НАЧАЛО > ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ 2017 Г.

Важи за: ДЗЗД, фондации, сдружения, ЮЛНЦ, спортни дружества и др. За изчерпателен списък вижте дясната колона.

Цена на публикация:

В интернет страницата на издателството – 35 лв. без ДДС
(Цена за 1 година: 7 лв., Срок на съхранение: 5 години)

Във в. “Седмичен законник” – 58 лв. без ДДС


За да получите проформа фактура, моля,

Попълнете ФОРМАТА ЗА ЗАЯВКА


За публикация на повече от три ГФО, моля, свържете се с нас на тел. 02 / 980 35 61 за специална ОТСТЪПКА.

Цената за публикация на финансовите отчети включва:

- счетоводен баланс;
- отчет за приходите и разходите;
- отчет за паричните потоци;
- отчет за собствения капитал;
- пълният текст на одиторския доклад;
- доклад за дейността.

Съхраняваме годишните счетоводни отчети на сайта на Български законник винаги достъпни за период от 5 години (изисквания на чл. 38 ал. 7 от ЗСч. предвиждат срок не по-кратък от 3 години.). Публикуваме отчетите веднага след получаването им.

Ще Ви изпратим по един безплатен брой от изданието за всеки публикуван отчет на фирма на посочения от Вас адрес. За публикуваните в Интернет, ако желаете ще Ви изпратим писмено удостоверение за публикация.

Предоставете ни финансов отчет:

  • По e-mail – на адрес gfo@zakonnik.bg в Excel или Word файлови формати, или
  • На хартия – копие на отчета на адреса на редакцията.


АРХИВ НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ:
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис