Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > Трудово право

Документи в категория "Трудово право"


Прекратяване на трудов договор поради неизплащане на заплата

в. Седмичен законник, бр. 4, 30 януари - 5 февруари 2023 г.

Служител подава заявление за прекратяване на трудовия договор по чл. 327, ал. 1, т. 2 от КТ - поради неизплатена заплата, и повече не се явява на работа. По разплащателната ведомост заплатите са изплащани редовно. Има ли работодателят право да прекра...

Обезщетение по чл. 221, ал. 2 КТ

сп. Български законник, бр. 2 от 2023 г.

Въпрос: С ТД на основание чл. 67, ал. 1, вр. чл. 70, ал. 1 от КТ възниква трудово правоотношение между фирма и работник. С издадена Заповед е прекратено трудовото правоотношение на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ. Работникът е дисциплинарно увол...

Ползването на платения отпуск при сумирано отчитане на работното време

сп. Български законник, бр. 2 от 2023 г.

Въпрос: Служител е назначен на 8-часов трудов договор. По график от понеделник до петък той има 12 часови смени ( 5*12=60 часа). При ползване на платен отпуск: - Как следва да се оформи молбата за отпуск (колко календарни работни дни) така, че заявен...

Прилагане на чл. 154, ал. 2 от КТ

сп. Български законник, бр. 2 от 2023 г.

Въпрос: Ако графикът на работа при СИРВ съвпада с неприсъствените дни, визирани в чл. 154, ал. 2 от КТ, следва ли да се начислява допълнително възнаграждение за работа на официален празник, или такова се начислява само при работа в деня на официалния...

Уведомление до ТП на НАП за прекратяване на трудовия договор поради смърт на работника или служителя

в. Седмичен законник, бр. 3, 23 - 29 януари 2023 г.

При смърт на наето лице работодателят длъжен ли е да подаде Уведомление по чл. 62 ал. 5 от КТ за прекратяване на трудовото правоотношение? При смърт на работника или служителя работодателят прекратява без предизвестие трудовия договор на основание ч...

Прекратяване на трудов договор за извършване на определена работа

в. Седмичен законник, бр. 3, 23 - 29 януари 2023 г.

Може ли договор за извършване на определена работа да бъде прекратен, преди да е завършена работата? Срочният трудов договор “до извършване на определена работа” се сключва на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ. Със завършването на работата този до...

Трудов договор след уволнение поради намаляване обема на работа

в. Седмичен законник, бр. 3, 23 - 29 януари 2023 г.

Има ли работодателят право един месец след прекратяване на трудовия договор по чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ - поради намаляване обема на работа, да назначи на същата длъжност друго лице? Разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ дава право на работод...

Право на допълнителен платен годишен отпуск за работа при специфични условия

в. Главен счетоводител, бр. 1, 1 - 15 януари 2023 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: С колко работни дни следва да се редуцира допълнителният отпуск за работа при специални условия по чл.156, ал.1, т.1, когато се ползва болничен отпуск: 1.по-голям от половината от раб. време при СИРВ за ...

Сключване на договор при втори работодател по чл.114

в. Главен счетоводител, бр. 1, 1 - 15 януари 2023 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Възможно ли е сключването на договор при втори работодател (малък магазин за хр. стоки) по чл.114 (32 часа месечно в почивни дни) в случай на наличен безсрочен трудов договор по чл.107а от КТ? Необходимо...

Платен годишен отпуск по чл. 319 от Кодекса на труда

в. Главен счетоводител, бр. 1, 1 - 15 януари 2023 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: На работещ служител, пенсионер с експертно решение на ТЕЛК до 01.03.2017 г., но издадено на пенсионер, и установена намалена работоспособност 78 % и при придобито към датата право на пенсиониране полага ...

Наборната военна служба няма отношение към определяне на възнаграждението за придобит трудов стаж и професионален опит

в. Главен счетоводител, бр. 1, 1 - 15 януари 2023 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Във връзка с промените в Кодекса за социално осигуряване наборната военна служба ще се признава за действителен стаж за пенсия. В нашето предприятие за клас прослужено време се признава целия стаж, придо...

Обезщетение по чл. 220, ал. 1 от КТ на прекратен трудов договор за допълнителен труд

в. Главен счетоводител, бр. 1, 1 - 15 януари 2023 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: В какъв размер трябва да бъде изплатено обезщетение по чл. 220, ал. 1 от КТ на прекратен трудов договор за допълнителен труд, сключен на основание чл. 111 КТ, при условие че лицето е прекратено от деня, ...

Обезщетение за неотработено предизвестие

в. Седмичен законник, бр. 2, 16 - 22 януари 2023 г.

На 6 юни управителният съвет взима решение поради намаляване обема на работа от 1 юли да се закрие един от филиалите на фирмата. Предизвестията за прекратяване на трудовите договори на всички работници от филиала са връчени на 9 юни, като прекратяван...

Допълнителен отпуск при удължен размер на основния отпуск

в. Седмичен законник, бр. 2, 16 - 22 януари 2023 г.

Служител с трайно намалена работоспособност 58% ползва 26 работни дни платен годишен отпуск. Има ли право и на допълнителен отпуск за ненормирана работа? Както е видно от текста на чл. 319 от КТ, работниците и служителите с намалена работоспособност...

Превръщане на безсрочен трудов договор в срочен

в. Седмичен законник, бр. 2, 16 - 22 януари 2023 г.

Може ли с допълнително споразумение безсрочен трудов договор в периода на изпитване да се превърне в срочен договор, ако за това не е подадена молба от работника? С допълнително споразумение по чл. 119 от КТ страните могат да променят всяко от услов...