начало > Данъци

Документи в категория "Данъци"


№ 53-00-64 от 05.06.2018 г. Относно: прилагането на разпоредбите на чл. 28 от ЗДДС

в. Главен счетоводител, бр. 4, 16 - 28 февруари 2019 г.

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” e постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-00-64/30.04.2018 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилник за прилагане на закона...

№ 20-00-233 от 08.08.2018 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност

в. Главен счетоводител, бр. 4, 16 - 28 февруари 2019 г.

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-233/25.07.2018 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС). Фактическата обстановка, излож...

№ 20-00-136 от 11.06.2018 г. Относно: прилагането на разпоредбите на ЗДДС и ППЗДДС

в. Главен счетоводител, бр. 4, 16 - 28 февруари 2019 г.

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” e постъпило по компетентност Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-136/04.05.2018 г., относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за...

№ 53-00-94 от 04.07.2018 г. Относно: прилагането на чл. 117 от ЗДДС

в. Главен счетоводител, бр. 4, 16 - 28 февруари 2019 г.

Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната: Дружеството е регистрирано по ЗДДС и ще купува и продава стоки на територията на Съединени американски щати (САЩ). Стоките ще се продават, чрез куриерски дружества установени на територият...

№ 20-00-149 от 11.06.2018 г. Относно: прилагането на разпоредбите на ЗДДС и ПЗДДС

в. Главен счетоводител, бр. 4, 16 - 28 февруари 2019 г.

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” e постъпило писмено запитване отправено от „Х“ ООД, прието с вх. №20-00-149/11.05.2018 г., относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилник за п...

№ 96-00-231 от 18.10.2018 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на стоки до територията на друга държава членка, с получател - лице от трета страна, и последващ износ на същите стоки от територията на тази друга държава членка

в. Главен счетоводител, бр. 4, 16 - 28 февруари 2019 г.

В Дирекция ОДОП ,,,,, постъпи запитване с вх. № 96-00-231 от 01.10.2018г., относно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на доставка на стоки до територията на друга държава членка, с получател - лице от трета страна, и последващ изн...

Подмяна на касови апарати

в. Седмичен законник, бр. 9, 4 - 10 март 2019 г.

Нашата фирма гаранционно подържа уреди с марка “Ф.”. Доставяме части от Ф., Холандия. Гаранционното обслужване фактурираме също на Ф. Разплащането става по банков път. Уредите, които обслужваме извънгаранционно, фактурираме по банков път, в брой или ...

Промените в ППЗДДС за 2019 г.

в. Седмичен законник, бр. 9, 4 - 10 март 2019 г.

В ДВ, бр. 3 от 08.01.2019 г., са обнародвани промени в ППЗДДС, с които се отразяват измененията и допълненията в ЗДДС, обн. в ДВ, бр. 98 от 2018 г., и в правилника се внасят някои редакционни промени. По-съществените изменения засягат: 1. Въпроси, ...

Облагане доходите на преводач

в. Седмичен законник, бр. 7, 18 - 24 февруари 2019 г.

Физическо лице от РБ извършва преводи за фирма в Холандия, която има VAT номер. Лицето не е регистрирано като свободна професия, не е самоосигуряващо се лице, не е регистрирано и по ЗДДС. Няма сключен трудов договор с фирма. Внася ли здравни осигуров...

Онлайн търговия

в. Седмичен законник, бр. 7, 18 - 24 февруари 2019 г.

Гражданин на Обединеното кралство си прави фирма в България. Фирмата има сайт (платформа) за електронна търговия. Предлага стоки от 5 китайски доставчика на клиенти от ЕС, главно от Обединеното кралство. Клиентите правят заявка в сайта, плащат чрез P...

Придобиване на гориво за собствено потребление

в. Седмичен законник, бр. 7, 18 - 24 февруари 2019 г.

Дружеството е регистрирано по ДДС, има ведомствена бензиностанция за нуждите на собствени транспортни средства и механизация. Закупува гориво на едро от доставчици на територията на страната. Дружеството не извежда акцизни стоки от данъчни складове и...

Облагане на свободна професия

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2019 г.

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Гражданин е подал документи в Агенция по вписванията за регистрация като лице, упражняващо свободна професия кинезитерапевт. Поставени са следните въпроси: 1. Необходимо ли ...

Доходи от продажби в интернет

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2019 г.

В бр. 12 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Физическо лице, което не е регистрирано като едноличен търговец, е извършило продажби по интернет на лични движими вещи и колекция от нова и с...

№ 3-1779 от 02.10.2018 г. Относно: вписване в публичния електронен регистър по чл. 176в, ал. 15 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2019 г.

Според изложено в запитването, „О“ ЕООД е с основна дейност обществен превоз на пътници в страната. Дружеството притежава бензиностанция, намираща се на територията на депото на „О“ ЕООД, от която се зарежда дизелово гориво за собствени нужди. Същата...

№ 96-00-230 от 08.10.2018 г. Относно: Третиране на доставки на услуги по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2019 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ … постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-230/ 01.10.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството има основен предмет на дейност спедиторска, логистично посредничество и тр...