Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > Трудово право

Документи в категория "Трудово право"


Командироване на държавен служител в почивен ден

в. Седмичен законник, бр. 26, 27 юни - 3 юли 2022 г.

Държавен служител съм и ме командироват в друг град за 2 дни, като първият ден, през който трябва да пътувам, е неделя. За този ден полагат ли ми се командировъчни и ще ми се зачете ли извънреден труд за неделята? Съгласно чл. 32 от На­ред­бата за с...

Трудов договор след уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ

в. Седмичен законник, бр. 26, 27 юни - 3 юли 2022 г.

Трудов договор е прекратен на основание чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ - поради намаляване обема на работа. Има ли работодателят право веднага да назначи друг работник на същата длъжност? Разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ дава право на работода...

Прекратяване на срочен трудов договор по време на болнични

в. Седмичен законник, бр. 26, 27 юни - 3 юли 2022 г.

Работничка по срочен трудов договор излиза в продължителен отпуск поради временна неработоспособност и няма да се завърне на работа поне 3 месеца. Има ли работодателят право да прекрати трудовия договор два месеца преди изтичане срока на договора, за...

Имуществена отговорност на работника или служителя към работодателя

в. Седмичен законник, бр. 26, 27 юни - 3 юли 2022 г.

Има ли работодателят право да предяви имуществена отговорност спрямо служител, който по длъжностна характеристика не е материалноотговорно лице? Имуществената отговорност при трудово правоотношение е уредена в КТ. За вредата, която е причинил на раб...

Прекратяване на трудов договор с придобиване правото на пенсия

в. Седмичен законник, бр. 26, 27 юни - 3 юли 2022 г.

Как да се прекрати трудов договор с работник, който е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, но не подава документи за пенсиониране? Разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ дава право на работодателя да прекрати с предизвестие ...

Продължаване срока на трудов договор

в. Седмичен законник, бр. 26, 27 юни - 3 юли 2022 г.

Лице, което е работило на срочен трудов договор по чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ за срок от 1 година, може ли да сключи нов срочен договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ? Както по горепосочения член за какъв срок може да бъде и колко пъти може да се сключи?...

Ползване на отложен отпуск

в. Седмичен законник, бр. 25, 20 - 26 юни 2022 г.

Лице от назначение по чл. 67, 1 от КТ договаря 4-часов работен ден, втори трудов договор (чл. 111) от 01.01.2022 г. с допълнително споразумение. Полагаемият отпуск за текущата година от договора за 4 часа е 20 дни. Неизползваният отпуск по чл. 155 от...

Прекратяване на трудов договор поради болест

в. Седмичен законник, бр. 24, 13 - 19 юни 2022 г.

След продължителен отпуск по болест служителка представя пред работодателя експертно решение на ТЕЛК за постановена 74% инвалидност и право да упражнява професията си според представената длъжностна характеристика. Има ли работодателят право да освоб...

Финансови стимули за запазване на заетостта

в. Седмичен законник, бр. 24, 13 - 19 юни 2022 г.

Във връзка с прилагането на чл. 3, ал. 1, т. 5 от ПМС № 151/03.07.20 г. имам следния въпрос: Фирмата ни получава средства за запазване на заетостта на работници и служители съгласно ПМС № 151/03.07.20 г., считано от м. 07/2020 г. до днешна дата, кат...

Прекратяване на трудов договор от служителя с предизвестие

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2022 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Учител е в платен годишен отпуск, като преди изтичане на платения отпуск си подава предизвестие за напускане. Длъжен ли е работодателят да се съгласи на това предизвестие, тъй като учителят вече е в разр...

Времето, през което едно лице е зачислено на редовна докторантура, когато не съществува трудово правоотношение, се признава за стаж по силата на нормативен акт

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2022 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Наш преподавател желае да му се изплаща допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит за периода на неговото обучение за придобиване на висше образование в Русия /твърди че има междунар...

Прекратяване на трудов договор с работник след смърт на собственика на ЕООД

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2022 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Как следва да се прекрати договора с работник на трудов договор след смъртта на собственика на еднолично дружество с ограничена отговорност? Съгласно чл. 157, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) дружеството, ...

Имуществена отговорност на работодателя при увреждане на здравето на работника

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2022 г.

Във в. „Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Каква е процедурата, ако се случи увреждане на здравето при работа? Има ли някакво обезщетение от работодателя? Кодексът на труда (КТ) предвижда специална имуществена отговорност на работода...

Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит след отпуск по майчинство

в. Седмичен законник, бр. 23, 6 - 12 юни 2022 г.

На петия ден след започване на работа млада жена излиза в отпуск за временна неработоспособност (за задържане на дете) и последващи отпуски за бременност и раждане и за отглеждане на дете до двегодишна възраст. Следва ли при завръщане на работа на съ...

Обезщетение за оставане без работа

сп. Български законник, бр. 5 от 2022 г.

Въпрос: Служител на фирмата е уволнен по чл. 328, ал. 1 т. 2 КТ поради съкращаване на щата. Съгласно чл. 222, ал. 1 КТ му дължим обезщетение в размер на едно брутно трудово възнаграждение за времето на оставане без работа, но не повече от един месец....