Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
начало > Трудово право

Документи в категория "Трудово право"


База за изчисляване на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ

в. Главен счетоводител, бр. 8, 16 - 30 април 2009 г.

В бр. 1 на сп. "Труд и право" от 2003 г. Емилия Банова, главен експерт-юрист в КНСБ, дава отговор във връзка със следния въпрос: От 27.12.2002 г. лице е освободено от работа поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. От 01.01....

Размер на платения годишен отпуск при незаконно уволнение

в. Седмичен законник, бр. 17, 3 - 9 май 2010 г.

В бр. 12 от 2002 г. на сп. "Труд и право" Смела Нинева, държавен експерт в МТСП, отговаря на въпрос: от предприятието ни бяхме уволнени около 70 човека. След като заведохме дела и ги спечелихме, бяхме възстановени на работа, но за времето на уволнени...

Трудов договор до завършване на определена работа

в. Седмичен законник, бр. 7, 18 - 24 февруари 2013 г.

В бр. 3 на сп. „Труд и право“ от 2002 г. Димитър Анчев, юрист, третира следния случай: Лице работи на трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ около 6 месеца, след което му е връчена заповед за уволнение по чл. 325, т. 4 от КТ без предизвестие, но...

Прекратяване на трудов договор поради връщане на титуляря

в. Главен счетоводител, бр. 12, 16 - 30 юни 2010 г.

В сп. “Експерт”, бр. 10 от 2002 г., Стефанка Симеонова, началник-отдел в МТСП, дава отговор на следния въпрос: на 20.12.1999 г. бях назначена в ТДД на длъжност данъчен инспектор с трудов договор по заместване, на 04.06.2001 г. родих дете и излязох по...

Уволнение при промяна на изискванията за длъжността

в. Седмичен законник, бр. 15, 20 - 26 април 2009 г.

В бр. 2 на сп. „Труд и право“ от 2002 г. Стойна Сербезова, главен експерт-юрист в КНСБ, дава отговор на следните въпроси: 1. Длъжен ли е работодателят при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността да се съобрази със спецификата на съответна...

Прекратяване на трудов договор срещу обезщетение

в. Главен счетоводител, бр. 16, 16 - 31 август 2012 г.

Въпрос: Облагат ли се с данъци и с какви 4-те брутни заплати, получавани при съкращение по чл. 331 от КТ? Отговор: Прекратяването на трудовия договор, на основание чл. 331 от КТ, не е поради съкращение в щата. Това е прекратяване по инициатива на р...