсия”. Има ли вариант физическото лице да се осигурява на някакво основание за “Пенсия...

Парично обезщетение при бременност и раждане на самоосигуряващо се лице

в. Седмичен законник, бр. 23, 6 - 12 юни 2022 г.

Българско физическо лице, регистрирано като свободна професия - адвокат, е самоосигуряващо се лице и се осигурява за всички осигурителни рискове. От 01.03.2022 г. ползва първи болничен за бременност и раждане. В момента е с втория болничен за раждане...

Осигуряване на румънски гражданин, работещ по Договор за управление и контрол

в. Седмичен законник, бр. 22, 30 май - 5 юни 2022 г.

Дружеството ни e назначило като управител с договор за управление и контрол чуждестранно лице - румънски гражданин, което ще получава месечно възнаграждение. Лицето работи на същата позиция в подобно дружество в Румъния и е напълно осигурено в румънс...

Определяне на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващо се лице, упражнявало трудова дейност само две седмици (през два различни месеца) в годината

в. Седмичен законник, бр. 22, 30 май - 5 юни 2022 г.

През 2021 г. дейността, осъществявана от самоосигуряващо се лице - свободна професия, е само през две седмици през два различни месеца от годината. Като за тази цел самоосигуряващото се лице е подало декларации обр. ОКд - 5 при възобновяване и прекъс...

Осигурителни и данъчни аспекти при извършени ремонти услуги от самоосигуряващо се лице – белгийски гражданин

сп. Български законник, бр. 6 от 2022 г.

Въпрос: Българско дружество е регистрирано по ДДС на основание чл. 100, ал. 1. Собственик e белгийски гражданин с продължително пребиваване в България и ЛНЧ. Фирмата наема офис в България и обявява начало на дейност през м. декември 2021 г. Също от д...

Определяне на кода за „вид осигурен” в декларация образец 1 при положен личен труд на собствениците и съдружниците в търговските дружества

сп. Български законник, бр. 5 от 2022 г.

Въпрос: Осигурявам се като самоосигуряващо се лице в ЕООД. Осигуряването е за фонд „Пенсии” върху избран осигурителен доход 1200 лв. Същото лице, което е и собственик на капитала на дружеството, получава от дружеството възнаграждение за положен личен...

Осигуряване на бременна, работеща по трудов договор и като свободна професия

в. Седмичен законник, бр. 21, 23 - 29 май 2022 г.

Жена работи по трудов договор и е осигурена върху максималния осигурителен доход. Същевременно е регистрирана като свободна професия и е подала Окд5 за осигуряване на ниския процент - т.е. без осигуряване за ОЗМ. Сега за работата й като свободна проф...

Осигурителни аспекти при преустановяване на дейност на ЕТ и получени суми по граждански договор

в. Седмичен законник, бр. 21, 23 - 29 май 2022 г.

Самоосигуряващо се лице - едноличен търговец, е извършвал дейност от м. януари до края на м. септември 2021 г., след което ЕТ е заличен от Търговския регистър (ТР) към Агенцията по вписванията(АВ). Подал е декларация обр. № 7 до ТД на НАП (в срок до ...

№ 94-00-1 от 10.01.2022 г. Относно: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство

в. Главен счетоводител, бр. 8, 16 - 30 април 2022 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-1/10.01.2022 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: С решение на събрание на кредиторите е определено текущо възнаграждение на синдика в ра...

№ 96-00-3 от 06.01.2022 г. Относно: Здравно осигуряване на самоосигуряващо се лице, на което е отпусната пенсия

в. Главен счетоводител, бр. 8, 16 - 30 април 2022 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмо с вх. № 96-00-3/06.01.2022 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: В запитването посочвате, че се осигурявате като самоосигуряващо се лице – собственик на едн...