начало > Трудово право

Документи в категория "Трудово право"


Чуждестранно юридическо лице - работодател

в. Главен счетоводител, бр. 14, 16 - 31 юли 2020 г.

В сайта на МТСП експерти от МТСП отговарят на въпроса: Чуждестранно юридическо лице е регистрирало свое място на стопанска дейност (МСД) в България и в тази връзка има регистрация в регистър БУЛСТАТ и регистрация по ЗДДС. Освен това е наело помещение...

Неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от КТ до 60 работни дни, ползван през 2020 г., се зачита за трудов стаж

в. Главен счетоводител, бр. 14, 16 - 31 юли 2020 г.

В сайта на МТСП експерти от МТСП отговарят на въпроса: Наш служител беше в трудово правоотношение до 30.04.2020 г. Имаше разрешение от работодателя да ползва неплатен отпуск за периода от 01.12.2019 г. до 30.04.2020 г. Осигурителните документи са при...

Използване на отложен отпуск

в. Главен счетоводител, бр. 14, 16 - 31 юли 2020 г.

В сайта на МТСП експерти от МТСП отговарят на въпроса: Когато служителят е отложил ползването на платения си годишен отпуск за 2019 г. на основание чл. 176, ал. 1, т. 2 от КТ, длъжен ли е да го използва целия до 30 юни 2020 г. или може да го използва...

Обезщетение по чл. 222 от КТ

в. Главен счетоводител, бр. 14, 16 - 31 юли 2020 г.

В сайта на МТСП експерти от МТСП отговарят на въпроса: Имам девет години и девет месеца трудов стаж в фирмата която работя. Подадох документи за пенсиониране през март месец и още чакам решение, като до момента получавам минимална пенсия. През тези д...

Прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ

в. Главен счетоводител, бр. 14, 16 - 31 юли 2020 г.

В сайта на МТСП експерти от МТСП отговарят на въпроса: Как работодателят може да освободи лице навършило 74 години, лицето е трудоустроено със заболяване сърдечна недостатъчност и не е упражнило правото си на пенсиониране за осигурителен стаж и възра...

Прекратяване на трудовото правоотношение на служител-пенсионер, който е в болничен от дълго време

в. Главен счетоводител, бр. 14, 16 - 31 юли 2020 г.

В сайта на МТСП експерти от МТСП отговарят на въпроса: Може ли да се връчи предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение на служител, който е работещ пенсионер, но е в болничен от дълго време? Защитен ли е от закона и редно ли е да получи...

Определяне на работната заплата при мярката 60/40

в. Главен счетоводител, бр. 14, 16 - 31 юли 2020 г.

В сайта на МТСП експерти от МТСП отговарят на въпроса: За лицата, които през месец януари са получили към възнаграждението си за м. януари доплащане за работа в национален празник, при кандидатстване по схемата 60/40 НОИ ще изплати за м. март, м. апр...

Прекратяване на трудовия договор от работника/служителя с предизвестие

в. Главен счетоводител, бр. 14, 16 - 31 юли 2020 г.

В сайта на МТСП експерти от МТСП отговарят на въпроса: Работя в малка фирма с петима служители, на 13-ти март прекратихме дейност и оттогава не сме работили. Управителката на фирмата кандидатства по 60 на 40 и я одобриха. Към текущия момент тя ни изп...

Ползване на отпуск по време на преместване на друга работа поради производствена необходимост

в. Седмичен законник, бр. 30, 27 юли - 2 август 2020 г.

Работя като автомонтьор в един гараж. Имам да ползвам платен годишен отпуск за 2018 г., който и досега не ми разрешават. На 11-и 2020 г. подадох заявление до управителя на дружеството, с което го уведомих, че след 14 дни, считано от 25 май, ще ползва...

За нощния труд и очакваните изменения в правната му уредба

в. Седмичен законник, бр. 30, 27 юли - 2 август 2020 г.

Нощният труд се счита за по-натоварващ за работника или служителя, тъй като той не следва естествения биологичен режим на човешкия организъм. Това обяснява по-кратката му “нормална” продължителност в сравнение с работата през деня, допълнителните зад...

Уволнения на служители от работодател, одобрен за помощ по схемата “60/40”

в. Седмичен законник, бр. 29, 20 - 26 юли 2020 г.

Фирмата ни кандидатства и беше одобрена за помощ по схемата “60/40”. При нас има три категории служители, за които съответно сме кандидатствали за изплащане на помощи за различни периоди. Въпреки държавната помощ заради намалели обороти ще ни се нало...

Осигуряване при трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа през 2020 г.

в. Седмичен законник, бр. 29, 20 - 26 юли 2020 г.

Възможността за сключване на трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа е създадена с чл. 114а от Кодекса на труда. Разпоредбата е приета със Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, обнародван в “Държавен вестник”, бр....

Командироване на работник през почивни дни

в. Главен счетоводител, бр. 13, 1 - 15 юли 2020 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Командирован е служител през събота и неделя, освен дневни, пътни и квартирни пари за периода на командировката. Трябва ли да се изплати и положеният труд по КТ чл. 262 и 264? Съгласно чл. 2 от Наредба...

Изплащане на заплати по мярката 60/40

в. Главен счетоводител, бр. 13, 1 - 15 юли 2020 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Одобрени сме по мярката 60/40. Отпуснати са ни пари за м. март на база м. януари. Заплатите за март и осигуровките са платени до 25.04.2020 г. Компенсациите за март са отпуснати на 27.05.2020г. Трябва ли...

Прекратяване на ТД с наследници на починал ЕТ

в. Главен счетоводител, бр. 13, 1 - 15 юли 2020 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Счетоводител съм в ЕООД. Едноличният собственик на капитала, който е и единствен управител, почина. В дружеството има назначено само едно лице на трудов договор. Наследниците спорят помежду си и не са пр...