начало > Трудово право

Документи в категория "Трудово право"


Допълнителен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст

в. Главен счетоводител, бр. 22, 16 - 30 ноември 2020 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Служителка прекъсва отпуск по чл. 164, ал. 1 от КТ, защото детето започва да посещава държавна детска ясла, но тя не желае да се върне на работа. Заявява желанието си да ползва неплатен отпуск на основан...

Право на обезщетение по чл. 222, а. 3 от КТ

в. Главен счетоводител, бр. 22, 16 - 30 ноември 2020 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Лице работи в дадено предприятие, като за последните 10 години лицето е в неплатен отпуск. Междувременно е назначено с акт на МС за ръководител на орган на изпълнителната власт. По същото време придобива...

Право на допълнителен платен годишен отпуск за работа при ненормиран работен ден

в. Главен счетоводител, бр. 22, 16 - 30 ноември 2020 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Служителка на втори трудов договор чл.111 от КТ на 4 часа работно време, има ли право на пълен размер платен отпуск за ненормиран работен ден по чл.156, ал.1,т.2 от КТ Разпоредбата на чл. 156, ал. 1, т....

Нови промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и за преодоляване на последиците от значение за трудовите права и тяхната защита

в. Седмичен законник, бр. 44, 30 ноем. - 6 декември 2020 г.

В ДВ, бр. 98/17.11.2020 г., беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (ЗМДВИППП)....

Кои разходи е длъжен да покрива работодателят при работа от разстояние на служителите

в. Седмичен законник, бр. 43, 23 - 29 ноември 2020 г.

Длъжен ли е работодателят да покрива разходи за електричество, отопление и други консумативи на служители, работещи от дома? Условията за извършване на надомна работа и работа от разстояние са уредени в раздели VIIIa и VIIIб на глава V от Кодекса на...

Прекратяване на трудов договор за допълнителен труд при същия работодател

в. Седмичен законник, бр. 43, 23 - 29 ноември 2020 г.

Работих по трудов договор за неопределено време като технолог в предприятие за хранителни изделия. Сключих и допълнителен трудов договор със същия работодател на основание чл. 110 от Кодекса на труда за длъжността общ работник. През месец септември т...

Ползване на платен годишен отпуск или на неплатен отпуск при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 ноември 2020 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: За времето на неплатен отпуск в размер на 60 работни дни през юли и август месец 2020 г. (признати за трудов стаж) полага ли се платен отпуск? От запитването не става ясно, на какво основание лицето е ...

Право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 ноември 2020 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: На счетоводител в училище му предстои пенсиониране, който е назначен на трудов договор на 2 часа. Основния трудов договор е на друго място. Има ли право на обезщетение на основание чл. 222, ал. 3 от КТ -...

Издаване на удостоверения за трудов стаж при закрито предприятие без правоприемник

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 ноември 2020 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Предстои ми пенсиониране в Испания. Българската трудова книжка при съставянето е допусната техническа грешка свързана с датата на раждане, което пречи за пенсионирането ми пред испанските власти. Предпри...

Работодателят има възможност да организира ползването на почивките на отделните работници и служители по различно време, така че да се избягва възможността да се използва едновременно от всички тях

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 ноември 2020 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Мога ли като работодател да забраня на служителите си от отдел Администрация да излизат извън сградата на офиса ни по време на обедната си почивка, които понякога обядват заедно в близките заведения, кое...

Създаване и съхраняване на документите от трудовото досие на работника

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 ноември 2020 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Чл. 6, ал. 1, т. 3 от Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя (Наредбата) предвижда, че документи, които изисква...

Допълнителни възнаграждения на служителите, работещи по трудово правоотношение в държавната администрация

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 ноември 2020 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя по основен трудов договор в община С. като старши счетоводител на 8 часа с работно място кметство с. Ж., община С. По този трудов договор не ми се начислява клас за прослужено време. Не съм държав...

Преместване на работник или служител в друго населено място

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 ноември 2020 г.

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: При какви условия работодател може да премести работник на друго място, включително и в друго населено място? В Кодекса на труда (КТ) има специални правила, свързани с обезщетения, които раб...

Обезщетение при прекъсване на платен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст

в. Седмичен законник, бр. 42, 16 - 22 ноември 2020 г.

Наша служителка, която работи по трудов договор, ползва допълнителен платен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст от 20.01.2020 г. През м. октомври 2020 г. тя прекъсна отпуска си и се върна на работа на 4-часов работен ден. Трябва ли към ...

При незаконно уволнение се дължи връщане на обезщетенията по чл. 220 и чл. 222, ал. 1 КТ

в. Седмичен законник, бр. 41, 9 - 15 ноември 2020 г.

Детска учителка е освободена от работа поради съкращаване в щата. В заповедта за уволнение е разпоредено да й бъдат изплатени обезщетения по чл. 220 и чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда. Заповедта за уволнение е отменена от съда. Лицето е възстановен...