Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
начало > Трудово право

Документи в категория "Трудово право"


Допълнителен платен отпуск за ненормирано работно време при продължителен неплатен отпуск

в. Седмичен законник, бр. 9, 2 - 8 март 2020 г.

Служител има право на 20 дни основен платен годишен отпуск и 10 дни допълнителен платен годишен отпуск за работа при ненормиран работен ден въз основа на клауза в КТД. Повече от три години е в неплатен отпуск. Има ли право на допълнителен отпуск за т...

Участие в подготовката на КТД през работно време

в. Седмичен законник, бр. 9, 2 - 8 март 2020 г.

Имат ли право представителите на синдикалната организация да участват в преговорите за сключване на КТД през своето работно време, без да ползват отпуск за синдикална дейност? В съответствие с чл. 159 от КТ отпускът на синдикалните дейци е целеви и ...

Ред и начин за назначаване на работа на физически лица, граждани на трета страна (извън ЕС)

в. Седмичен законник, бр. 8, 24 фев. - 1 март 2020 г.

Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност въвежда най-общо две групи правила относно наемането на чужденци по трудово правоотношение, които условно могат да се обозначат като “общ ред” и хипотези на “упражняване на висококвалифицирана заето...

Представително облекло на служители по трудови договори в организация

в. Седмичен законник, бр. 8, 24 фев. - 1 март 2020 г.

В какви случаи се предоставя представително облекло на работещите по трудови договори в организация по чл. 13, ал. 4 от ЗПФ и къде следва да е регламентирано - във вътрешен акт, наредба или др.? Въпросът е за представително облекло, а не работно или ...

Предизвестието тече и през отпуска

в. Седмичен законник, бр. 8, 24 фев. - 1 март 2020 г.

Работник в предприятието ни отправи предизвестие за напускане. Междувременно ползва годишен отпуск. Тече ли отправеното предизвестие през времето на ползване на отпуска? Според закона всеки работник може да прекрати трудовия си договор, като отправи...

Почивки на работещите с видеодисплеи

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2020 г.

Във в. "Труд" Д-р Тодор Капитанов, юрист, дава отговор на въпроса: Работата ми е изцяло свързана с компютър и други технологии с дисплеи и очите са ми натоварени постоянно докато изпълнявам служебните си задължения. Има ли изисквания, които работодат...

Размерът на трудовото възнаграждение се определя според времетраенето на работата или според изработеното

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2020 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: В дружеството работят лица, които са назначени по ИТД с определена основна месечна заплата. Начисляването на месечно възнаграждение е...

Заплащане на дневни, пътни и квартирни пари

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2020 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: В трудов договор с работниците фирма посочва обект на работа София. Със заповед за командировка работниците се изпращат на конкретен ...

Възнаграждение за времето на платения годишен отпуск

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2020 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Заемам длъжност ЗДУД в ЦСОП - гр. В. През месец януари 2020 г. съм ползвала два дни платен годишен отпуск и осем календарни дни отпус...

Отлагане ползването на платен годишен отпуск от работника

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2020 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Служителка излиза по майчинство през 2020 г. Тя планира да се завърне от майчинство през 2022 г. Има неизползван платен годишен отпус...

Платен годишен отпуск за работа при ненормиран работен ден на работещите по график

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2020 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Полага ли се допълнителен платен годишен отпуск за работа при ненормиран работен ден на работещите по график? Правилата за установява...

Обезщетение се дава след придобито право на пенсия

в. Седмичен законник, бр. 7, 17 - 23 февруари 2020 г.

Миналата година напуснах по свое желание предприятието, в което работех. След 2 месеца се върнах в същото предприятие, като междувременно не съм работила другаде. Сега, 4 месеца преди да придобия право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ме сък...

Зачитане на отпуск за отглеждане на дете като трудов стаж и професионален опит

в. Седмичен законник, бр. 7, 17 - 23 февруари 2020 г.

Служителка излиза в платен отпуск за отглеждане на дете до 2 г. Времето на ползване на платения отпуск ще бъде зачетено за трудов стаж, но следва ли да бъде зачетено за професионален опит и да се заплаща процент за трудов стаж и професионален опит за...

Временна промяна на длъжността

сп. Български законник, бр. 4, Февруари 2020 г.

Въпрос: Служител от предприятието, заемащ длъжността „Работник“, ще бъде преназначен на длъжност „Шофьор“, докато титулярят „Шофьор“ е в платен отпуск. С допълнително споразумение ли да се оформи това преназначаване? Следва ли да се подаде уведомлени...

Разход за нощувка с резервация, направена през Airbnb при командировка в чужбина

сп. Български законник, бр. 4, Февруари 2020 г.

Въпрос: При командировка в чужбина ще се признае ли като разход за нощувка резервация, направена през Airbnb? Резервацията е на името на пътуващия, потвърдено е плащането, но фактура не може да бъде издадена нито на името на пътуващия, нито на името ...