Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
НАЧАЛО > Европейско финансиране
         
     

 

Проект и главна цел: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ 
Бенефициент: БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК ЕООД
 
Обща стойност: 10 000 лв. От които 8500 лв. Европейско финансиране и 1500 лв. Българско съфинансиране.
 
Начало: 01.06.2020 г.
Край: 31.07.2020 г.

Български законник ЕООД сключи договор с Министерстовото  на икономиката, чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентно способност“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014 – 2020 по процедура BG16RFOP002-2.073

Подкрепата е за микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. с наименование: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”.
Чрез нея Български законник имаше възможността да запази броя на служителите по трудово правоотношение а също така и пълното работно време, на което те са назначени.