начало > Трудово право

Документи в категория "Трудово право"


Парите за извънреден труд не влизат в обезщетенията

в. Седмичен законник, бр. 24, 17 - 23 юни 2019 г.

Предстои прекратяване на трудовия ми договор. При уволнението ще трябва да ми изплатят обезщетение от почти 5 брутни заплати - 2 заплати за пенсиониране, 1 за недадено предизвестие и за около два месеца неизползван отпуск. Включени ли са в тези обезщ...

Обезщетение за безработица след отмяна на незаконно уволнение

в. Седмичен законник, бр. 24, 17 - 23 юни 2019 г.

Има ли право на обезщетение за безработица лице, което със съдебно решение е било възстановено на работа 3 години след незаконосъобразно уволнение, но след 5 дни е уволнено наново поради съкращаване на щата? С влизане в сила на съдебното решение за ...

Недопускане до работа на служител, възстановен от съда след отмяна на незаконно уволнение

в. Седмичен законник, бр. 24, 17 - 23 юни 2019 г.

Какви санкции могат да се наложат на работодател, който не допуска на работа служител, възстановен от съда след отмяна на незаконно уволнение? Влязлото в сила решение на съда за отмяна на уволнението и възстановяване на работника или служителя на съ...

Договор на управител на търговско дружество

в. Седмичен законник, бр. 23, 10 - 16 юни 2019 г.

Дружество ООД, медицински център, е регистрирано в Търговския регистър. Дружеството е учредено от трима съдружници. Никой от съдружниците не е вписан като управител. В Търговския регистър е определено и е вписано като управител външно лице, което...

Ваучери за храна

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2019 г.

Въпрос: На какво основание работодателят може да принуди работника си, вместо да получи трудово възнаграждение, част от него да получи под формата на ваучери за храна? Отговор: Нормативната уредба разглежда ваучерите за храна като допълнителна социа...

Прекратяване на ТД на основание чл. 326 от КТ във връзка с чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2019 г.

Въпрос: На работник от предприятието бе връчено предизвестие за прекратяване на трудовия договор на основание чл. 326 от КТ във връзка с чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ. След изтичане на тези 30 календарни дни (отработено предизвестие от работника) следв...

Формиране на трудовото възнаграждение

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2019 г.

Въпрос: Фирма назначава транспортни работници, които транспортират суровини за нейното производство и готова продукция в страната и страна от ЕС. Работодателят желае да стимулира транспортните работници с допълнително възнаграждение за пропътувани ки...

Възнаграждение за платен годишен отпуск, ползван след продължителен отпуск по майчинство

в. Седмичен законник, бр. 22, 3 - 9 юни 2019 г.

Как се изчислява възнаграждението за платен годишен отпуск, който се ползва веднага след продължителен отпуск по майчинство? Ако заплатата преди началото на отпуска по майчинство (2017 г.) е била на нивото на минималната за страната работна заплата, ...

База за изчисляване на обезщетението при уволнение след придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

в. Седмичен законник, бр. 22, 3 - 9 юни 2019 г.

Освободихме служител от 01.01.2019 г. по взаимно съгласие, за да може да получи пенсия. На следващия ден отново го назначихме на работа, поради което временно беше стопирано изплащането на обезщетението. На 12 февруари получих заповед за изплащане на...

Освобождава от работа на работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро за медицински прегледи

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: При провеждане на процедура ин витро извън България имам право на отпуск в размер на 20 дни, платени извън полагаемия ми се годишен о...

Трудов договор със срок на изпитване

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: В момента работя на трудов договор, в изпитателен срок съм все още. Пада се да изляза по майчинство малко преди или след изтичане на ...

Отложен платен годишен отпуск

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Ако служителка е била в отпуск по майчинство за отглеждане на дете до 2 г., но преди изтичане на периода отново забременее /м. 08.19 ...

Изчисляване на платен отпуск

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Съгласно правила за работна заплата фирмата ни всеки месец начислява бонус на работниците. Бонусът се изплаща всеки месец и е определ...

Трудово възнаграждение и осигурителен доход

в. Седмичен законник, бр. 21, 27 май - 2 юни 2019 г.

Какви са различията между трудовото възнаграждение и осигурителния доход? Двете категории са близки, но не идентични. В най-общ смисъл осигурителният доход е тази част от доходите по трудовото правоотношение, върху която се начисляват осигурителните...

Промяна срока на трудов договор след проведен конкурс

в. Седмичен законник, бр. 21, 27 май - 2 юни 2019 г.

Служител е назначен на трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда - за изпълнение на конкурсна длъжност до провеждане на конкурса. След провеждане на конкурса искаме да назначим същото лице да изпълнява по заместване друга длъжност. Мо...