начало > Трудово право

Документи в категория "Трудово право"


Платен годишен отпуск при непълно работно време и по договор за допълнителен труд

в. Седмичен законник, бр. 24, 18 - 24 юни 2018 г.

Какъв е размерът на полагаемия се платен годишен отпуск на служител, назначен на 4-часов работен ден, и на служител, назначен на втори трудов договор при същия работодател? Всеки работник или служител има право на платен годишен отпуск (чл. 155, ал....

Трудови договори при отдаване на обект под наем

в. Седмичен законник, бр. 24, 18 - 24 юни 2018 г.

Имаме малък семеен хотел, който отдаваме под наем за срок от три години. Как се уреждат отношенията с досегашните служители? Трябва ли непременно да бъдат уволнени? От 01.01.2018 г. е в сила нова редакция на чл. 123а от КТ. Трудовото правоотношение ...

Сумирано изчисляване на работното време при паралелни трудови правоотношения

в. Седмичен законник, бр. 24, 18 - 24 юни 2018 г.

Имаме служител на сумирано отчитане, работи на 12 часа дежурства - 2 дневна, 2 нощна, 2 почива. Можем ли да го назначим в друга фирма по чл. 114 от КТ или по 111 - там да дава дежурства също като охрана? Трябва ли да подпише съгласие за работа за пов...

Уволнение поради съкращаване в щата или срещу уговорено обезщетение

в. Седмичен законник, бр. 24, 18 - 24 юни 2018 г.

В предприятието ни предстоят уволнения на много работници и служители. Работодателят ни предлага избор между две възможности: да прекрати трудовите ни договори на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, предл. 2 или на основание чл. 331 от Кодекса на труда,...

В кои случаи е възможно на шофьорите да бъдат изплащани командировъчни разходи

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2018 г.

Въпрос: В кои случаи е възможно на шофьорите да бъдат изплащани командировъчни разходи (дневни и квартирни пари), тъй като съгласно чл. 6 от Наредбата за командировките в страната същите не се считат за командировани лица? Отговор: Шофьорите попадат...

Едностранно увеличение на трудовото възнаграждение от работодателя

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2018 г.

Въпрос: Имаме служителка, която е в продължителен болничен, вкл. към 01.01.2018 г. В същото време се налага актуализиране на основната й заплата спрямо минималната за страната 510,00 лв. Необходимо ли е да извикам лицето да подпише допълнителното си ...

Сумирано изчисляване на работното време.

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2018 г.

Въпрос: Работник, работещ при сумирано изчисляване на работното време, има 12 часа извънреден труд на празник. Ако възнаграждението по щат за тези часове е 40 лв., колко още трябва да му се доплати за извънреден и празничен труд? Отговор: В съответс...

Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2018 г.

Въпрос: През 2013 г. е пенсиониран служител на фирмата с 10 години трудов стаж. При пенсиониране сме прекратили трудовия договор на съответното основание и веднага от същия ден сме го назначили отново на работа, като лицето работи до март 2015 г., ко...

Суми, заплащани вместо командировъчни дневни пари съгласно § 3 от ДР от ПМС № 133/14.07.1993 г.

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2018 г.

Въпрос: Сумата, която заплащаме на наш шофьор, е в размер не по-малко от 0,0035 лв. на всеки пропътуван километър съгласно § 3 от ДР от ПМС № 133/14.07.1993 г., които са вместо командировъчни дневни пари. Съгласно чл. 1, ал. 8, т. 1 от НЕВДПОВ не се ...

Времетраене на командировката

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2018 г.

Въпрос: Служител на българско дружество пътува в събота при връщане от командировка в чужбина със самолет. Дневни му се изплащат до петък. Следва ли да се изплаща извънреден труд за събота 175% на служителя като отработено време или не и съответно ка...

Командироване на работници и служители

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2018 г.

Въпрос: Малка строителна фирма извършва довършителни работи на различни обекти в Софийска област и в Благоевград. Базирана е в София. Превозът до обектите се извършва със собствен транспорт ежедневно. Има пътни листове и документи за гориво. Има факт...

Нови разпоредби за отпуск по Кодекса на труда и за обезщетение по Кодекса за социално осигуряване на осиновителите на деца до 5-годишна възраст

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2018 г.

В „Държавен вестник”, брой 30 от 03.04.2018 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, с който се правят изменения и допълнения в Кодекса на труда и в Кодекса за социално осигуряване, свързани с правата на отпуск и обезщете...

Дисциплинарна и имуществена отговорност на работниците и служителите

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2018 г.

Дисциплинарната и имуществената отговорност на работниците и служителите са сред „класическите“ теми на трудовото право, по които има създадена богата съдебна и административна практика и многобройни изследвания в правната литература. За разлика от м...

Обезщетението за безработица се връща при възстановяване на работа

в. Седмичен законник, бр. 23, 11 - 17 юни 2018 г.

Преди две години бях уволнена. Обжалвах заповедта за уволнение пред съда и съдът окончателно ме възстанови на работа. Около една година след уволнението получавах парично обезщетение като безработна. На какво обезщетение за незаконното уволнение има...

Почивки при работа с видеодисплеи

в. Седмичен законник, бр. 23, 11 - 17 юни 2018 г.

Работим във фирма с интернет базирана търговия и външна и вътрешна комуникация изцяло с имейли и скайп. Имаме задължително работно време от 9 до 18 ч. и почивки, както следва: 11:00-11:10 ч.; 13:10-13:50 ч.; 16:00-16:10 ч. Въпросът ми е има ли закон...

ВАЖНО: Четвърта дата за семинара "GDPR за счетоводители" с адв. д-р Ирена Георгиева...