начало > Трудово право

Документи в категория "Трудово право"


Преместване на работа в друго предприятие

в. Седмичен законник, бр. 3, 25 - 31 януари 2021 г.

Има ли работодателят право за срок 45 календарни дни да премести свой служител на работа в друго предприятие, което принадлежи на същия собственик? Кое предприятие дължи заплатите и осигурителните вноски на преместения служител за този период? Работ...

Срок за вътрешно съвместяване

в. Седмичен законник, бр. 3, 25 - 31 януари 2021 г.

Имаме ли право да възложим на наш служител да съвместява своята длъжност с тази на отсъстващ служител? Може ли съвместяването да продължи и след прекратяването на трудовия договор с отсъстващия служител? Няма пречка страните по трудовия договор да д...

Право на платен годишен отпуск за времето на незаконно уволнение

в. Седмичен законник, бр. 3, 25 - 31 януари 2021 г.

Служител е възстановен от съда на предишната работа, като са му възстановени всички права, включително му е зачетен трудов стаж за времето на незаконното уволнение. Има ли право на платен годишен отпуск за зачетения на това основание трудов стаж? Пр...

Обезщетение за майчинство при трудов договор със срок за изпитване

в. Седмичен законник, бр. 2, 18 - 24 януари 2021 г.

Работничка е назначена по трудов договор за неопределено работно време с шестмесечен срок за изпитване в полза на работодателя. Предстои й да излезе в майчинство малко преди изтичането на изпитателния срок. Ако трудовият договор бъде прекратен преди ...

Признаване от работодателя на трудов стаж, придобит при работа по трудово правоотношение в друга държава-членка на ЕС

в. Главен счетоводител, бр. 1, 1 - 15 януари 2021 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: От месец май съпругът ми работи на трудов договор в Белгия. Какви са правата му в България по отношение на трудов стаж и социално осигуряване? Съгласно действащото българско законодателство, и по-специа...

Обезщетение на работник при пенсиониране

в. Главен счетоводител, бр. 1, 1 - 15 януари 2021 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работодател подава документ за съкращение на работник, които е пенсионер от един месец. Работникът имали право на обезщетение? Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда работодателят може да пр...

Работодателят е длъжен да разрешава ползването на платен/неплатен отпуск при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка по искане на майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст

в. Главен счетоводител, бр. 1, 1 - 15 януари 2021 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Имам служител с две деца в детска градина. Досега е изчерпал правото си на платен и неплатен отпуск. Сега след като затварят отново детските градини какво ще трябва да направи? Предполагам, че ще трябва ...

Задължение за работодателя да разреши платен/неплатен отпуск при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

в. Главен счетоводител, бр. 1, 1 - 15 януари 2021 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Страдам от заболяване, попадащо в обхвата на чл. 173а, ал. 2. Мога ли да поискам отпуск по този член, като отправя искането си в рамките на извънредната епидемиологична обстановка, за период, който обхва...

Предизвестие при прекратяване на безсрочен трудов договор

в. Главен счетоводител, бр. 1, 1 - 15 януари 2021 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: 1. Може ли работодателят едностранно, без мое писмено съгласие да оттегли вече връчено предизвестие на основание чл. 326, ал. 2 от КТ във връзка с чл. 328, ал. 1, т. 2? 2. След изтичане на 30 дневния сро...

Удръжки от заплата

в. Главен счетоводител, бр. 1, 1 - 15 януари 2021 г.

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Кога и какви удръжки от заплатата могат да бъдат правени? Според действащите норми на Кодекса на труда (КТ) трудовото възнаграждение се изплаща в пари. Допуска се по изключение, когато е пре...

Право на работно облекло за периода на продължителен отпуск

в. Седмичен законник, бр. 1, 11 - 17 януари 2021 г.

Служителка е ползвала продължителен отпуск поради коронавирус. Има ли право ли за този период да й бъдат заплатени средства за работно и униформено облекло? Съгласно чл. 296 от КТ работодателят осигурява на работниците и служителите безплатно работн...

Право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ

в. Седмичен законник, бр. 1, 11 - 17 януари 2021 г.

Служителка с 42 години трудов стаж иска да прекрати трудовия си договор по свое желание. Има ли право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ? От запитването не става ясно дали лицето е достигнало изискващата се възраст за придобиване право на пенсия...

Обезщетение при оставане без работа

в. Главен счетоводител, бр. 23 - 24, 1 - 31 декември 2020 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Постоянният ми трудов договор е прекратен от работодателя на основание чл. 327, ал. 1, т. 11 от Кодекса на труда, считано от 26.10.2020 г. Имам ли право на обезщетение от работодателя с една брутна работ...

Принудителен платен отпуск на основание чл. 173а, ал. 1 от КТ

в. Главен счетоводител, бр. 23 - 24, 1 - 31 декември 2020 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Допустимо ли е работодател да пусне работник в принудителен платен отпуск на основание чл. 173а, ал. 1 от КТ, като задължи работника да полза отпуски от 2008 г., които не се погасяват по давност, при пол...

Право на платен годишен отпуск

в. Главен счетоводител, бр. 23 - 24, 1 - 31 декември 2020 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: През 2020 г. ми се наложи в два различни месеца да постъпвам в болница, за извършване на планова интервенция/операция. След първото ми изписване бе назначен 30 дневен болничен, а след второто изписване -...