начало > Трудово право

Документи в категория "Трудово право"


Обезщетение за неизползван отпуск отпреди 2010 г.

в. Седмичен законник, бр. 23, 8 - 14 юни 2020 г.

Имам неизползван платен годишен отпуск за 2008 и 2009 г. Имат ли давностен срок платените годишни отпуски за тези години? Неизползваните платени годишни отпуски до 01.01.2010 г. могат да се ползват до прекратяване на трудовото правоотношение със същ...

Промяна на трудово възнаграждение по време на продължителен отпуск

в. Седмичен законник, бр. 23, 8 - 14 юни 2020 г.

Непосредствено след продължителен отпуск по болест служителка иска да ползва полагащия се за 2020 г. платен годишен отпуск. Заплатите на служителите са увеличени от 01.01.2020 г., когато тя е била в отпуска по болест. Има ли право възнаграждението за...

Отпуски за бременност и майчинство

в. Седмичен законник, бр. 23, 8 - 14 юни 2020 г.

1. Когато лицето не иска да ползва болничен дори и 45 дни преди майчинство, как да оформим документацията и имаме ли право на това? 2. Майчинство за четвърто и следващо дете: Моля да бъдат разгледани съществените моменти, прилики и разлики с майчинс...

Обезщетение по чл. 224 КТ за неизползван отпуск при непълна година

в. Седмичен законник, бр. 23, 8 - 14 юни 2020 г.

Предвид отмяната на ал. 1 на чл. 42 от НРВПО, как следва да се определи размерът на обезщетението по чл. 224 КТ при неизползван отпуск от служителя и прекратяване на правоотношението в началото на годината? Дължи ли се обезщетение за целия неизползва...

Използване на неплатен отпуск по чл. 173а, ал. 2, т. 2 от КТ

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2020 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: При използване на неплатен отпуск по чл. 173а, ал. 2, т. 2 от КТ, губи ли се правото за в бъдеще да се използва целият размер на непл...

Прекратяване на ТД по чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2020 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работя на основен трудов договор в Технически университет - София като хабилитиран преподавател - професор. До момента имам малко над...

Непълно работно време за работниците и служителите по време на извенредната обстановка

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2020 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Ако работодател установи по чл. 138а, ал. 2 от КТ, във връзка с ПМС № 55 от 30 март 2020 г. непълно работно време 4 часа, на колко ча...

Преустановяване на работа по реда на чл. 120в от КТ

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2020 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работещите, които не са на работа по член 120в от КТ, как реално да се отразят и във ведомостта - престой, като присъствие /и чисто т...

Положен извънреден труд в двата дни от седмичната почивка при подневно изчисляване на работното време

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2020 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Дължи ли работодателя възнаграждение за деня на почивка съгласно чл. 153, ал. 4 от КТ след положен извънреден труд в двата дни от сед...

Условия за придобиване право на парично обезщетение за безработица

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2020 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Във връзка с извънредното положение ако работодателят ми ме съкрати на база престой, т.е. не съм работила 15 дни, то на какво обезщет...

Дистанционната работа и надомната се признават за трудов стаж след като е налице трудово правоотношение

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2020 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Дистанционната работа и надомната признават ли се за трудов стаж според Кодекса на труда? В разпоредбата на чл. 120б от КТ изрично е...

Промяна на трудовия договор

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2020 г.

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Може ли записани в трудовия договор правила да се променят от някоя от страните - работник и работодател? В Кодекса на труда (КТ) изрично е записано, че "работодателят или работникът или слу...

Удръжки за запор

в. Седмичен законник, бр. 22, 1 - 7 юни 2020 г.

Работя по граждански договор всеки месец. Възнаграждението ми варира от 820 до 850 лева. По-често е 820. Тъй като имам ЛКК, не ми удържат данъците, които се удържат на моите колеги. Това е единственият ми доход. Поръчител съм на една колежка по заем,...

Установяване на непълно работно време

в. Седмичен законник, бр. 22, 1 - 7 юни 2020 г.

Във фирма е обявено със заповед намалено работно време от 01.04.20 до 30.04.20, от осемчасов работен ден на седемчасов работен ден. При това положение как трябва да се изчисли платен годишен отпуск за месец април, при положение, че през месец март е ...

Трудов спор за неизплатено възнаграждение

в. Седмичен законник, бр. 22, 1 - 7 юни 2020 г.

Наскоро работих в магазин за хранителни стоки като продавач-консултант, напуснах, като преди това подадох предизвестие, както го изисква законът и сключеният от мен договор, но не ми беше изплатено трудовото възнаграждение за периода, през който съм ...