Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 26, 6 - 12 юли 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 26, 6 - 12 юли 2015 г.
Законодателство

Народно събрание бр.26/2015 г.

Парламентът прие на второ четене промени в Кодекса на труда (КТ). Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа може да се сключва между работник и регистриран земеделски стопанин за работа за един ден, като това време не се признава ...

Отчитане на данъчните активи и на пасивите по отсрочени данъци през 2015 г.

Отчитането на данъчните активи и пасиви (пасивите и активите по отсрочени данъци) създава редица проблеми и е причина за редица грешки или неточности при изготвянето и представянето на годишните финансови отчети и по-конкретно - на отчетите за фина...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 26/2015

Дело C‑160/11, решение от 19 юли 2012 г. страни: Bawaria Motors sp. z o.o. срещу Minister Finansów Предмет на спора е прилагане на режима за облагане на маржа на печалбата. В своето решение Съдът на ЕС приема, че член 313, параграф 1 и чл...

Договор за обучение по време на работа

Дружество има сключен трудов договор с лице под 29 г. на основание чл. 230 от Кодекса на труда с условие за обучение по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура “Младежка заетост ”. 1. В дружеството има практика да ...

Корекция на подадена декларация по ЗДДФЛ

В бр. 5 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда казуса: Физическо лице е подало годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2014 г. и по електронен път на 21.03.2015 г. и е определило отстъпка от...

Начало на трудовия договор

Може ли за начална дата на трудовия договор да се посочи неработен ден, а работата да започне в първия следващ работен ден? Няма нормативна пречка страните да се договорят трудовият договор да бъде сключен и да влезе в сила в почивен ден, независимо...

Облагане на земеделски производител - физическо лице

Регистриран земеделски производител - физическо лице, произвежда непреработен продукт - лавандула. Може ли да продаде с фактура лавандулово масло? От зададения въпрос не се разбира земеделският производител дали е избрал да води счетоводство и да се...

Отработено време и зачитане на осигурителен стаж

През януари 2015 г. сключих трудов договор, в който не пише дали работното време е пълно или непълно. Случайно разбрах, че работодателят ме осигурява на 4 часа. Как да си потърся правата? Съдържанието на трудовия договор трябва да съответства на чл....

Последващата оценка на имоти

При покупка на сграда и земя към нея данъчната оценка беше равна на продажната цена. Сега с новия нотариален акт е направена нова данъчна оценка, в която цената е двойна. Към момента по сградата не са правени подобрения. Трябва ли да се извърши счето...

В пресата за вас

Анулиране на фактура или известие към фактура

В бр. 6 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Моника Петрова, данъчен експерт, разглежда казуса: Българско дружество е сключило договор за извършване на строителни услуги с възложител - фирма от Македония, за строеж на обект на територията...

Даване на безналични акции вместо изпълнение

В бр. 6 от 2015 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Росен Балтов, докторант в ИДП на БАН, коментира даването на безналични акции вместо изпълнение. С оглед предмета на настоящата статия като предмет на престацията на договора - даване вместо ...

Кои дружества подлежат на независим финансов одит

В бр. 6 от 2015 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., регистриран одитор, посочва кои дружества подлежат на независим финансов одит. Според чл. 38 от ЗСч на задължителен независим финансов одит подлежат: 1. акционерни дружества и командитн...

Облагане доходи на ЗП от продажба на дълго­трайни активи

В бр. 6 от 2015 г. на сп. “Счетоводство+” Евгения Попова, главен експерт по приходите в НАП, разглежда казуса: Физическо лице, реги­стрирано като земедел­ски производител, има и регистрация по ЗДДС. От 01.01.2014 г. се облага по чл. 29, ал. 1 от ЗДД...

Счетоводно отразяване на събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет

В бр. 6 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” д-р Иван Златков, д.е.с., коментира счетоводно отразяване на събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет. Според чл. 23, ал. 1 от Закона за счетоводството (ЗСч) предприятията изг...

Справочник

Всички билети ще се продават с касови бележки от 21 юли

Национална агенция за приходите От 21 юли всички търговци и институции, които дават билети срещу своите услуги, ще трябва да регистрират и отчитат продажбите си чрез фискален касов апарат. Това означава, че касовите бележки ще са задължителни при пр...

Практически наръчник за законодателството, приложимо в Европейския съюз (ЕС), Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Швейцария

Национална агенция за приходите Част I: Командироване на работници и служители 1. Коя система за социална сигурност се прилага по отношение на наети лица, срочно командировани в друга държава членка? Съществуват случаи, когато работодател от една дъ...

Справочна информация бр. 26/2015

Централни валутни курсове за периода 29.06.2015 г. - 02.07.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...