Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Счетоводен семинар 2022

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2022

Теми и лектори:

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Годишно данъчно приключване 2021 г. по реда на ЗКПО
Бойко КОСТОВ

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > Данъци

Документи в категория "Данъци"


Осигурителни и данъчни аспекти при извършени ремонти услуги от самоосигуряващо се лице – белгийски гражданин

сп. Български законник, бр. 6 от 2022 г.

Въпрос: Българско дружество е регистрирано по ДДС на основание чл. 100, ал. 1. Собственик e белгийски гражданин с продължително пребиваване в България и ЛНЧ. Фирмата наема офис в България и обявява начало на дейност през м. декември 2021 г. Също от д...

Третиране на доходи от продажба или замяна на недвижимо имущество

сп. Български законник, бр. 6 от 2022 г.

Въпрос: Съпрузи учредяват право на строеж на УПИ, който е придобит през 1982 г. УПИ-то е придобито с нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка. Правото на строеж се учредява в полза на ЖСК, в която участват...

Облагане на доходи от ДУК на чуждестранно лице

сп. Български законник, бр. 6 от 2022 г.

Въпрос: Чуждестранно физическо лице, гражданин на Бразилия, е собственик и управител на българско дружество (ЕООД), като в дружеството е осигурен по Договор за управление и контрол върху максимален осигурителен доход. За 2021 г. лицето не е местно за...

Финансова услуга в полза на данъчно задължено лице, установено в държава – членка на ЕС

сп. Български законник, бр. 6 от 2022 г.

Въпрос: Българско дружество, което не е регистрирано по ЗДДС, дава заем на немско дружество, регистрирано по ДДС в Германия. При връщане на заема немското дружество (заемател) се задължава да плати на българското дружество (заемодател) лихва като въз...

Коригиране на грешки, допуснати в подадени декларации по чл. 125 от ЗДДС

сп. Български законник, бр. 6 от 2022 г.

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ДДС, извършва услуга на белгийска фирма, която са я дерегистирали от ДДС. Фактурата е отразена в дневник продажби и във ВИЕС декларацията, трябва ли да коригираме фактурата с начислен ДДС 20% и така да я отраз...

Данъчни аспекти при отдаване на каравана под наем

сп. Български законник, бр. 6 от 2022 г.

Въпрос: Физическо лице – земеделски производител, нерегистриран по ЗДДС и не води счетоводство, пуска само Д 1 и Д 6 и декларация по чл. 50 към 31.12. Взима земя на морето под наем, слага собствена каравана и отдава под наем на туристи. 1. Има ли пра...

Облагане с ДДС на услуга по наемане на имоти в друга държава членка

сп. Български законник, бр. 6 от 2022 г.

Въпрос: Българско дружество, нерегистрирано по ЗДДС, предоставя услуга по наемане на имоти в Гърция. Имотите не са собственост на дружеството. По сметката на дружеството постъпва 30% предплащане, като част от тази сума остава като комисиона за дружес...

Отчитане на плащане в брой при електронна търговия

сп. Български законник, бр. 6 от 2022 г.

Въпрос: Изпращам пратка по „Еконт“ с наложен платеж на клиент. Трябва ли да издам касов бон за платена сума за пратката, при положение че клиентът ще плати след месец, а при проверка от НАП в касата няма да я имам наличността? Как да процедирам? Отго...

Облагане на дъщерно предприятие на фирма от ЕС

сп. Български законник, бр. 6 от 2022 г.

Въпрос: Българска фирма „Х“ е дъщерно предприятие към датско дружество „A“, като датското дружество „А“ притежава 100% от капитала. Фирма Х е регистрирана по ЗДДС. Начинът на работа им е следният: фирма Х издава фактури за продажба към датското друже...

Разходи за подобрение на нает имот между свързани лица

сп. Български законник, бр. 6 от 2022 г.

Въпрос: През 2016 г. фирма наема от физически лица къща с цел да я експлоатира като малък хотел. Собствениците на сградата и на фирмата наемател са свързани лица. Къщата е нова, но не е в добро състояние, което налага да се организират ремонтни дейно...

Издаване на данъчен документ (фактура) на данъчно незадължено физическо лице

сп. Български законник, бр. 6 от 2022 г.

Въпрос: Фирма „А” ЕООД извършва онлайн продажби само в България. Има собствен сайт. Регистрирана е по ДДС. Няма касов апарат. Има сключени договори с „Еконт“ и „Спиди“. Получава си парите само по банка. Управителят си пакетира стоката у дома. Трябва ...

Облагане с ДДС при вътреобщностно придобиване

сп. Български законник, бр. 6 от 2022 г.

Въпрос: Българска фирма, нерегистрирана по ДДС на дата 17.01.2022 г., с основна дейност продажба на коли, извършва първата си доставка на кола. Продава кола, купена от физическо лице в България и я продава на фирма, регистрирана по ДДС във Франция. К...

Облагане на услуги, имащи за предмет предоставяне на персонал

сп. Български законник, бр. 6 от 2022 г.

Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС, извършва дейност по осигуряване на заетост на свои клиенти на базата на издадено разрешение от Агенцията по заетостта. Фирмата има заявка за осигуряване на персонал на клиент в Германия. При извършване на тази усл...

Място на изпълнение на вътреобщностното придобиване съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 2 от ЗДДС

сп. Български законник, бр. 6 от 2022 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), мястото на изпълнение на вътреобщностното придобиване е на територията на страната, когато стоките пристигат и превозът им завършва на територията на страната...

Доставчик, улесняващ доставките при дистанционни продажби на стоки, внасяни от трета страна или територия

сп. Български законник, бр. 6 от 2022 г.

Общата характеристика за доставката на стока, която възниква при дистанционните продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, е дадена с чл. 14, ал. 3, т. 1-4 от ЗДДС. В съответствие с нея такава е доставката на стока, която се превозва о...