начало > Трудово право

Документи в категория "Трудово право"


Прекратяване на трудов договор на лице, навършило пенсионна възраст

в. Главен счетоводител, бр. 1, 1 - 15 януари 2022 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Аз съм родена през 1959 г. (на 62 години), работя на безсрочен трудов договор като преподавател в университет и имам събран трудов стаж от 11 г. Според настоящите промени в закона моите работодатели имат...

Изплащане на ДТВ

в. Главен счетоводител, бр. 1, 1 - 15 януари 2022 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Може ли след заповед на директора за ДТВ да се изплати под формата на аванс и да издаде др. Заповед за СБКО и да нареди да се изплати като втори аванс в същия месец? Съгласно чл. 270, ал. 2 от Кодекс...

Допълнителен отпуск за обучение на студент

в. Главен счетоводител, бр. 1, 1 - 15 януари 2022 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса:Работя в държавна администрация и съм студент четвърти курс редовна форма на обучение, предстои ми писане на дипломна работа и защита. Имам ли право на допълнителен отпуск? Съгласно чл. 66 от За...

Ползване на отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст от баба или дядо

в. Главен счетоводител, бр. 1, 1 - 15 януари 2022 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Със съпруга ми осиновихме дете - момче, което ни бе предадено на 12.10.2021 г. Детето навършва една годинка на 07.01.2022 год.. В момента съм бременна с момиче, като от 17.01.2022 г. имам право да ползва...

Втори трудов договор през време на отпуск за обучение

в. Седмичен законник, бр. 3, 17 - 23 януари 2022 г.

Има ли право да работи по срочен трудов договор при друг работодател служител през времето, в което ползва ученически отпуск при основния си работодател? В разпоредбата на чл. 111 от КТ не е предвидено ограничение или забрана за сключване и работа п...

Едностранно въвеждане на намалено работно време от работодателя

в. Седмичен законник, бр. 2, 10 - 16 януари 2022 г.

Има ли работодателят право по реда на чл. 138а от КТ да установи намалено работно време в последните 3 месеца на 2021 г. и веднага след това за първите 3 месеца на 2022 г.? По реда на чл. 138а от КТ работодателят има право да установи намалено работ...

Ползване на отложен от 2020 г. платен годишен отпуск

в. Седмичен законник, бр. 2, 10 - 16 януари 2022 г.

Предстои прекратяване на трудов договор на служител, който има 15 дни неизползван отпуск за 2020 г., но своевременно не е подал молба за отлагане на ползването му. Има ли право на обезщетение по чл. 224 от КТ при прекратяване на трудовия договор? В ...

Сключване на трудов договор на основание чл. 114, ал. 1 от КТ, за работа през определени дни от месеца, като трудов договор за допълнителен труд

в. Главен счетоводител, бр. 23, 1 - 31 декември 2021 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Допустимо ли е при сключване на трудов договор по чл. 114 от КТ за определени дни в месеца да бъде включено и основанието във връзка с чл. 110 или 111 с цел да се уточни, че договорът е допълнителен или ...

Заместване на държавен служител, излизащ в отпуск по майчинство

в. Главен счетоводител, бр. 23, 1 - 31 декември 2021 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: В нашата администрация държавен служител излиза в отпуск по майчинство. Може ли друг служител по трудово правоотношение да бъде назначен на тази длъжност до завръщане на титуляря? Съгласно чл. 84, ал. 1...

Период, за който се установява сумирано изчисляване на работното време

в. Главен счетоводител, бр. 23, 1 - 31 декември 2021 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: „Периодът, за който се установява сумирано изчисляване на работното време“ припокрива ли се с периода на отчитане по чл. 9б от Наредбата за работното време, почивките и отпуските? Посочените две понятия ...

Трудов договор за заместване на заместващ служител

сп. Български законник, бр. 12 от 2021 г.

Въпрос: Имаме назначено лице на безсрочен трудов договор. Същото излиза по майчинство. Назначен е заместник на лицето с договор по чл. 68, ал. 1, т. 3. Междувременно заместникът на лицето излиза също по майчинство. Как е редно да бъде назначено второ...

Командироване на управител на фирма в чужбина

сп. Български законник, бр. 12 от 2021 г.

Въпрос: Предстои ни изпращане на работници заедно с управителя, осигурен по ДУК, за два месеца в Норвегия. Работниците изпращаме по реда на чл.121а от КТ, с възнаграждение и условия на труд съгласно норвежкото законодателство. За управителя заповедта...

Сключване на трудов договор с гражданин на държава – членка на ЕС

сп. Български законник, бр. 12 от 2021 г.

Въпрос: Фирма, регистрирана в България, има сключен договор с немска фирма да извършва следната дейност, но на територията на Германия: пране и гладене на бельо, кърпи и други. Българската фирма е намерила желаещи да работят, но са гръцки граждани. К...

За вътрешните правила в предприятието и щатното разписание

сп. Български законник, бр. 12 от 2021 г.

Трудовото ни законодателство въвежда редица минимални стандарти по отношение на условията на труд, които всеки работодател е длъжен да покрие. След като вече е достигнал задължителния минимум, работодателят е свободен да „надгражда“ уредбата чрез св...

Забрана за болните от диабет да полагат нощен труд

в. Седмичен законник, бр. 45, 13 - 19 декември 2021 г.

Могат ли болните от диабет да полагат нощен труд, или е нужно специално разрешение от здравните органи? Заболяването от диабет се установява с експертно решение на компетентен здравен орган. Ако това заболяване води до намалена работоспособност, лиц...