начало > Трудово право

Документи в категория "Трудово право"


Удостоверяване на осигурителни права по договор за управление

в. Седмичен законник, бр. 37, 15 -21 октомври 2018 г.

Предстои ми пенсиониране. В последната година и половина бях изпълнителен директор с договор за управление, който не се вписва в трудовата книжка. Необходимо ли е да ми бъдат издавани удостоверения УП за това време? В съответствие с чл. 41, ал. 2 от...

Дисциплинарно наказание или временно отстраняване от работа

в. Седмичен законник, бр. 37, 15 -21 октомври 2018 г.

Работник отказва да изпълнява задълженията си, за което му е отправено устно предупреждение. Но той продължава демонстративно да нарушава трудовата дисциплина. Има ли право работодателят да го отстрани временно от работа? Какви действия да предприеме...

Заличаване на наказанието

в. Седмичен законник, бр. 37, 15 -21 октомври 2018 г.

Преди 5 месеца ме наказаха с “предупреждение за уволнение”. Във фирмата ни предстоят съкращения и се опасявам, че при подбор ще бъда уязвим. Мога ли да поискам наказанието да бъде заличено, след като оттогава нямам никакви провинения? Дисциплинарнит...

Ползване на неплатен отпуск за гледане на дете до 8 години при два трудови договора

в. Седмичен законник, бр. 37, 15 -21 октомври 2018 г.

Имам два трудови договора по 4 часа. Мога ли да ползвам неплатен отпуск по чл. 167а от КТ за дете до 8 г. само при основния работодател, а при втория работодател да си ходя на работа? В чл. 167а, ал.1 от КТ е предвидено, че след използването на отпу...

Закрила при уволнение поради намалена работоспособност

в. Седмичен законник, бр. 37, 15 -21 октомври 2018 г.

Ползва ли се от закрила по чл. 333, ал. 1, т. 2 от КТ при уволнение работник, на който ТЕЛК определя 49% трайна нетрудоспособност? Когато работникът или служителят поради болест или трудова злополука не може да изпълнява възложената му работа, но бе...

Дисциплинарно наказание за повторно нарушение

в. Седмичен законник, бр. 37, 15 -21 октомври 2018 г.

На служител е наложено наказание предупреждение за уволнение. В рамките на един месец от наказанието същият извършва ново нарушение на трудовата дисциплина. Може ли да му се наложи второ предупреждение за уволнение, или следва да се пристъпи към дисц...

Компенсиране на работата в двата почивни дни с почивка през следващата седмица

в. Седмичен законник, бр. 37, 15 -21 октомври 2018 г.

Работник на подневно изчисляване на работното време е извикан да работи и в двата дни на седмичната почивка. На основание чл. 153, ал. 4 от КТ му се полага един ден почивка през следващата седмица. Дължи ли му работодателят възнаграждение за този поч...

Командироване в чужбина

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2018 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Командирован съм в Дания от Българска фирма която ми осигурява път до и от работното място, самолетни билети от България до Дания и о...

Договор за изпитване

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2018 г.

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Колко време може да ме държи работодател на изпитателен срок? Кодексът на труда (КТ) е предвидил специални правила за т.нар. договори за изпитване. Идеята на законодателя е да се даде възмож...

За някои съществени изменения в Наредбата за работното време, почивките и отпуските от юли 2018 г.

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2018 г.

В ДВ, бр. 58/13.07.2018 г., бяха обнародвани изменения и допълнения в Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО), по-голямата част от които целяха да приведат подзаконовата нормативна уредба в съответствие с промените в Кодекса на тр...

Едновременно ползване на платения годишен отпуск от работниците и служителите

в. Седмичен законник, бр. 36, 8 -14 октомври 2018 г.

Управителят иска да използва празниците в началото на месец май и да пусне цялата фирма в отпуск от 30 април до 4 май. Имаме новоприет служител, който няма право на платен годишен отпуск. Може ли да му се разпореди да ползва тези четири дни като непл...

Давност на платения годишен отпуск за 2009 г.

в. Седмичен законник, бр. 36, 8 -14 октомври 2018 г.

В дружеството ни работи лекар, който има неизползван отпуск от 2009 г. в размер на 39 работни дни. Лицето е започнало използването на същия през 2018 г. Има ли давностен срок за ползването на отпуска от 2009 г.? От 30.07.2010 г. е в сила нова правна...

Допълнително възнаграждение по време на болнични

в. Седмичен законник, бр. 36, 8 -14 октомври 2018 г.

Има ли работодателят право да не изплаща допълнителното трудово възнаграждение за клас по време на отпуск по болест? Допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит по чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и ор...

Отказ на работничка за трудоустрояване

в. Седмичен законник, бр. 36, 8 -14 октомври 2018 г.

С експертно решение на работничка е определено 60% ТЕЛК с предписание да пръдолжава да работи, но без стрес и носене на тежест. Работничката отказва да работи, като смята, че в задълженията й влиза носене на тежко (кофа с вода). Има ли форма да я нак...

Обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ се дължи при прекратяване на трудовото правоотношение

в. Седмичен законник, бр. 36, 8 -14 октомври 2018 г.

Наш служител, придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, иска да се пенсионира от 1 октомври тази година (2018 г.). Служителят ще продължи да работи при нас, без да прекратява трудовия си договор. През декември тази година той ще навърш...