начало > Трудово право

Документи в категория "Трудово право"


Извършване работа при друг работодател по време на ползване на неплатен отпуск

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2018 г.

В бр. 1 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, юрист в АМС, отговаря на въпроса: Може ли работникът да извършва работа при друг работодател по време на ползване на неплатен отпуск? Съгласно разпоредбата на чл. 111 от Кодекса на труда (КТ...

Промените в Кодекса на труда срещу неизплащането или забавеното изплащане на заплати

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2018 г.

В бр. 1 от 2018 г. на сп. "Труд и право" проф. Васил Мръчков отговаря на въпроса: Какви са промените в Кодекса на труда срещу неизплащането или забавеното изплащане на заплати? Макар че не са многобройни, промените в Кодекса на труда заемат ключово м...

Уволнение на бременна служителка по време на масови уволнения

сп. Български законник, бр. 4, Април 2018 г.

Решение на Съда на ЕС от 22.02.2018 г. по дело C 103/16 На 22 февруари 2018 г. Съдът на Европейския съюз излезе с решение по дело C 103/16, постановено във връзка със спор между бременна испанска гражданка с нейния работодател, различни синдикални се...

Някои практически затруднения във връзка с командироването в чужбина

в. Седмичен законник, бр. 15, 16 - 22 април 2018 г.

Командироваме наши служители в европейски държави (вкл. Швейцария) и трети страни. Те са инженери по телекомуникации и извършват услуги в тази сфера. Ние сме подизпълнители по проекти на тези територии. Нашият възложител (клиент) е от САЩ. Плащаният...

Какви лични данни на работниците и служителите се събират във връзка със сключването на трудовия договор

в. Седмичен законник, бр. 14, 9 - 15 април 2018 г.

В бр. 2 от 2018 г. на сп. “Труд и право” доц. д-р Андрей Александров дава отговор на въпроса: Какви лични данни на работниците и служителите се събират във връзка със сключването на трудовия договор? I. Категориите лични данни, чието събиране е не с...

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ при прекъсване на последните години трудов стаж

в. Седмичен законник, бр. 14, 9 - 15 април 2018 г.

През последните 18 години служител работи в една и съща фирма. Преди 3 години е уволнен, получавал е обезщетение от бюрото по труда и след това отново постъпва на същата длъжност. Как ще се определи размерът на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ, ...

Промяна на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

в. Седмичен законник, бр. 14, 9 - 15 април 2018 г.

В трудовия ми договор е предвидено допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит в размер 0,6% за всяка година. Имам 22 години трудов стаж. Без никаква промяна на трудовите задължения от началото на годината работодателят ми промени...

Вписване на датата на прекратяване на трудовото правоотношение

в. Седмичен законник, бр. 14, 9 - 15 април 2018 г.

На основание чл. 325, т. 3 от КТ бях освободен от работа. В клона на търговската банка, в която работех, съм постъпил на 31.08.2015 г. а последният ми работен ден беше 31.01.2018 г. На основание чл. 355, ал. 1 и 2 считам, че трудовата ми книжка е неп...

Отпаднало правно основание за наредба

в. Седмичен законник, бр. 14, 9 - 15 април 2018 г.

В сила ли е Наредба 4 за документите, които са необходими за сключване на трудов договор, при положение че е отменено правното основание за нея (чл. 62, ал. 2 от КТ)? В съответствие с действащата ал. 7 на чл. 62 от КТ документите, които са необходим...

Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа

в. Седмичен законник, бр. 14, 9 - 15 април 2018 г.

С измененията и допълненията на Кодекса на труда от юли 2015 г. се създаде нов вид срочен трудов договор: еднодневният трудов договор, регламентиран в чл. 114а от КТ, който показва редица отклонения спрямо общия режим. За първи път в действащото ни з...

Работа по трудови договори в различни предприятия

в. Седмичен законник, бр. 13, 2 - 8 април 2018 г.

Има ли законова пречка една и съща служителка да е назначена на една и съща позиция в две различни фирми? И по колко часа мога да работя във фирмите? Ако в самите трудови договори не е уговорено друго, няма нормативна пречка един и същи работник или...

Трудови права при назначаване по програма за заетост

в. Седмичен законник, бр. 13, 2 - 8 април 2018 г.

Назначен съм по програма за временна заетост до 29 г., като нямам трудов стаж. Дължи ли ми работодателят обезщетение по чл. 224 от КТ, ако към приключването на програмата имам 6 месеца стаж? При започване на работа на субсидирано работно място с без...

Действие на КТД по отношение на служителите

в. Главен счетоводител, бр. 6, 16 - 31 март 2018 г.

В бр. 1 от 2018 г. на сп. "Труд и право" Емилия Маркова, главен експерт в КНСБ, отговаря на въпроса: В предприятието ни постъпи служителка на работа по втори трудов договор. В друго предприятие, с което има сключен основен трудов договор, тя членува ...

Особености при трудовия договор по заместване

в. Главен счетоводител, бр. 6, 16 - 31 март 2018 г.

В бр. 1 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, юрист в АМС, отговаря на въпроса: Какви са особеностите при трудовия договор по заместване? 1. Превръщане на договора за заместване в договор за неопределено време В случай, че трудовият дог...

Трудов договор за заместване на възпитателка в детска градина

в. Седмичен законник, бр. 12, 26 март - 1 април 2018 г.

Възпитателка в детска градина е назначена по трудов договор за заместване. Може ли заплатата й да бъде по-ниска от изплащаната на титулярната възпитателка? Има ли право на средства за работно облекло, след като заместването ще бъде за по-малко от 1 г...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис