начало > Трудово право

Документи в категория "Трудово право"


Непълно работно време и промени в щатното разписание

в. Седмичен законник, бр. 5, 9 - 15 февруари 2009 г.

В бр. 9 от 2008 г. на сп. “Счетоводство+” Анели Цонева, юрист, разглежда казуса: Поради намаляване на обема на работата в предприятието, работодателят издава писмена заповед, на основание чл. 138а, ал. 1 от КТ, и установява от 1 февруари 2008 г., за ...

Прекратяване на договор със срок за изпитване

в. Седмичен законник, бр. 5, 9 - 15 февруари 2009 г.

В бр. 12 от 2008 г. на сп. “Счетоводство+” Жанет Богомилова, юрист, разглежда процедурата за прекратяване на трудов договор със срок за изпитване. До изтичане на срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без пре...

Платен отпуск при намалена работоспособност

в. Седмичен законник, бр. 4, 2 - 8 февруари 2009 г.

В бр. 12 от 2008 г. на сп. “Експерт” Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, разглежда казуса: Работничка представя документ от ТЕЛК за намалена трудоспособност над 50%. Според чл. 319 от КТ тя има право на 26 дни отпуск (6 повече от минималните 20 дн...

Особености на трудовия договор по време на изпитване

в. Седмичен законник, бр. 4, 2 - 8 февруари 2009 г.

В бр. 12 от 2008 г. на сп. “Счетоводство+” Жанет Богомилова, юрист, разглежда особеностите на трудовия договор по време на изпитване. През време на изпитването страните имат всички права и задължения, както при окончателен трудов договор. Така наприм...

Сключване и регистриране на трудов договор със срок за изпитване

в. Седмичен законник, бр. 3, 26 ян. - 1 фев. 2009 г.

В бр. 12 от 2008 г. на сп. “Счетоводство+” Жанет Богомилова, юрист, представя въпроса за сключването и регистрирането на трудов договор със срок за изпитване. Според чл. 70 от Кодекса на труда (КТ), когато работата изисква да се провери годността на ...

Право на обезщетение при временна неработоспособност на служител

в. Седмичен законник, бр. 3, 26 ян. - 1 фев. 2009 г.

В бр. 12 от 2008 г. на сп. “Труд и право” Ася Гонева, изпълнителен секретар на КНСБ, разглежда следния случай: В нашето предприятие сме назначили по трудов договор работничка, която е пенсионерка. Поради производствени причини осъществяваме съкращени...

Може ли да се сключва трудов договор за 6-дневна работна седмица

в. Седмичен законник, бр. 1, 12 - 18 януари 2009 г.

В бр. 12 от 2008 г. на сп. “Счетоводство+” Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, разглежда казуса: Безсрочен трудов договор, в който е вписано: “Работно време непълно, 6 дни седмично, 6 часа дневно.” “Договорът се сключва за срок от неопределено вре...

Добавка за нощен труд и работа на официален празник при сумирано изчисляване на работното време

в. Седмичен законник, бр. 1, 12 - 18 януари 2009 г.

В бр. 12 от 2008 г. на сп. “Труд и право” Недка Колева, експерт по заплащане на труда, разглежда казуса: В предприятието е въведено сумирано отчитане на работното време с период на сумиране 6 месеца. Длъжни ли сме да изплащаме добавката за нощен труд...

Налагане на дисциплинарно наказание "Забележка"

в. Седмичен законник, бр. 13, 6 - 12 април 2009 г.

Въпрос: Преди около месец бях наказан дисциплинарно със забележка от прекия си ръководител за закъснение за работа. Заповед до днес не ми е връчена. Трябва ли да се смятам за наказан в този случай? Отговор: Ако не Ви е връчена или не Ви бъде връчена...

Работа в периода на отпуск по майчинство

в. Седмичен законник, бр. 13, 6 - 12 април 2009 г.

Въпрос: В момента съм в платен отпуск от основната месторабота за отглеждане на детето си (до 15.06.09). Имам възможност да започна работа към друга фирма на 40 ч. месечно (по чл. 114 от КТ). 1. Мога ли да сключа трудов договор за външно съвместителс...

Данни за работодателя в трудовите договори

в. Седмичен законник, бр. 13, 6 - 12 април 2009 г.

Въпрос: Длъжен ли съм в трудовите договори, които сключвам с работниците си да вписвам моето ЕГН, или е достатъчен само булстата на фирмата ми? Отговор: В съответствие с чл. 66, ал. 1 от КТ, трудовият договор задължително съдържа данни за страните п...

Прекратяване на трудов договор с бременна работничка

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2009 г.

Въпрос. На 01.10.2008г назначих на работа бременна работничка с термин 07.05.2009 г. при условията на чл. 70 ал.1 във връзка с чл. 136 ал.1. Поради рязкото намаляване обема на работата ми се налага да освободя няколко работнички, за да запазя по-квал...

Определяне на дисциплинарното наказание

в. Седмичен законник, бр. 8, 2 - 8 март 2009 г.

Въпрос: Във фирмата ни работи служител, който през изминалата 2008 г. беше наказван три пъти със "забележка" поради това, че закъсняваше за работа. В началото на тази година той отново извърши същото нарушение на трудовата дисциплина. Работодателят е...

Молба за платен отпуск преди напускане

в. Главен счетоводител, бр. 3 от 1 - 15 февруари 2009 г.

В сп. “Експерт”, бр. 12 от 2008 г. Стефанка Симеонова - консултант в МТСП, отговаря на въпроса как се определя на колко дни платен отпуск за годината има право дадено лице и може ли да се пусне молба за такъв отпуск, след като вече лицето е подало мо...

Задължителност за подписване на длъжностна характеристика

в. Главен счетоводител, бр. 3 от 1 - 15 февруари 2009 г.

В “Труд и работна заплата” - месечен бюлетин на сп. “Актив”, бр. 48 от декември 2008 г. Гошо Мушкаров - д-р по икономика, отговаря на въпроса длъжен ли е работникът или служителят да се е подпише под даденото му изменение на длъжностната характеристи...