начало > Трудово право

Документи в категория "Трудово право"


Договор за допълнителен труд

в. Седмичен законник, бр. 39, 26 окт. - 1 ноември 2020 г.

Имам работник, назначен на безсрочен трудов договор на длъжност “Ръководител транспорт” с работно време 8 часа. Тъй като имам нужда от шофьор на товарен автомобил, мога ли да преназнача лицето на длъжност “шофьор на товарен автомобил” на 8 часа, като...

Незаконно уволнение при сключен недействителен трудов договор

в. Седмичен законник, бр. 39, 26 окт. - 1 ноември 2020 г.

Наскоро бях дисциплинарно уволнен от търговското дружество, в което работех като снабдител. Причините, посочени в заповедта за прекратяване на трудовия ми договор, са определени по следния начин: “неизпълнение на трудовите задължения”. Действително п...

Получаване на средства по реда на ПМС 55 и на ПМС 151

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2020 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Дружеството ни е одобрено за получаване на средства по реда на Постановление 55 и след това на ПМС 151. Ще спазим всички изисквания за запазване на персонала. Наш служител желае да започне работа по втор...

Отпуски за лица, работещи по график

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2020 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Как се отразяват и могат ли да се използват отпуски за лица по график, за които графика съвпада със събота и неделя? Например: Лице работи от сряда до неделя (5 работни дни). Може ли да ползва платен год...

Непълно работно време

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2020 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Въведено е непълно работно време с допълнително споразумение към основен трудов договор, с продължителност 32 (тридесет и два) часа на седмица при 4 (четири) дневна работна седмица и предварително изготв...

Срочен трудов договор за определен мандат

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2020 г.

Въпрос: Може ли срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 5 КТ, обвързващ договора на работника с мандата на председател на сдружение, и при взето решение за продължаване на договора на служителя от избрания нов председател, да се превърне в безсроч...

Трудов договор с работодател сдружение

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2020 г.

Въпрос: Сдружение „Център за подкрепа и личностно развитие“ е с отделен БУЛСТАТ от общината, но не е финансово самостоятелно - всички разходи се извършват от общината; заплатите на лекторите и на наетия персонал се изплащат от общината, данните за ос...

За ролята на синдикатите в трудовите отношения днес

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2020 г.

Когато се заговори за синдикални организации, обичайно първата асоциация е, че те са „кошмарът“ за работодателя, чиято поява вещае увеличаване на разходите за труд и нови отстъпки пред колективните искания на работниците и служителите. Това противобо...

Право на обезщетение за неизползван отпуск

в. Седмичен законник, бр. 35, 28 септември - 4 октомври 2020 г.

В предприятието ни постъпи на работа за първи път на 05.03.2020 г. служител, който беше освободен от работа на 10.08.2020 г. преди да придобие 8-месечен трудов стаж за ползване на платен годишен отпуск. Трябва ли при освобождаване от работа да му се ...

Бланка за прекратяване на трудов договор

в. Седмичен законник, бр. 35, 28 септември - 4 октомври 2020 г.

Фирма ни предостави бланки на заповеди за прекратяване на трудов договор. В тях са предвидени празни места за попълване на сумите на дължимите обезщетения. Може ли, когато не се дължи обезщетение, в празното място на бланката да се попълва “нула” или...

Възнаграждение за платен отпуск за обучение

в. Седмичен законник, бр. 35, 28 септември - 4 октомври 2020 г.

Моля за вашия компетентен отговор за това как се изчислява възнаграждението за платения отпуск по чл. 169, ал. 1 от КТ, когато лицето има един отработен ден и съответно един ден трудов стаж? Поставеният въпрос е сред особените случаи, за които има п...

Отпуск за подготовка на дисертация

в. Седмичен законник, бр. 35, 28 септември - 4 октомври 2020 г.

Докторант задочна форма ползва отпуск по чл. 169, ал. 4 от КТ за подготовка на дисертация. На работодателя са представени заповед за зачисляване, договор и програма от университета. Може ли отпускът да се ползва на части и изискват ли се други докуме...

Определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

в. Главен счетоводител, бр. 18, 16 - 30 септември 2020 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Интересувам се обезщетението от Бюро по труда признава ли се при изчисляване на процент за допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит? Също така, при постъпване на работа, всички год...

Правото на работника/служителя при прекратяване на трудовото му правоотношение да получи обезщетение от две или шест брутни заплати се извършва от работодателя

в. Главен счетоводител, бр. 18, 16 - 30 септември 2020 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: От 1992 г. работя в данъчна администрация и след това в общинска. В момента също работя в общинска администрация, но в друго населено място и в тази администрация имам пет години трудов стаж - общо в общ...

Закрила при уволнение, предвидена в чл. 333 от КТ

в. Главен счетоводител, бр. 18, 16 - 30 септември 2020 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Предстои ни масово съкращение на работници и служители. Сред тях има и двама работника с ТЕЛК решение, но са със право на работа 50%. Как да ги съкратим без да ги ощетим? При всички случаи ли трябва да и...