начало > Трудово право

Документи в категория "Трудово право"


Право на удължен платен годишен отпуск

в. Седмичен законник, бр. 27, 8 - 14 юли 2019 г.

Как се определят работниците и служителите, които имат право на удължен платен годишен отпуск? Законодателят е дал право на някои категории работници и служители, да ползват удължен размер на основния платен годишен отпуск. Става дума за: - работниц...

Прекратяване на трудов договор по чл. 114 от КТ

в. Седмичен законник, бр. 27, 8 - 14 юли 2019 г.

Има ли особености при прекратяването на трудовия договор по чл. 114 от КТ за работа до 5 дни в месеца? Трудов договор може да се сключва и за работа през определени между двете страни дни от месеца (виж чл. 114 от КТ). Такъв договор може да е както ...

Ползване на платен годишен отпуск

в. Седмичен законник, бр. 27, 8 - 14 юли 2019 г.

Работник има право на платен годишен отпуск от текущата година в размер на 20 дни и 4 дни неизползван платен годишен отпуск от минали години. Работникът решава да ползва 5 дни платен годишен отпуск от отпуска за текущата година. Работодателят счита, ...

Формиране на брутна работна заплата

в. Главен счетоводител, бр. 12, 16 - 30 юни 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: В трудов договор е посочено "брутно месечно трудово възнаграждение в размер на Х лева, включващо клас прослужено време". По този начи...

Отпуск при 4-часов работен ден

в. Главен счетоводител, бр. 12, 16 - 30 юни 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Аз съм психолог и като такъв съм назначена на 4 часов трудов договор в детска градина. По договор имам право на 28 дни платен годишен...

Грешка при пресмятане на трудов стаж

в. Главен счетоводител, бр. 12, 16 - 30 юни 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Поради погрешно пресметнат трудов стаж при назначаване работник получава по-високо възнаграждение клас прослужено време. При откриван...

Трудоустрояване на лице с 50% или над 50% намалена трудоспособност

в. Главен счетоводител, бр. 12, 16 - 30 юни 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: По чл. 13 от Наредбата за трудоустрояване, считат ли се трудоустроени работещите лица с решения на ТЕЛК с 50 и над 50% намалена работ...

Използване на отпуска раждане от бащата

в. Главен счетоводител, бр. 12, 16 - 30 юни 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: В момента съм в болничен 135 дневен за бременност и раждане на близнаци, налага ми се да постъпя в болница за решаване на мой здравос...

Прилагане на увеличената минимална работна заплата

в. Седмичен законник, бр. 26, 1 - 7 юли 2019 г.

От 01.01.2019 г. са в сила нова минимална заплата и нови размери на минималния осигурителен доход. Имаме работнички и служителки на минимална работна заплата, които са в отпуск по майчинство. Трябва ли да ги извикаме да си подпишат допълнителни спора...

Защита от уволнение по време на отпуск

в. Главен счетоводител, бр. 11, 1 - 15 юни 2019 г.

Във в. „Сега“ Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Може ли работодател да уволни служител, който е в отпуск? Кодексът на труда (КТ) предвижда много норми, които дават закрила на различни категории работници и служители. Има специални текстове...

Право на обезщетение при пенсиониране

в. Главен счетоводител, бр. 11, 1 - 15 юни 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Имам ли право на обезщетение от работодателя по чл. 222, ал. 3 от КТ при придобиване право на пенсия съгласно чл. 68,ал. 3 от КСО сле...

Режим на сумирано изчисляване на работното време

в. Главен счетоводител, бр. 11, 1 - 15 юни 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Ако при режим на сумирано изчисляване на работното време се получават часове над нормата само от превръщането на дневните часове в но...

Работа през дните на официалните празници

в. Главен счетоводител, бр. 11, 1 - 15 юни 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работя на петдневна работна седмица, 8 часов работен ден. Как би следвало да ми се плати работата на празничния 1-ви май и колко часа...

Как се броят дните на неплатен отпуск

в. Седмичен законник, бр. 25, 24 - 30 юни 2019 г.

Съгласно чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) работодателят по искане на работника или служителя може да му разреши неплатен отпуск независимо от това дали е ползвал или не платения си годишен отпуск и независимо от продължителността на трудовия м...

Прекратяването на трудово правоотношение поради промяна мястото на работа

в. Седмичен законник, бр. 25, 24 - 30 юни 2019 г.

Има ли работникът правно основание да прекрати трудовия договор, ако работодателят едностранно промени мястото му на работа? Кодексът на труда дава право на работодателя едностранно да промени мястото на работа в следните изрично посочени случаи: - ...