начало > Трудово право

Документи в категория "Трудово право"


Здравословни и безопасни условия за труд

в. Главен счетоводител, бр. 23 - 24, 1 - 31 декември 2020 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Правилно ли е работодателят да иска антиген бърз тест след изкарана карантина от 14 дена? Този тест трябва да се заплати от работника. Ако не успее за един ден този ден работодателят ще ми го "вземе" от ...

Прекратяване на трудово правоотношение при смърт на работника

в. Главен счетоводител, бр. 23 - 24, 1 - 31 декември 2020 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: В случай, че трудовото правоотношение на служител, придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, бъде прекратено поради неговата смърт (това също е вид прекратяване на трудовото правоотношение...

Използване на лични предпазни средства

в. Главен счетоводител, бр. 23 - 24, 1 - 31 декември 2020 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Имат ли право работниците и служителите от непедагогическия персонал в образователните институции освен на работно облекло и на лични предпазни средства, например при работа с почистващи препарати, кисел...

Удължаване на работното време

в. Главен счетоводител, бр. 23 - 24, 1 - 31 декември 2020 г.

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Може ли работодател да си позволява сам и да удължава работното време? Кодексът на труда (КТ) определя че "работната седмица е петдневна с нормална продължителност на седмичното работно време...

Размер на полагащия се платен годишен отпуск при непълна година

в. Седмичен законник, бр. 46, 14 - 20 декември 2020 г.

Служител с 9 години трудов стаж започва работа от 1 февруари на безсрочен трудов договор. През месец май иска да ползва седем дни платен отпуск, но му разрешават само четири. Правилно ли е това? Правото на платен годишен отпуск възниква, когато рабо...

Срочен трудов договор за заместване

в. Седмичен законник, бр. 46, 14 - 20 декември 2020 г.

Аз съм счетоводител в едно основно училище. Учителка по руски език се пенсионира през м. юни 2020 г. Mоже ли директорката да я назначи пак, тъй като друга учителка излезе продължително в болничен и няма учители. На какъв договор имаме право да я назн...

Неплатен отпуск за отглеждане на малко дете до 8 години

сп. Български законник, бр. 12, Декември 2020 г.

Въпрос: Физическо лице е съдружник в ООД и се осигурява в дружеството като СОЛ. В същото време е назначен на ТД в същото дружество. Има ли право да ползва шест месеца неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8 години? Майката не е ползвала досега тоз...

Прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие

сп. Български законник, бр. 12, Декември 2020 г.

Въпрос: Подписано е споразумение за прекратяване на трудовия договор по чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда – по взаимно съгласие на страните. Дата на подписване на споразумението: 01.09.2020 г. Дата на прекратяване на трудовия договор: 01.10.20...

Определяне на вида трудов договор за работа през половината част от годината

в. Седмичен законник, бр. 45, 7 - 13 декември 2020 г.

Дейността на дружеството ни е търговия с рекламни и печатни материали и е свързана с поръчки за Франция. Поради естеството на работа поръчките, които изпълняваме, не са с еднакъв годишен интензитет на изпълнение, вследствие на което сроковете им са о...

Майка в отпуск по бременност и раждане не може да бъде съкратена

в. Седмичен законник, бр. 45, 7 - 13 декември 2020 г.

Работничка съм в едно предприятие. До края на тази година се очакват съкращения както на служители от администрацията, така и на работници от производството. В момента ползвам отпуск по бременност. Може ли да бъда уволнена при предстоящите съкращения...

Право на работниците и служителите, които не са членове на синдикалната организация, която е страна по КТД, да се присъединяват към него

в. Главен счетоводител, бр. 22, 16 - 30 ноември 2020 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Възможно ли е в КТД да има клаузи, които уреждат допълнителни права само за членове на синдиката, а не включват служители, които се присъединяват към него по чл. 57, ал. 2 с подадено заявление и заплатен...

Определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, придобит в друга държава членка

в. Главен счетоводител, бр. 22, 16 - 30 ноември 2020 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: В периода от 2009 до 2017 г. работих като сезонен работник в Гърция и Швейцария на трудов договор. В Гърция съм ползвал и правото си на трудово обещетение за безработица. Как мога да докажа този период п...

Когато работник/лужител полага труд през ден, обявен за официален празник, на него му се дължи не по-малко от удвоения размер на трудовото му възнаграждение

в. Главен счетоводител, бр. 22, 16 - 30 ноември 2020 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: При работа извършвана на 12 часов график, два работни/два почивни дни, трета категория труд колко дни отпуск е нужно да заявя за ползването на двата работни дни, 2 или 3 дни отпуск? И работен ден по граф...

Командироване в рамките на предоставяне на услуги

в. Главен счетоводител, бр. 22, 16 - 30 ноември 2020 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: През 2017 г. Министерството на труда и социалната политика излезе със становище по прилагането на Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоста...

Отлагане ползването на платения годишен отпуск по чл. 176 от КТ

в. Главен счетоводител, бр. 22, 16 - 30 ноември 2020 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Отлагане на ползването на платения годишен отпуск по чл. 176 от КТ се отнася само за основния и удължения платен годишен отпуск или и за допълнителния платен годишен отпуск по чл. 156, ал. т. 1 и т. 2 от...