начало > Трудово право

Документи в категория "Трудово право"


Правен режим на командироването в чужбина

сп. Български законник, бр. 8, Август 2019 г.

Въпрос: Имаме два въпроса, свързани с Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина: 1. Имаме служители, които имат задължения както за България, така и за Сърбия. Имаме договори с дъщерното дружество в Сърбия и всички разходи, свърз...

Сумирано изчисляване на работно време

в. Главен счетоводител, бр. 15, 1 - 15 август 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Служителите на фирмата работят от понеделник до петък, но ще се наложи да работят събота и неделя, като съответно ще почиват други дв...

Ваучери за храна

в. Главен счетоводител, бр. 15, 1 - 15 август 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Следва ли да се изплатят на работника или служителя, ваучерите за храна при прекратяване на трудовото правоотношение, за времето отра...

Прекратяване на трудовия си договор по взаимно съгласие по чл. 325, ал. 1, т. 1 от КТ

в. Главен счетоводител, бр. 15, 1 - 15 август 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: В момента съм в период на отглеждане на дете до двегодишна възраст. Детето ми е прието в детска ясла. Какви обезщетения ми се полагат...

Командироване на служител

в. Главен счетоводител, бр. 15, 1 - 15 август 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Лице с увреждане съм 72 процента мога ли да откажа командировка поради невъзможност за пътуване до командирования обект? Съгласно чл...

Загубена трудова книжка

в. Главен счетоводител, бр. 15, 1 - 15 август 2019 г.

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Какво се прави при загубена трудова книжка? Губи ли се стажът, който е бил записан в нея? Според Кодекса на труда (КТ) "трудовата книжка е официален удостоверителен документ за вписаните в не...

Неизползван платен годишен отпуск

в. Главен счетоводител, бр. 14, 16 - 31 юли 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Имам ли право да ползвам отпуск ако същия е отложен от предходната година със съгласието на работодателя и част от него не е поискан ...

Освобождаване от длъжност на магистрат, при трайна фактическа невъзможност за изпълнение на задълженията си за повече от една година

в. Главен счетоводител, бр. 14, 16 - 31 юли 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Определяните от СТМ по КТ чл. 286, ЗБУТ и Наредба 3, периодични медицински прегледи (типов формуляр за годност и представянето му лич...

Утвърждаване на заповеди и инструкции по ЗБУТ

в. Главен счетоводител, бр. 14, 16 - 31 юли 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Как е регламентирано утвърждаването на заповеди и инструкции по ЗБУТ, когато управителя е чуждестранен гражданин и не говори Българск...

Задължителни предварителни и периодични медицински прегледи

в. Главен счетоводител, бр. 14, 16 - 31 юли 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: 1. Българска фирма наема испанец на работа - необходимо ли е същият да предостави карта за предварителен медицински преглед? 2. Следв...

Прекратителни основания по чл. 325, т.9 и чл. 330, ал. 2, т. 5 КТ

в. Главен счетоводител, бр. 14, 16 - 31 юли 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Каква е разликата във фактическите състави, съответно приложимостта на прекратителните основания по чл. 325, т.9 и чл. 330, ал. 2, т....

Гражданско дружество не би могло да бъде работодател по смисъла на § 1 от ДП на КТ

в. Главен счетоводител, бр. 14, 16 - 31 юли 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Може ли консорциум, създаден под формата на гражданско дружество, да е работодател по смисъла на пар.1, т.1 от Кодекса на труда? Съг...

Командироване на работник

в. Главен счетоводител, бр. 14, 16 - 31 юли 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Счита ли се времето на пътуване от едно до друго населено място като част от работното време? Редно ли е да се плащат от работодателя...

Обявяване недействителност на трудов договор

в. Седмичен законник, бр. 30, 29 юли - 4 август 2019 г.

Преди няколко месеца работодателят ни прие на работа по трудов договор лице, което твърдеше, че има завършено висше икономическо образование, но в момента не може да представи документ за това. Длъжността, на която това лице беше назначено, е само за...

Платен годишен отпуск на инвалид

в. Седмичен законник, бр. 30, 29 юли - 4 август 2019 г.

До 07.04.2019 г. имах определена група инвалидност. След тази дата поради одобряване на здравословното ми състояние бях признат от ТЕЛК за трудоспособен и групата инвалидност ми беше отнета. За времето на действието на решението на ТЕЛК и след това з...