Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 8, 25 февруари - 3 март 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 8, 25 февруари - 3 март 2013 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Националната агенция за приходите

Въпрос: Дружество ще осъществява дейност - продажба на стоки, чиято заявка ще се извършва чрез интернет. За целта ще се използват услугите на куриерска фирма. Сумите от продажбите за наложен платеж ще бъдат превеждани от куриерската фирма по банков п...

Въпроси и отговори от Националната агенция за приходите - бр. 8/2013 г.

Въпрос: Дружество ще осъществява дейност - продажба на стоки, чиято заявка ще се извършва чрез интернет. За целта ще се използват услугите на куриерска фирма. Сумите от продажбите за наложен платеж ще бъдат превеждани от куриерската фирма по банков п...

За някои счетоводни проблеми на юридическите лица с нестопанска цел

Юридическите лица с не­стопанска (идеална) цел придобиват все по-голямо значение за развитието на гражданското общество в нашата страна. Затова те често се наричат граждански или неправителствени организации. Създават се по различни закони: Закона за...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Период 2000 г. Дело C- 102/00, решение от 12 юли 2001 г. страни: Welthgrove BV и Staatssecretaris van Financiën Предмет на спора е облагането на независимата икономическа дейност, развива...

Коригиране на счетоводна грешка.

Дружеството ни ООД притежава собствен офис, закупен 1994 г. През 2006 г. направихме основен ремонт на същия и с направените разходи увеличихме неговата първоначална стойност. От същата година започнахме да начисляваме и по-висока амортизация. Тази го...

Решение на ВАС № 164 от 05.01.2012 г. по адм. дело № 2642/2011 г.

Фактологични обстоятелства по казуса: През 2008 г. при ревизия на ЕТ е установено че за 12 текущи месеца в периода 2004 - 2005 г. облагаемият оборот от дейността на предприятие на търговеца е бил 40 000 лв. В същия период физическото лице - ЕТ, е про...

Удържане на наложен запор от парите за безплатна храна

Трябва ли да се включват в средствата, от които се налага запор върху трудовото възнаграждение, и парите, предоставяни от работодателя за безплатна храна по реда на Наредба 11 от 21.12.2005 г.? Безплатната храна по чл. 285 от Кодекса на труда се пр...

В пресата за вас

Данъчно третиране по ЗДДС при гаранционно обслужване

В бр. 11 от 2012 г. на списание “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира данъчно третиране по ЗДДС при гаранционно обслужване. Съгласно чл. 129 от ЗДДС не е доставка и не се облага с данък предоставянето на стоки и услуги за ...

Данъчното третиране на доставките при условията на бартер с доплащане

В бр. 12 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Мина Янкова, данъчен експерт в МФ, разглежда данъчното третиране на доставките при условията на бартер с доплащане по смисъла на ЗДДС. В практиката не са редки случаите, когато собственици на земя учредяват...

Класификация на финансови пасиви

В бр. 1 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира класификацията на финансови пасиви. Финансови пасиви (кредити и др.), които осигуряват финансиране на дългосрочна база (т.е. не са част от оборотния...

Нов ред за погасяване на публичните вземания

В бр. 2 от 2013 г. на в. “Счетоводна и данъчна практика” Анелия Маркова, съдия, разглежда последователността на погасяване на публичните вземания, уредена в чл. 169, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесу­ален кодекс (ДОПК). Алинея 2 от чл. 169 на...

Правила, които се отнасят до електронните фактури

В бр. 1 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда правилата, отнасящи се до електронните фактури. По силата на изменения чл. 217 от Директива 2006/112/ЕО за целите на тази директива “електронна ...

Промени относно процедурата по пререгистрация на търговските дружества и кооперациите

В бр. 1 от 2013 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Емил Радев, юрист, коментира промените в Закона за търговския регистър относно процедурата по пререгистрация на търговските дружества и кооперациите. По отношение лицата, които са легитимир...

Промяна, свързана с един от случаите, при които не се извършва корекция на ползван данъчен кредит за унищожен, липсващ или бракуван актив

В бр. 12 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда промените в ЗДДС. На основание чл. 79, ал. 3 ЗДДС регистрирано лице, което изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за произведени, заку...

Справочник

Държавен вестник, бр. 16/2013 г.

Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите. Правителството прие: 1. Постановление № 28 от 7.02.2013 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. 2. Постановление № 2...

Изплащане на обезщетение за болест, майчинство (бащинство) в рамките на ЕС

Въпрос: На какви обезщетения за болест имам право, когато се преместя в друга страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария? Отговор: В националното законодателство на всяка страна е посочено какви обезщетения се предоставят и при какви...

Справочна информация - бр. 8/2013 г.

Централни валутни курсове за периода 18.02.2013 г. - 22.02.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието!...

Справочна информация бр. 8/2013

Централни валутни курсове за периода 18.02.2013 г. - 22.02.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието!...