начало > Осигуряване

Документи в категория "Осигуряване"


Зачитане на учителски стаж

в. Главен счетоводител, бр. 22, 16 - 30 номеври 2018 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Зачита ли се за учителски стаж осигурителния стаж, положен на длъжността "Социален педагог" в Център за настаняване от семеен тип? С...

№ 33-00-3 от 13.06.2018 г. Относно: Осигуряване на чужденци, специализиращи в България

в. Главен счетоводител, бр. 22, 16 - 30 номеври 2018 г.

Във връзка с Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. …………/01.06.2018 г., Ви уведомявам за следното: В запитването посочвате, че в ……… университет – ….. се обучават специализанти, които са...

Осигуряване на собственик на ЕООД, полагащ личен труд

в. Седмичен законник, бр. 44, 3 - 9 декември 2018 г.

Собственик на ЕООД, който досега се е осигурявал като СОЛ на 510 лв. и не е получавал възнаграждение за положен личен труд, от следващия месец иска да получава възнаграждение за получен личен труд. На каква заплата трябва да се осигурява (възможно ли...

Определяне на осигурителен доход и осигурителни вноски

в. Седмичен законник, бр. 44, 3 - 9 декември 2018 г.

Лице работи по основен трудов договор при 8-часов работен ден и по допълнителен трудов договор по чл. 111 от Кодекса на труда. По допълнителния договор работното време е 1 час, заплата в размер на 135 лв., МОД за длъжността е 1070 лв. За периода от 1...

Здравно осигуряване на ученици и студенти

в. Седмичен законник, бр. 42, 19 - 25 ноември 2018 г.

В бр. 8 от 2018 г. на сп. “Бюджетът” Илияна Иванова представя темата за здравното осигуряване на ученици и студенти. Осигуряване на зрелостниците, завършващи тази учебна година След завършване на училище зрелостниците трябва да подадат декларация обр...

Осигуряване на пенсионер

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 номеври 2018 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: В предприятието ни започна работа, работник, който е пенсионер за осигурителен стаж и възраст, трета категория труд. Назначен е на дл...

Осигурителен стаж и доход на самоосигуряващо се лице

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 номеври 2018 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: За 2011 година осигурителните вноски от януари до ноември с акт на НАП са погасени по давност. Като задължение остава месец декември ...

Осигуряване на собственик на ЕООД

сп. Български законник, бр. 11, Ноември 2018 г.

Въпрос: Физическо лице Х е собственик на ЕООД и се самоосигурява върху 510 лв. Съдружник е в ООД и се осигурява по ДУК върху 1000 лв. Същото физическо лице е управител на още три дружества, на които е собственик неговото ЕООД, а не той като физическо...

Осигуряване на съдружник, работещ по ДУК

сп. Български законник, бр. 11, Ноември 2018 г.

Въпрос: Съдружник в новообразувано ООД има трудов договор при друг работодател и е осигурен на 2000 лева. Със започването на дейност на новото дружество е подадена декларация за осигуряване като СОЛ на 510 лв. Дотук всичко е ясно - осигуровки на разл...

Попълване на Декларация образец № 1

сп. Български законник, бр. 11, Ноември 2018 г.

Въпрос: Фирма назначава служител на втори трудов договор по чл111 от КТ. Договорено е служителят да работи 5 дни в месеца по 8 часа извън договореното от служителя работно време по основния трудов договор. Как следва да се попълни декларация обр. 1 и...

Минимален стаж при обезщетение за бременност и раждане

сп. Български законник, бр. 11, Ноември 2018 г.

Въпрос: При болнични за обезщетение за бременност и раждане колко стаж е необходимо да има майката? Трябва ли да има 6 месеца преди първия болничен? Отговор: Съгласно чл. 40 от Кодекса за социално осигуряване осигурените лица за общо заболяване и ма...

Новата Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „ГВРС“ и за обмен на информация

сп. Български законник, бр. 11, Ноември 2018 г.

През тази година съществуващата Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация е отменена на формалн...

Изплащане пенсия на български гражданин, работил в Италия

в. Главен счетоводител, бр. 20, 16 - 31 октомври 2018 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд", отговарят на въпроса: Лице е работило в България и Италия. В България лицето е пенсионирано преди 4 години и получава българска пенсия. Не трябва ли да по...

Придобиване право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване

в. Главен счетоводител, бр. 20, 16 - 31 октомври 2018 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд", отговарят на въпроса: Синът ми е на 20 години, студент в редовна форма на обучение. До 18 годишната си възраст два пъти имаше ТЕЛК 50% за по 3 години. Ако...

Ползване на отпуск по майчинство от бабата на детето

в. Главен счетоводител, бр. 20, 16 - 31 октомври 2018 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд", отговарят на въпроса: Детето е на 3 месеца. Майката не е ползвала болничен преди и след раждане на детето и не е в отпуск по майчинство. Тя работи и е оси...