Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 31, 3 - 9 септември 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 31, 3 - 9 септември 2018 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 31/2018 г.

ДВ, бр. 51 от 19.6.2018 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции. Комисията за регулиране на съобщенията издаде Устройствен правилник на Комисията за регулиране на съобщенията и на нейната админист...

Министрески съвет бр. 31/2018 г.

Правителството прие Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” и за обмен на информация. Наредбата урежда реда и начина з...

Народно събрание бр.31/2018 г.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за пътищата, свързани с изграждането и функционирането на смесената електронна система за събиране на таксите за ползване на платената пътна мрежа в страната. Смесената система предвижда плащане на та...

Поредно изменение на ЗАДС и на ЗДДС

1. Промени в ЗАДС 1.1. Със създаването на нови ал. 3 и ал. 4 в чл. 103в от ЗАДС се заменя досегашният режим, според който при внос на кокс и въглища цялото количество суровина се претоварва от кораба на камиони, за да се претегли на автокантар и след...

Въпроси и отговори

Договор за цесия

Италианско дружество ще прехвърли с договор за цесия вземане (плащане за извършена доставка на стоки) от свой клиент (италианско дружество) към българско дружество - ЕООД. Сумата ще постъпи по банковата сметка на дружеството в българска търговска бан...

Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит по трудов договор след пенсиониране

Може ли на пенсиониран учител да не се изплаща процент прослужено време при сключване на трудов договор с него, ако той е дал писмено съгласие за това? За придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително...

Зачитане на стаж при трудов договор за 4-часов работен ден

Новоназначен служител представя трудова книжка със заверен 5 години и 4 месеца трудов стаж и вписване “Осигурителният стаж не е равен на зачетения трудов стаж” за работа на 4 ч. Как следва да се изчисли допълнителното възнаграждение за трудов стаж и ...

Извънредният труд се зачита за осигурителен стаж

Моля, да ми отговорите положеният извънреден труд зачита ли се за осигурителен стаж при пенсиониране? Чл. 143, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) определя, че извънреден е трудът, който се полага по разпореждане или със знанието и без противопоставянето...

Отказ на работодателя да разреши ползване на отпуск за отглеждане на малко дете

Има ли право работодателят да не разреши отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на бабата на детето, която работи по трудов договор при него? След използване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено...

Предизвестие при прекратяване на договор със срок за изпитване

Назначена съм по трудов договор с 6 м. срок на изпитване в полза на работодателя. Предизвестието ми е 3 месеца, като в договора пише, че се удължава срокът му, ако ползвам отпуск или болничен. Сега съм в предизвестие и ползвам болничен за гледане на ...

Прекратяване на трудовото правоотношение от работника или служителя по време на платен годишен отпуск

Служител е в годишен платен отпуск от 02.07.2018 г. 20 дни. Толкова е и предвиденият размер в трудовия договор. На 11.07.2018 г. подава молба за напускане по собствено желание, като уведомява същата да се смята за едномесечно предизвестие. Молбата ще...

Промени в Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за паричните помощи и обезщетения от държавното обществено осигуряване, в сила от 1 юли 2018 г.

Считано от 1 юли тази година са в сила специални разпоредби в Кодекса за социално осигуряване, които регламентират правата на осиновителите на деца до 5-годишна възраст за получаване на парични обезщетения от средствата на държавното обществено осигу...

Ред за митническо оформяне на пощенските пратки, които са на стойност под 1000 евро

Българска фирма, регистрирана по ДДС, закупува стока от Китай на стойност 50 щатски долара. Стоката е доставена като пощeнска пратка по български пощи и е с безплатна доставка. Издадена е фактура на фирмат, която е платена по банков път. При пол...

Третиране по ЗДДС на доставката по отпускане на заем

Имаме дружество в България, което не е регистрирано по ДДС. Дружеството получава заем от инвестиционен фонд в Германия. Заемът е регистриран в БНБ, тук в България, съгласно изискванията на законодателството ни. Оказа се обаче, че немският фонд е изда...

Третиране по ЗКПО на възнагражденията за обучение

Във връзка с едноседмично обучение сме поканили лектори от САЩ. За тяхното възнаграждение за обучението получаваме фактура от чуждестранно юридическо лице (от САЩ) и освен това са ни префактурирали пътните и квартирните разходи на техните лектори? Тр...

Справочник

Списък на сметките, открити в банките, обслужващи териториалните дирекции и офисите на НАП, в сила от 01.08.2018 г.

Национална агенция за приходите [[app_18939_1]] [[app_18940_2]] [[app_18941_3]] [[app_18942_4]] [[app_18943_5]]...

Справочна информация бр. 31/2018

Централни валутни курсове за периода 27.07. - 29.08.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...