начало > Трудово право

Документи в категория "Трудово право"


Съдържание на трудовия договор

в. Главен счетоводител, бр. 11, 1 - 15 юни 2017 г.

В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, юрист в МС, отговаря на въпроса: Съдържанието на трудовия договор се определя като необходимо (задължително) и допълнително (незадължително) и е регламентирано в разпоредбата на чл. 66 от Ко...

Предизвестие за прекратяване на трудовия му договор поради това, че не отговаря на променените изисквания за изпълнение на длъжността (чл. 328, ал. 1, т. 11 КТ)

в. Главен счетоводител, бр. 11, 1 - 15 юни 2017 г.

В бр. 3 от 2017 г. на сп. "Труд и право" експерти от МТСП отговарят на въпроса: Работодателят връчва на служител предизвестие за прекратяване на трудовия му договор поради това, че не отговаря на променените изисквания за изпълнение на длъжността (чл...

Въвеждане на намалено работно време

в. Седмичен законник, бр. 23, 12 - 18 юни 2017 г.

Каква е разликата между намалено и непълно работно време? Как се въвежда намалено работно време? В нормативната уредба е установена съществена разлика между намалено и непълно работно време. Непълно е работното време, чиято продължителност е част от...

Трудов стаж при намалено и при непълно работно време

в. Седмичен законник, бр. 23, 12 - 18 юни 2017 г.

Има ли разлика при изчисляването на трудов стаж и осигурителен стаж при намалено и при непълно работно време? Намаленото работно време по смисъла на чл. 137 от КТ е законоустановено като нормално (пълно) работно време на 6 или 7 часа в зависимост от...

Продължителност на работното време по трудови договори за допълнителен труд

в. Седмичен законник, бр. 23, 12 - 18 юни 2017 г.

Има ли ограничение на работното време по трудов договор за допълнителен труд, ако основният договор е за 8 часа? В съответствие с чл. 113, ал. 1 от КТ максималната продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд заедно с пр...

№ 20-00-57 от 31.03.2017 г. Относно: Промяна в Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от кодекса на труда, която влиза в сила от 01.04.2017 г.

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2017 г.

Във връзка с промяна в Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от кодекса на труда, която влиза в сила от 01.04.2017 г. (публикувана в „Държавен вестник“ бр. 23/2017 г.), ви уведомяваме...

Изчисляване на трудов стаж

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2017 г.

Въпрос: Как се изчислява трудов стаж при 2-часов работен ден по основен ТД? Как трябва да се оформи трудовата книжка и какви УП-та трябва да се издадат при напускане? Отговор: Трудовият стаж се изчислява в дни, месеци и години. За един ден трудов ст...

Осигуряване на международни шофьори

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2017 г.

Въпроси: 1. При осъществяване на международен транспорт на стоки върху какво възнаграждение трябва да се осигуряват шофьорите? 2. Има ли право юридическото лице съгласно Наредбата за командировки в страната и чужбина да плаща двойния размер за дневни...

Право на допълнителен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2017 г.

Въпрос: Имаме служителка в отпуск по майчинство. След 3 месеца изтича първата година от майчинството. Нейната свекърва е пенсионерка, но работи по трудов договор към фирма. Въпросът ми е: Може ли свекървата, баба на детето, да излезе в отпуск за отгл...

Командировъчни на шофьори, работещи по трудов договор при сумирано изчисляване на работното време

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2017 г.

Въпрос: Фирмата ни се занимава с международен транспорт на товари. Назначените шофьори работят при условията на трудов договор при сумирано изчисляване на работното време. За дните на командировка, включително почивните и празничните дни, на шофьорит...

Масовите уволнения

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2017 г.

Масовото уволнение на работници и служители от едно предприятие има сериозни социални последици, особено в по-малките общини или силно специализираните дейности. Освен че тежко засяга личните съдби на уволнените и техните семейства, то може рязко да ...

Изменения в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Kодекса на труда създават поредни затруднения за работодателите

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2017 г.

В ДВ, бр. 23/17.03.2017 г., е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (Наредба № 5). Промените влизат в сила от 01.04.2017...

Правомощия на инспекторите от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2017 г.

В бр. 4 от 2017 г. на в. "Актив" Галина Николова, юрист, отговаря на въпроса: Кой орган в страната има контролни функции по отношение на работодателите, в случай, че са налице съмнения за нарушаване на сключените трудови договори с работниците и служ...

Обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2017 г.

В бр. 2 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" експерти от МТСП отговарят на въпроса: Изплащаме обезщетение на майка, която е била 4 години в майчинство (две поредни майчинства) и сега смята да напуска. Трябва да й изчисля обезщетение за неизползван отпус...

Обезщетения, които дължи работодателят при прекратяване на трудовия договор на служителката

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2017 г.

В бр. 1 от 2017 г. на Емилия Банова, юрист сп. "Труд и право", бр. 1/2017 г. Емилия Банова, юрист, отговаря на въпроса: На наша работничка е връчено едномесечно предизвестие за прекратяване на трудовия договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 3 КТ - п...

ДАНЪЦИ 2017 ОСИГУРЯВАНЕ 2017 БЮДЖЕТ 2017 ОТГОВОРИ 2017 Данък "УИКЕНД" 2017