Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
начало > Данъци

Документи в категория "Данъци"


Доходите от продажба на недвижим жилищен имот са необлагаеми

в. Седмичен законник, бр. 5, 9 - 15 февруари 2009 г.

Въпрос: Моля да ми бъде разяснено декларирането (евентуалното деклариране) на продаден имот (единствено основно жилище) през 2008 г., закупено преди повече от 1 година, от лице което няма други продажби на нежвижими или други вещи същата година, като...

Промените в ЗДДС, в сила от 1 януари 2009 г.

сп. Български законник, бр. 3, Март 2009 г.

Промените, утвърдени със Закона за изменение и допълнение на ЗДДС (ЗИДЗДДС), обн. ДВ, бр. 106 от 12 декември 2008 г., внасят съществени изменения в режима за функциониране на данъка на територията на страната. С част от тях се отстраняват съществуващ...

Задължителна регистрация по ЗДДС на търговците на тютюневи изделия

в. Седмичен законник, бр. 2 от 19 - 25 януари 2009 г.

С § 98 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. (обн., ДВ, бр. 110 от 30.12.2008 г.) беше допълнен текста на чл. 30, ал. 1 на Закона за тютюна и тютюневите изделия. Съгласно тази разпоредб...