начало > Трудово право

Документи в категория "Трудово право"


Молба за платен отпуск преди напускане

в. Главен счетоводител, бр. 3 от 1 - 15 февруари 2009 г.

В сп. “Експерт”, бр. 12 от 2008 г. Стефанка Симеонова - консултант в МТСП, отговаря на въпроса как се определя на колко дни платен отпуск за годината има право дадено лице и може ли да се пусне молба за такъв отпуск, след като вече лицето е подало мо...

Задължителност за подписване на длъжностна характеристика

в. Главен счетоводител, бр. 3 от 1 - 15 февруари 2009 г.

В “Труд и работна заплата” - месечен бюлетин на сп. “Актив”, бр. 48 от декември 2008 г. Гошо Мушкаров - д-р по икономика, отговаря на въпроса длъжен ли е работникът или служителят да се е подпише под даденото му изменение на длъжностната характеристи...

№ 94ММ/315 от 25.09.2008 г. - ОТНОСНО: Трудов стаж на неработещите жени майки и осиновителки се признава на жените майки и осиновителки, които са родили или осиновили деца след 31.12.1967 г.

в. Главен счетоводител, бр. 3 от 1 - 15 февруари 2009 г.

ОТНОСНО: Трудов стаж на неработещите жени майки и осиновителки се признава на жените майки и осиновителки, които са родили или осиновили деца след 31.12.1967 г. Първият нормативен акт, който регламентира трудовия стаж на неработещите жени майки и оси...

№ 24-00-3 от 22.01.2009 г. - ОТНОСНО: Измененията и допълненията за 2009 година в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

в. Главен счетоводител, бр. 3 от 1 - 15 февруари 2009 г.

Указание ОТНОСНО: Измененията и допълненията за 2009 година в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигурява...

Сключване на граждански договор

в. Седмичен законник, бр. 7, 23 фев. - 1 март 2009 г.

Въпрос: В нашето предприятие сме назначили по трудов договор работник, който е пенсионер. Поради производствени причини осъществяваме съкращаване в щата и във връзка с това сме му връчили предизвестие за освобождаване. Може ли след прекратяване на тр...

Уволнение на бременна работничка

в. Седмичен законник, бр. 5, 9 - 15 февруари 2009 г.

Въпрос: На 01.10.2008 г. назначих на работа бременна работничка с термин 07.06.2009 г. при условията на чл. 70, ал. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1. Поради рязкото намаляване обема на работата ми се налага да освободя няколко работнички, за да запазя п...

База за изчисляване на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ

в. Главен счетоводител, бр. 8, 16 - 30 април 2009 г.

В бр. 1 на сп. "Труд и право" от 2003 г. Емилия Банова, главен експерт-юрист в КНСБ, дава отговор във връзка със следния въпрос: От 27.12.2002 г. лице е освободено от работа поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. От 01.01....

Размер на платения годишен отпуск при незаконно уволнение

в. Седмичен законник, бр. 17, 3 - 9 май 2010 г.

В бр. 12 от 2002 г. на сп. "Труд и право" Смела Нинева, държавен експерт в МТСП, отговаря на въпрос: от предприятието ни бяхме уволнени около 70 човека. След като заведохме дела и ги спечелихме, бяхме възстановени на работа, но за времето на уволнени...

Трудов договор до завършване на определена работа

в. Седмичен законник, бр. 7, 18 - 24 февруари 2013 г.

В бр. 3 на сп. „Труд и право“ от 2002 г. Димитър Анчев, юрист, третира следния случай: Лице работи на трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ около 6 месеца, след което му е връчена заповед за уволнение по чл. 325, т. 4 от КТ без предизвестие, но...

Прекратяване на трудов договор поради връщане на титуляря

в. Главен счетоводител, бр. 12, 16 - 30 юни 2010 г.

В сп. “Експерт”, бр. 10 от 2002 г., Стефанка Симеонова, началник-отдел в МТСП, дава отговор на следния въпрос: на 20.12.1999 г. бях назначена в ТДД на длъжност данъчен инспектор с трудов договор по заместване, на 04.06.2001 г. родих дете и излязох по...

Уволнение при промяна на изискванията за длъжността

в. Седмичен законник, бр. 15, 20 - 26 април 2009 г.

В бр. 2 на сп. „Труд и право“ от 2002 г. Стойна Сербезова, главен експерт-юрист в КНСБ, дава отговор на следните въпроси: 1. Длъжен ли е работодателят при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността да се съобрази със спецификата на съответна...

Прекратяване на трудов договор срещу обезщетение

в. Главен счетоводител, бр. 16, 16 - 31 август 2012 г.

Въпрос: Облагат ли се с данъци и с какви 4-те брутни заплати, получавани при съкращение по чл. 331 от КТ? Отговор: Прекратяването на трудовия договор, на основание чл. 331 от КТ, не е поради съкращение в щата. Това е прекратяване по инициатива на р...