начало > Трудово право

Документи в категория "Трудово право"


Самоохрана на имущество

в. Седмичен законник, бр. 21, 27 май - 2 юни 2019 г.

Нашето дружество иска да извършва самоохрана по чл. 22 от Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД). Съгласно ал. 1 на същия член самоохрана може да извършва лице по чл. 2, ал. 3 - това са търговците, които притежават лиценз за извършване на част...

Командировъчни дневни пари в почивни дни

в. Седмичен законник, бр. 21, 27 май - 2 юни 2019 г.

Служител се командирова в страната за участие в международно мероприятие. Срещата започва в петък сутринта с осигурена вечеря, продължава в събота и неделя с осигурена храна и завършва в понеделник без храна. Следва ли за тези дни да се заплащат днев...

Прекъсване ползването на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст

в. Седмичен законник, бр. 20, 20 - 26 май 2019 г.

Има ли последици за служителка, която по своя инициатива прекъсва ползването на отпуск за отглеждане на дете до 2 години? Може ли след това остатъкът от този отпуск да бъде използван допълнително? Правото на допълнителен платен отпуск по чл. 164 от ...

Наличие на несъвместимост с изпълняваната работа

в. Седмичен законник, бр. 20, 20 - 26 май 2019 г.

В кои случаи за служителя в администрацията възниква задължение да уведоми работодателя за несъвместимост с изпълняваната работа и какви са последиците от това? Служителите в администрацията изпълняват задълженията си по служебни правоотношения или ...

Дължими от работодателя обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2019 г.

В бр. 2 от 2019 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Красимира Атанасова, юрист, отговаря на въпроса: Какви са дължимите от работодателя обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение, независимо от основанието за прекратяване? Обезщетение п...

Зачитане на майчинството за трудов стаж

в. Седмичен законник, бр. 19, 13 - 19 май 2019 г.

Поради това, че е била на трудовата борса, майката е получавала обезщетението си за майчинство от борсата. Трябва ли това време да се зачита за трудов стаж за клас? За придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща...

Едностранна промяна на трудовия договор

в. Седмичен законник, бр. 19, 13 - 19 май 2019 г.

Работодателят предлага допълнително споразумение по чл. 119 от КТ към основния договор за изпълнение на допълнителна работа на вакантна длъжност и едновременно с това издава заповед за заемане на тази длъжност. Работникът отказва да подпише допълните...

Превръщане на безсрочен трудов договор в срочен по молба на лицето

в. Седмичен законник, бр. 19, 13 - 19 май 2019 г.

Превръщането на безсрочен трудов договор в срочен по молба на лицето не трябва ли да се счита за мoлба за напускане? Освобождаването на лицето по кой член да стане - с предизвестие от работника или поради изтичане на уговорения срок? Превръщането на...

Процедура за възстановяване на уволнен работник или служител

сп. Български законник, бр. 5, Май 2019 г.

Прекратяването на трудовото правоотношение разкъсва създадената с трудовия договор връзка между работника или служителя и работодателя. Последиците обикновено са по-тежки за работника или служителя, особено ако прекратяването е извършено от работодат...

Срочен трудов договор за заместване

в. Седмичен законник, бр. 18, 6 - 12 май 2019 г.

Работя в детска ясла. Назначена съм като педагог с трудов договор по заместване, сключен на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ на мястото на лице, излязло в неплатен отпуск за две години. Титулярят не се върна от чужбина и мястото се освободи. Подад...

Условия на труд и често боледуване

в. Седмичен законник, бр. 18, 6 - 12 май 2019 г.

Работя с компютър. Поради постоянно течение на работното място често настивам и се налага да излизам в болнични. Управителят ме упреква, че си уреждам болнични листове и ме заплашва с уволнение поради честите ми отсъствия. Има ли право на това? Рабо...

Отпуск при осиновяване на дете

в. Седмичен законник, бр. 17, 29 април - 5 май 2019 г.

Наша служителка осинови дете на възраст 20 месеца. Има ли право на отпуски и обезщетения за детето? Както се вижда, в случая става дума за дете, което не е навършило 2-годишна възраст. Като осиновителка на дете на възраст до 5 години работничката ил...

Трудов договор за изпълнение на допълнителна длъжност

в. Седмичен законник, бр. 17, 29 април - 5 май 2019 г.

Може ли да се ползва чл. 119 от КТ, или трябва да се сключи втори трудов договор със същия работодател за изпълняване на незаета длъжност от щатното разписание, която не е в кръга на трудовите задължения на работника? Разпоредбата на чл. 119 от КТ у...

Обезщетение за пенсиониране може да се получи и година по-рано

в. Седмичен законник, бр. 17, 29 април - 5 май 2019 г.

Възнамерявам да се пенсионирам през тази година, една година по-рано, тъй като имам необходимия осигурителен стаж по чл. 68, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, но не съм навършил изискуемата се възраст. Ако го направя, ще получа ли обезщетение...

Инструктаж за безопасност на лица, спрямо които се прилага пробация

в. Главен счетоводител, бр. 8, 16 - 30 април 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: В кметство има изпратени по временна заетост по чл. 9 работници, както и такива от пробационна служба. Необходимо ли е тези работни м...