начало > Трудово право

Документи в категория "Трудово право"


Работа по два трудови договора

в. Главен счетоводител, бр. 22, 16 - 30 номеври 2018 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Има ли възможност едновременно да съм назначен по трудово правоотношение в България и в страна от Европейския съюз. Ако да на колко ч...

Продължаване на срока за изпитване чрез сключване на допълнително споразумение

в. Седмичен законник, бр. 44, 3 - 9 декември 2018 г.

Назначихме служителка на постоянен трудов договор, като включихме в него срок за изпитване в полза на работодателя от три месеца. Към момента на изтичането на този срок все още не бяхме убедени, че се справя със задачите си и искаме да я оставим на р...

Обезщетения при прекратяване на трудовия договор по чл. 331 от КТ

в. Седмичен законник, бр. 44, 3 - 9 декември 2018 г.

Прекратяването на трудов договор по чл. 331 от КТ става срещу уговорено между страните обезщетение. Трудовият договор е безсрочен с едномесечно предизвестие. Дължи ли се и обезщетение за неспазеното предизвестие? В съответствие с чл. 331 от КТ работ...

Предимствата на ваучерите за храна

в. Седмичен законник, бр. 44, 3 - 9 декември 2018 г.

Ние сме малка фирма с персонал около 30 души. От колеги счетоводители чувам за прилагане на ваучери за храна на служителите. Какви са преимуществата на тази форма? Ваучерите за храна все по-широко се прилагат като форма за социално обслужване на раб...

Прекратяване на трудов договор за заместване

в. Седмичен законник, бр. 43, 26 ноем. - 2 декември 2018 г.

Преди шест месеца наша работничка заболя и излезе в отпуск по болест. На нейно място назначихме заместничка по чл. 68 от Кодекса на труда. След една седмица отпускът на болната работничка изтича и тя иска веднага след изтичането на този отпуск да пол...

Промяна на длъжността след отпуск по майчинство

в. Седмичен законник, бр. 43, 26 ноем. - 2 декември 2018 г.

През време на отпуск по майчинство са съкратили изпълняваната от мен длъжност. След отпуска ме предлагат по-ниска длъжност с по-малка заплата. Имат ли право да ме уволнят, ако не приема понижението? Длъжността е едно от условията по трудовия договор...

Превръщане на срочен трудов договор в безсрочен

в. Седмичен законник, бр. 43, 26 ноем. - 2 декември 2018 г.

Откога срочният трудов договор може да се превърне в безсрочен - от датата на изтичане на срочния договор или от предишната дата? В съответствие с чл. 69 от КТ трудовият договор, сключен за определен срок, се превръща в договор за неопределено време...

Промяна на графика за работа при сумирано работно време

в. Седмичен законник, бр. 43, 26 ноем. - 2 декември 2018 г.

По график за тримесечно отчитане на сумирано работно време на работник се пада да работи в събота и неделя на 12-часови смени. Но същият представя болничен лист за три дни - от петък до неделя. За болничен се установява само 1 ден. Трябва ли да му се...

Размери на обезщетението, изплащано в два последователни месеца

в. Седмичен законник, бр. 42, 19 - 25 ноември 2018 г.

Служител е съкратен на 20 март и има право на обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ за оставане без работа един месец. Ще има ли разлика в заплащаното обезщетение до края на март и през април, като се има предвид, че заплатите за февруари и март са раз...

Всяко неизпълнение на трудовите задължения може да е дисциплинарно нарушение

в. Седмичен законник, бр. 42, 19 - 25 ноември 2018 г.

Всяко неизпълнение на трудовите задължения може да е дисциплинарно нарушение Възможно ли е налагането на дисциплинарно наказание на работник или служител за нарушение, което не е изрично посочено в чл. 187 или чл. 190 КТ? В Правилника за вътрешния тр...

Право на учебен отпуск

в. Седмичен законник, бр. 42, 19 - 25 ноември 2018 г.

От 6 месеца в предприятието работи студент - четвърти курс редовно обучение. Той няма право на платен годишен отпуск, тъй като няма 8 месеца общ трудов стаж. Ще може ли да ползва учебен платен отпуск или поне неплатен? Учебният отпуск по 169, ал. 1 ...

Използване на платения годишен отпуск

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 номеври 2018 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Служителка е в неплатен отпуск и отпуск по майчинство от 03.04.2015 г. до 28.10.2018 г. (не се е връщала на работа). Преди да излезе ...

Обезщетение при пенсиониране съгласно чл. 222, ал. 3 от КТ

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 номеври 2018 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Предстои ми пенсиониране. Имам 11 години и 10 месеца само при един работодател. По средата на периода бях съкратен. Единадесет месеца...

Трудов стаж и осигурителен стаж

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 номеври 2018 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: На работник, който работи на 3 (три) часа за периода от 09.01.2017 г. до 01.05.2017 г. какви са записванията в трудовата му книжка? Т...

Попълване на трудова книжка

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 номеври 2018 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Какво пишем на стр. 26 в трудовата книжка на лицето, при получаване на обезщетение по чл. 222, ал.1 от КТ и чл.224 от КТ - брутното ...