начало > Осигуряване

Документи в категория "Осигуряване"


№ 20-28-120 от 19.04.2021 г. Относно: Задължително осигуряване на едноличен търговец, собственик/съдружник и управител на няколко търговски дружества, който има отпусната пенсия

в. Главен счетоводител, бр. 12, 16 -30 юни 2021 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмо с вх. № 20-28-120/02.04.2021 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте собственик на капитала на седем дружества (четири ЕООД и три ООД), с които имате ...

Пенсия за инвалидност

в. Седмичен законник, бр. 23, 21 - 27 юни 2021 г.

Служителка във фирма (на 51 години), чиято работа е свързана с работа на компютър, се разболява от раково заболяване и ползва повече от една година болнични. Междувременно се влошава и зрението й, което е предпоставка тя да няма възможност да се върн...

Осигуряване на земеделски производител

сп. Български законник, бр. 8 от 2021 г.

Въпрос: Зеленчуков производител, регистриран в агенцията по ЕГН от дата 27.02.2021 г., но в момента не осъществява дейност, идеята е да продава домати от собствената си градина, кога трябва да подаде заявление към НАП от датата на регистрация в агенц...

Определяне на основна икономическа дейност, когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности

сп. Български законник, бр. 8 от 2021 г.

Въпрос: Управител и съдружник в ООД се осигурява като самоосигуряващо се лице на минималния осигурителен доход. Не му се изплаща възнаграждение за личен труд. Няма други назначени лица във фирмата до м.март тази година. Дружеството е създадено 2019 г...

Осигуряване на управител и съдружник в ООД

сп. Български законник, бр. 8 от 2021 г.

Въпрос: Какви са начините на осигуряване на управител и едноличен собственик на капитала в ЕООД и начинът на осигуряване само на управител в ООД, като същият не е съдружник в ООД, осигуряване на управител и съдружник в ООД и осигуряване само на съдру...

Обезщетение за майчинство за второ дете

сп. Български законник, бр. 8 от 2021 г.

Въпрос: Как би следвало да се изчисли обезщетението за майчинство за второ дете, когато правото за него е настъпило по време на изплащане на такова за отглеждане на първо дете до двегодишна възраст, в случая по време на 2-рата година на детето – 380...

Осигуряване на учител, работещ по втори трудов договор

сп. Български законник, бр. 8 от 2021 г.

Въпрос: Назначен е учител на втори трудов договор при същия работодател по чл. 110 КТ, с работно време извън работното време по основния договор. Следва ли да се начислява Учителски пенсионен фонд за втория трудов договор? Отговор: Учителите се оси...

Преизчисляване на пенсиите на работещите пенсионери

сп. Български законник, бр. 8 от 2021 г.

Въпрос: Става дума за преизчисляване на пенсията на съдружник във фирмата. Този съдружник се пенсионира през месец февруари 2020 г. Съгласно новите разпоредби тази година от 01.04.2021 г. пенсията на работещи пенсионери трябва да бъде преизчислена, к...

Осигуряване на служители на агенция за набиране на персонал за чужбина

сп. Български законник, бр. 8 от 2021 г.

Въпрос: Българско дружество, нерегистрирано по ДДС, смята да се регистрира като агенция за набиране на персонал (т.нар. посредник) в Агенция по заетостта. Основната дейност на дружеството ще е подбор на персонал за чужбина – страни членки и трети стр...

Осигуряване на ЕТ

в. Главен счетоводител, бр. 11, 1 -15 юни 2021 г.

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Гражданин има регистрирана фирма - Едноличен търговец (ЕТ), с предмет на дейност в сферата на строителството. От 2002 г. е прекъснал дейност и е назначил прокурист. В момент...

Прехвърляне на средствата от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“

в. Главен счетоводител, бр. 11, 1 -15 юни 2021 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Съпругът ми е роден на 17.10.1960 г. Пенсионер е от 2013 г. поради навършена възраст и осигурителен стаж (ранно пенсиониране) по параграф 4, ал. 1 от ПЗР на КСО. Продължи да работи до 31.05.2020 г. Има л...

№ 94-00-9 от 09.02.2021 г. Относно: Удостоверяване на период със здравно осигуряване в друга държава-членка на Европейския съюз.

в. Главен счетоводител, бр. 11, 1 -15 юни 2021 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-9/29.01.2021 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Последните 5 години сте работила в Латвия. През 2019 г. сте представила в Националната ...

Право на обезщетение за безработица от бюрото по труда

в. Седмичен законник, бр. 21, 7 - 13 юни 2021 г.

Трудовият ми договор е прекратен по чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ. Имам ли право на пълно обезщетение от Бюрото по труда? Правото на парично обезщетение за безработица се придобива при следните условия (чл. 54а, ал. 1 от КСО): - за лицето да са внесени...

Осигуряване на работници, пребиваващи в друга държава

в. Седмичен законник, бр. 20, 31 май - 6 юни 2021 г.

БГ фирма извършва дейност, свързана с ремонт и строително-монтажни дейности на обекти с място на изпълнение само във Франция. Управителят на фирмата е българин с постоянно пребиваване във Франция. Къде трябва да се осигурява като управител - в Българ...

№ М-24-13-14 от 11.12.2020 г. Относно: Задължително здравно осигуряване в Република България на българска гражданка, съпруга на пенсионер от американската армия, притежаваща документи за здравно осигуряване в TRICARE

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2021 г.

В Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП), чрез ТД на НАП …., офис „….“, е постъпило Ваше запитване с вх. №М-24-13-14 от 20.11.2020 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте българска гражданка и не притеж...