начало > Трудово право

Документи в категория "Трудово право"


Смяната на собственика не е основание за уволнение

в. Седмичен законник, бр. 7, 18 - 24 февруари 2019 г.

Фирмата, в която работим, беше продадена на друг собственик. Преди няколко дни получихме заповеди за уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда - поради ликвидация на предприятието, въпреки че то не е ликвидирано. Производството остава същ...

Почасова работа по еднодневен договор

в. Седмичен законник, бр. 7, 18 - 24 февруари 2019 г.

Може ли еднодневен договор по чл. 114а от КТ да се сключва за почасова работа? Нормалната продължителност на работното време по еднодневния договор е 8 часа. Страните по такъв трудов договор могат да уговарят работа и за половината от нея, тоест за ...

Извънреден труд в системата на МВР по време на избори

в. Седмичен законник, бр. 7, 18 - 24 февруари 2019 г.

Следва ли да се заплаща извънреден труд на служителите на МВР, участващи в дейности във връзка с произвеждането на избори? За служителите по трудови договори в МВР се допуска полагане на извънреден труд, когато: • извършват работи, свързани с произв...

Прекъсване на срока за изпитване при ползване на законоустановен отпуск

в. Седмичен законник, бр. 7, 18 - 24 февруари 2019 г.

Служителка е назначена с трудов договор по чл. 70 КТ със срок на изпитване 6 месеца. В рамките на срока на изпитване същата излиза в отпуск за бременност и раждане. След навършване на 1 година на детето подава молба и за полагащия се платен отпуск и ...

Отпуск на майката при поемане на детето за отглеждане по чл. 26 от Закона за закрила на детето

в. Седмичен законник, бр. 7, 18 - 24 февруари 2019 г.

Следва ли да прекратим отпуска за бременност и раждане на майка, чието дете е поето за отглеждане от друго лице по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето? В съответствие с чл. 163, ал. 7 от КТ работничка или служителка, при която е настанено ...

Сключване на договор за извършване на работа

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Имам ли право да сключвам граждански договори с лица за извършване на странична дейност от основната дейност на фирмата ни? Основната...

Изпълнение на трудовите задължения извън мястото на постоянна работа

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Може ли работодателят да ме командирова за един ден в друг град намиращ се на 300 км от постоянната ти месторабота, като ангажираност...

Обезщетение от работодателя при пенсиониране

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работя на безсрочен трудов договор в частна компания повече от 11 години. През юни 2017 г. придобих и упражних правото си на пенсия. ...

Платен отпуск за обучение

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Служител, който е редовна форма на обучение във висше учебно заведение има ли право на отпуск по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от КТ, ако об...

Трудов договор с непълнолетен

в. Седмичен законник, бр. 6, 11 - 17 февруари 2019 г.

Собственик съм на магазин за хранителни стоки. Мога ли да взема на работа племенника си, който е на 16 години? Минималната възраст за приемане на работа е 16 години. Кодексът на труда изрично забранява приемане на работа на лица, ненавършили 16 годи...

Запазване на трудовото правоотношение при отдаване предприятието на концесия

в. Седмичен законник, бр. 6, 11 - 17 февруари 2019 г.

Прекратява ли се трудовият договор, когато предприятието бъде отдадено под концесия? При сключване на договор за концесия трудовият договор не се прекратява, когато (чл. 123а, ал. 1, изр. второ от КТ): - в предмета на концесията са включени дейности...

Дневни пари при командироване в чужбина

в. Седмичен законник, бр. 5, 4 - 10 февруари 2019 г.

Физическо лице, назначено по чл. 114 от КТ за пет работни дни, е командировка в чужбина от 13.09.2018 г. По декларация “образец 1” са отчетени от 13.09 до 19.09.2018 г. За колко дни мога да му платя командировки? През този период има и почивни дни. ...

Издаване на УП-3

в. Седмичен законник, бр. 5, 4 - 10 февруари 2019 г.

Интересува ме необходимо ли е да се издава УП-3 в следния случай: Лице, работещо по ТПО в общинско предприятие (второстепенен разпоредител), ползва неплатен отпуск по своята длъжност “Х” общо 43 раб. дни, т.е. има 13 работни дни неплатен отпуск, коит...

Промяна на работодателя по чл. 123а КТ

в. Седмичен законник, бр. 5, 4 - 10 февруари 2019 г.

Предприятие отдава цех под наем и по силата на чл. 123а КТ работниците преминават към новия работодател. На част от тях предстои пенсиониране скоро след сключване на договора. Как ще се начислят и платят обезщетенията във връзка с прекратяването на т...

Уволнение поради съкращаване на длъжността

в. Седмичен законник, бр. 4, 28 ян. - 3 февруари 2019 г.

Работя в общинско предприятие. Считано от 01.01.2019 г. и с утвърждаване на длъжностното щатно разписание от кметския екип една от длъжностите ни се съкращава/закрива. На лицето, което в момента я заема и има ТЕЛК, ще му се връчи писмо, в което ще бъ...