Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
НАЧАЛО > Европейско финансиране
         
     

 

Проект и главна цел: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ 
Бенефициент: БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК ЕООД
 
Обща стойност: 10 000 лв. От които 8500 лв. Европейско финансиране и 1500 лв. Българско съфинансиране.
 
Начало: 01.06.2020 г.
Край: 31.07.2020 г.

Български законник ЕООД сключи договор с Министерстовото  на икономиката, чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентно способност“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014 – 2020 по процедура BG16RFOP002-2.073

Подкрепата е за микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. с наименование: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”.
Чрез нея Български законник имаше възможността да запази броя на служителите по трудово правоотношение а също така и пълното работно време, на което те са назначени.