начало > Данъци

Документи в категория "Данъци"


Третиране на услуга от унгарска фирма за прехвърляне на авторско право

в. Седмичен законник, бр. 21, 7 - 13 юни 2021 г.

Предоставена ни е услуга авторско право, еднократна такса която трябва да заплатим в размер 332 евро на заглавие от фирма, регистрирана по ДДС в Унгария. За целта ни е издадена фактура на английски език без начислено ДДС. За да отразим фактурата в дн...

Задължение за издаване на касов бон

в. Седмичен законник, бр. 21, 7 - 13 юни 2021 г.

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, ще започва търговия на стоки до данъчно незадължени лица в Словакия, плащането ще се извършва с наложен платеж от български куриер, който след това ще превежда сумите към българското дружество, има ли задълж...

Освободена доставка по ЗДДС

в. Седмичен законник, бр. 21, 7 - 13 юни 2021 г.

Фирмата ни се занимава с рент-а-кар и е регистрирана по ДДС. Искаме да закупим магазин, който се намира в търговски център с цел препродажба от нерегистрирано по ДДС лице. При препродажбата следва ли да начислим ДДС на въпросния магазин, след като не...

Дерегистрация по ЗДДС при смърт на едноличен търговец

в. Седмичен законник, бр. 21, 7 - 13 юни 2021 г.

ЕТ e с предмет на дейност продажба дървен материал, производство и продажба на мебели. Фирмата разполага с производствена сграда машини, два офиса, два апартамента и други ДМА. Регистрирана е по ЗДДС. На 21.04.2021 година едноличният собственик почин...

Място на изпълнение на услуга с недвижим имот

в. Седмичен законник, бр. 21, 7 - 13 юни 2021 г.

Фирма, регистрирана по ДДС притежава офиси в бизнес парк. Фирма от Австрия има интерес да наеме под наем един от офисите. Фирмата от Австрия има намерение да изпрати определена сума с цел офисът да бъде обзаведен. Фактурата, която ще бъде издадена за...

Облагане при наемане на работна сила на местно физическо лице от чуждестранно лице, когато трудът се полага извън територията на страната

в. Седмичен законник, бр. 21, 7 - 13 юни 2021 г.

Физическо лице има сключен трудов договор за периода 19.03.2020 - 30.09.2020 г. с португалска фирма. Длъжност администратор, месторабота круизен кораб, който плава по река Доро (Португалия и Испания). През 2020 г. няма круизи, ФЛ е в България, но пол...

Документиране, регистрация и отчитане на получени освободени доставки

в. Седмичен законник, бр. 21, 7 - 13 юни 2021 г.

Задължението за документиране, регистриране и отчитане на получени освободени доставки не е изрично регламентирано в ЗДДС. Както нерядко се случва в нашето законодателство, при пропуск дадено задължение да бъде уредено в приложимия за него закон, тов...

Вътреобщностни дистанционни продажби на стоки

в. Седмичен законник, бр. 21, 7 - 13 юни 2021 г.

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС на основание чл. 96, продава чрез платформа Etsy.com продукти на фирми и ФЛ от ЕС и от трети страни. Стоките се произвеждат на територията на страната и фирмата организира транспорта им до крайния клиент. Как сле...

Използване на лично имущество от физическото лице в дейността му като едноличен търговец по реда на чл. 27 от ЗДДФЛ

в. Седмичен законник, бр. 21, 7 - 13 юни 2021 г.

Като субект на търговското право едноличният търговец (EТ) е физическо лице, извършващо търговска дейност и регистрирано по реда на Търговския закон (ТЗ) под определено наименование (фирма). Съгласно разпоредбата на чл. 56 от ТЗ като едноличен търгов...

Прилагане на намалена ставка 9%

в. Седмичен законник, бр. 20, 31 май - 6 юни 2021 г.

Основната дейност на дружеството е дигитален офсетов печат. Наш клиент - автор (фотограф), желае отпечатването на книга (албум). Имаме ли основание да се позовем на чл. 66, ал. 2 от ЗДДС и да издадем фактура със ставка 9%? Моля да ни отговорите при с...

Данъчен кредит за лек автомобил, който се използва за отдаване под наем

в. Седмичен законник, бр. 20, 31 май - 6 юни 2021 г.

Фирмата извършва строителна дейност, но закупува електрически лек автомобил с цел отдаване под наем. Има ли право на данъчен кредит при закупуването му? Наемът е определен в размер на амортизацията. Съгласно чл. 70, ал. 1, т. 1 от ЗДДС правото на пр...

Данъчно третиране на услуги, извършвани по електронен път

в. Седмичен законник, бр. 20, 31 май - 6 юни 2021 г.

Българско дружество, регистриранo по ДДС, с основна дейност обработка на видеофайлове и фотография, използва услугите на онлайн платформа, за да продава продуктите си. Онлайн платформата е собственост на фирма, регистрирана в Холандия и има валиден Д...

Отчитане на получени субсидии за ветеринарномедицинска дейност

в. Седмичен законник, бр. 20, 31 май - 6 юни 2021 г.

Дружество ЕООД с дейност ветеринарномедицински услуги е регистрирано по ДДС. Във връзка изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните получава съгласно сключен договор с Държав...

Прехвърляне на дружествени дялове

в. Седмичен законник, бр. 20, 31 май - 6 юни 2021 г.

В местно дружество, регистрирано като ООД по Търговския закон, съдружници са три физически лица - чужденци. Двама от съдружниците са братя, които са местни лица на Великобритания, а третият е на Белгия. И тримата съдружници искат да направят продажба...

Специалният ред за облагане на маржа на цената

в. Седмичен законник, бр. 20, 31 май - 6 юни 2021 г.

Фирма А, регистрирана по ЗДДС, местно юридическо лице на територията на България, вкл. и по чл. 143 от ЗДДС с марж. Дейността е продажба на автомобили втора употреба и нови превозни средства. Как следва да се отчитат покупките на автомобили (нови и в...