начало > Трудово право

Документи в категория "Трудово право"


Отпуск за отглеждане на дете

в. Седмичен законник, бр. 2, 13 - 19 януари 2020 г.

Имам две деца - едното е на четири месеца, а другото на 2 години. При раждането на второто си дете получих усложнения. Какъв отпуск имам право да ползвам? Можете да ползвате два вида отпуски за отглеждане на второто ви дете .Първият отпуск е за отгл...

Право на работно облекло за служители от администрацията на училище

в. Седмичен законник, бр. 2, 13 - 19 януари 2020 г.

Имаме ли право да предоставим работно облекло по Наредбата за безплатно работно и униформено облекло на служители от администрацията на училището като касиер и технически секретар? Условията и редът, при които работодателят е длъжен да осигури безп...

Размер на трудовото възнаграждение

в. Седмичен законник, бр. 2, 13 - 19 януари 2020 г.

Фирма ЕООД, занимаваща се с услуги, с оборот месечно около 200 000 лв., има минимални разходи. Всички плащания се извършват по банков път. Може ли да назначи специалист на трудов договор с месечна брутна заплата 180 000 лв.? От трудово- и осигурител...

Уволнение поради болест

в. Седмичен законник, бр. 2, 13 - 19 януари 2020 г.

На 20 септември 2019 г. наша служителка, заемаща определена длъжност за трудоустроени, представи решение на ТЕЛК за трайно намалена работоспособност - 91,6% с препоръка за работа - “според възможностите и квалификацията”. Срокът на инвалидизирането е...

Превръщане на договора за заместване на отсъстващ работник в безсрочен договор на заместващия го

в. Седмичен законник, бр. 1, 6 - 12 януари 2020 г.

Всяко по-продължително отсъствие на работник или служител може да изправи работодателя пред необходимостта от намиране на заместник, който да изпълнява работата на отсъстващия титуляр. При срочния трудов договор за заместване (чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ)...

Допълнителното трудово възнаграждение при вътрешно заместване и обезщетението при уволнение поради пенсиониране

в. Седмичен законник, бр. 1, 6 - 12 януари 2020 г.

Предстои ми прекратяване на трудовия договор поради придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Следва ли сумата, която е получена при заместване, да влезе при определяне на базата за шесте заплати по чл. 222, ал. 3 КТ? Съгласно чл. 22...

Извънреден труд

в. Седмичен законник, бр. 1, 6 - 12 януари 2020 г.

Работя като охранител. Смените са 12-часови - два дни се работи, два дни се почива. Управителят ни иска да даваме и извънредни дежурства в свободните дни. Може ли да ме задължи да полагам извънреден труд? Извънреден е трудът, който се полага по разп...

Зачитане на трудов стаж от предишен трудов договор със същия работодател

в. Седмичен законник, бр. 1, 6 - 12 януари 2020 г.

Работник дълги години работи в предприятието на няколко различни длъжности. Напуска преди две години и сега отново сключва трудов договор за едната от тези длъжности. При определяне на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит...

Възможности за предсрочно прекратяване на срочни трудови договори

в. Седмичен законник, бр. 1, 6 - 12 януари 2020 г.

Срочни трудови договори по чл. 68 КТ и възможностите да бъдат прекратени предсрочно при намиране на работа по чл. 67 КТ. Трудовото законодателство се стреми към гарантирането на стабилност и закрила на работника или служителя, затова и то отдава ясн...

Командироване на работник или служител по реда на чл. 121а от КТ

в. Главен счетоводител, бр. 23, 1 - 31 декември 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговаят на въпроса: При командироване на работници от българско дружество в рамките на предоставяне на услуги в Белгия, кой работен календар се прилага - ...

Обезщетение по чл. 222 ал. 3 от КТ

в. Главен счетоводител, бр. 23, 1 - 31 декември 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговаят на въпроса: Ако лице е работило от 01.02.08 г. до 09.11.11 г. при второстепенен разпоредител на община като работник и от 09.11.11 г. до 25.10.201...

Включване на премии в обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ

в. Главен счетоводител, бр. 23, 1 - 31 декември 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговаят на въпроса: При обезщетение по чл. 222 ал. 3 в размер на 6 брутни заплати и начислена годишна премия в предходния базов месец цялата сума ли се вк...

Максимална продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд

в. Главен счетоводител, бр. 23, 1 - 31 декември 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговаят на въпроса: Има ли законово регламентиране часовата равностойност на договор пълен щат, въз основа на която да се определя възможността за сключва...

Заплащане на извънредния и нощния труд

в. Главен счетоводител, бр. 23, 1 - 31 декември 2019 г.

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: По какви правила и колко повече се плащат извънредният и нощният труд? Действащият в момента Кодекс на труда определя, че извънреден е "трудът, който се полага по разпореждане или със знание...

Размер на обезщетението при пенсиониране по чл. 222, ал. 3 КТ

в. Седмичен законник, бр. 46, 16 - 22 декември 2019 г.

Предстои пенсиониране на наш работник, който постъпи на работа в болницата ни като санитар от 01.01.2011 г. до 06.11.2017 г. От 06.11.2017 г. работникът постъпва на работа в Центъра за спешна медицинска помощ като санитар при условията на чл. 123 КТ....