начало > Данъци

Документи в категория "Данъци"


Отпадане на задължението за регистрация по ЗДДС

сп. Български законник, бр. 11, Ноември 2018 г.

Въпрос: Адвокатско дружество достига на 28.05.2018 облагаем оборот по ДДС с издаването на фактура по договор за правна помощ за 48 000 лв. На 29.05. 2018 парите по фактурата са платени по разплащателната сметка на дружеството. На 30.05.2018 договорът...

Внос на стоки от Китай

сп. Български законник, бр. 11, Ноември 2018 г.

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, подготвя внос на стоки от Китай. Стоките не са акцизни. Ще се доставят до пристанище във Франция. Фирмата няма да има склад във Франция. След освобождаване на митница стоките ще се транспортират до клиен...

Услуга за оценка на движима вещ

сп. Български законник, бр. 11, Ноември 2018 г.

Въпрос: Чуждестранно юридическо лице с валиден ДДС номер в Република Гърция възлага на българско ЮЛ с валиден ДДС номер организирането на сертификация на продукти, произвеждани от друго българско ЮЛ, които гръцкото дружество ще продава в последствие ...

Задължение за регистрация за вътреобщностно придобиване

сп. Български законник, бр. 11, Ноември 2018 г.

Въпрoс: Българско дружество, нерегистрирано по ЗДДС, купува от дружество от ЕС и от физически лица златни и сребърни изографисани монети на стойност над 60 хиляди лева. Това би ли довело до задължителна регистрация по ЗДДС? Какво следва да бъде счето...

Онлайн продажби на стоки чрез сайт на международна фирма за мрежова търговия

сп. Български законник, бр. 11, Ноември 2018 г.

Въпрос: Българска фирма, която не е регистрирана по ДДС, ще продава ръчно изплетени шалове и шапки в сайта ETSY.COM (платформа за продажби на ръчно направени изделия), като регистрира собствен магазин на платформата. В магазина се качва снимков матер...

Продажба на автомобили втора употреба

сп. Български законник, бр. 11, Ноември 2018 г.

Въпрос: Подлежи ли на регистрация за продажба на маржа търговец (дилър) на коли втора употреба (чл. 143, ал. 3 от ЗДДС)? Отговор: Предвид неясна изложения обект на запитването в отговора си уточняваме, че даваме отговор на следните въпроси: 1. Кога ...

Облагане и документиране на информационно технологични услуги

сп. Български законник, бр. 11, Ноември 2018 г.

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, получава ИТ услуги от холандско дружество, което не е регистрирано по ЗДДС в Холандия. Как следва българското дружество да отрази покупките в дневниците по ЗДДС и може ли да ползва данъчен кредит за ...

Облагане с ДДС покупка на яхта

сп. Български законник, бр. 11, Ноември 2018 г.

Въпрос: Българско дружество закупува от холандско дружество през юни яхта, която се намира на дока в Антверпен (Белгия) и в момента е негодна за плаване. В покупната фактура няма начислен ДДС. Яхтата ще бъде регистрирана и ще може да плава и дойде до...

Облагане с ДДС при продажби на собствена продукция

сп. Български законник, бр. 11, Ноември 2018 г.

Въпрос: Дружество - нерегистрирано по ЗДДС, ще продава собствена продукция на физически и юридически лица от ЕС и от трети страни чрез онлайн търговия - собствен сайт. Има ли задължение фирмата поради това обстоятелство да се регистрира по ЗДДС? Какв...

Облагане с ДДС продажбата на лек автомобил

сп. Български законник, бр. 11, Ноември 2018 г.

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, придобива през 09.2017 година автомобил от ЧФЛ - от страна – членка на ЕС - Полша. Покупко-продажбата на автомобила е оформена с договор за покупко-продажба между физическото лице и дружеството - сле...

Издаване на Протокол по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС

сп. Български законник, бр. 11, Ноември 2018 г.

Въпрос: Получих по пощата фактури от Испания, издадени м. 10/2017 г. С каква дата трябва да съставя протоколите? Отговор: При положение че фактурата не е издадена във връзка с авансово плащане, то самоначисляването с ДДС посредством издаването на Пр...

Данъчен режим на доставките, свързани със сгради

сп. Български законник, бр. 11, Ноември 2018 г.

Въпрос: Въпросът ми е във връзка с покупка на апартамент от фирма, регистрирана в Дания, без представителство в България и не е регистрирана по ДДС. Според мен ние трябва да издадем фактура с 20% ДДС, тъй като сделката е извършена в страната и клиент...

Прилагане на условието за липса на задължения при ползване на данъчните облекчения по ЗДДФЛ за 2018 г. чрез работодателя по основното трудово правоотношение

в. Седмичен законник, бр. 40, 5 - 11 ноември 2018 г.

В бр. 8 от 2018 г. на сп. “Бюджетът” Евгения Попова разглежда прилагането на условието за липса на задължения при ползване на данъчните облекчения по ЗДДФЛ за 2018 г. чрез работодателя по основното трудово правоотношение. Задължително условие във вр...

Корекции в годишната данъчна декларация, свързани с предоставени субсидии

в. Седмичен законник, бр. 40, 5 - 11 ноември 2018 г.

В бр. 10 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда темата за спецификите при облагането и декларирането на субсидиите от земеделски стопани. Предвид спецификите в условията за предоставяне на съответните ...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 40/2018 г.

в. Седмичен законник, бр. 40, 5 - 11 ноември 2018 г.

Дело C-69/17, решение от 12 септември 2018 страни: Siemens Gamesa Renewable Energy România SRL, с предишно наименование Gamesa Wind România SRL, срещу Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia General...