начало > Трудово право

Документи в категория "Трудово право"


База за изчисляване на възнаграждение при прекаретен трудов договор

в. Главен счетоводител, бр. 8, 16 - 30 април 2009 г.

В сп. "Труд и право", бр. 1/2009 г. Недка Колева - експерт по заплащане на труда, разглежда следния казус: Трудовият договор на работник е прекратен, считано от 01.12.2008 г. Как би следвало да се изчисли обезщетението по чл. 222, ал. 3 и по чл. 224 ...

Уведомяване на органите по контрол на труда за откриване на предприятие или промяна на дейността

в. Седмичен законник, бр. 21, 1 - 7 юни 2009 г.

Въпрос: Ако не бъде спазен срокът за подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ, в какъв размер е санкцията и по кой член? Моля Ви също така да отговорите, в срок до 30.09.2009 г. имаме ли някакво задължение, за подаване на декларация към Инспекцията ...

Прекратяване на трудовия договор поради намаляване на обема на работата

в. Седмичен законник, бр. 21, 1 - 7 юни 2009 г.

Въпрос: При съкращаване поради намаляване обема на работа необходимо ли е задължително да се съставя протокол за подбор, при условие, че броя на съкратените е под 10% от списъчния състав? Отговор: Прекратяването на трудовия договор с работник или сл...

№ 9433/18 от 25.09.2008 г. ОТНОСНО: Допълнителната пожизнена пенсия за старост

в. Главен счетоводител, бр. 6, 16 - 31 март 2009 г.

ОТНОСНО: Допълнителната пожизнена пенсия за старост, изплащана от универсалния пенсионен фонд, е в допълнение към основната пенсия, изплащана от държавното обществено осигуряване Допълнителното задължително пенсионно осигуряване (II стълб - законоуст...

№ 94ИИ/249 от 08.10.2008 г. Относно: времето, прекарано в отбиване на редовна военна служба

в. Главен счетоводител, бр. 4 от 16 - 28 февруари 2009 г.

ОТНОСНО: Времето, прекарано в отбиване на редовна военна служба, не се взема предвид при определяне на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит Кодексът на труда не регламентира право на "допълнителен отпуск ...

№ 94АА/183 от 31.10.2008 г. Относно: прекратяване на трудов договор

сп. Български законник, бр. 9, Септември 2009 г.

ОТНОСНО: При прекратяване на трудовия договор работодателят не може да извършва прихващане без съгласието на работника или служителя срещу други задължения на работника или служителя, каквото е обезщетението при дисциплинарно уволнение Дисциплинарнот...

№ 33-08-1 от 10.12.2008 г. Относно: трудов стаж при редовна аспирантура

в. Главен счетоводител, бр. 4 от 16 - 28 февруари 2009 г.

ОТНОСНО: Считат ли се за трудов стаж годините на редовна аспирантура в периода 1965-1973 г.? Ако се зачитат за трудов стаж, как трябва да бъде оформен той, т.е. какъв вид документ трябва да представи лицето - трудова книжка, образец УП-3 или удостове...

№ 29/37 от 09.09.2008 г. Относно: отпуск за отглеждане на дете, ползван от бащата

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2009 г.

ОТНОСНО: Възможностите, предвидени в законодателството, отпускът за отглеждане на дете да се ползва от бащата са две: когато майката (работничка или служителка), имаща право на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, даде своето съгласие о...

№ 03/1357 от 07.11.2008 г. ОТНОСНО: Таксиметровите водачи имат възможност да работят самостоятелно

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2009 г.

ОТНОСНО: Таксиметровите водачи имат възможност да работят самостоятелно; по договор за лизинг и/или франчайзинг към фирма превозвач, както и по трудово правоотношение с превозвача Съгласно разпоредбите на Закона за автомобилните превози и Наредба № 3...

Командироване в празничен ден

в. Седмичен законник, бр. 19, 18 - 24 май 2009 г.

Въпрос: Служител трябва да бъде командирован в чужбина. Но тъй като трябва да е в съответната страна на 10.04 сутринта, съответно трябва да пътува на 09.04, което е официален празник. Трябва ли да го компенсираме и как? Извънреден труд ли е това? От...

Уволнение на майка при ликвидация на предприятието

в. Седмичен законник, бр. 19, 18 - 24 май 2009 г.

Въпрос: В момента съм в майчинство, но скоро ще започна работа. Фирмата, в която работих и от която получавам майчинство, е в ликвидация. Предполагам, че ще бъда съкратена. Полага ли ми се някакво обезщетение, освен това за изплащане на неизползванит...

Прекратяване на договор с лице, заемащо материално-отчетническа длъжност

в. Седмичен законник, бр. 12, 30 март - 5 апр. 2009 г.

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Експерт” Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, разглежда казуса: Съгласно чл. 326, ал. 3, приема ли се длъжността “счетоводител” като материално-отчетническа длъжност и може ли счетоводител при подадена молба с предизвести...

Ред за разработване, приемане и изменение на Правилника за вътрешния трудов ред

в. Седмичен законник, бр. 12, 30 март - 5 апр. 2009 г.

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Счетоводство XXI” Гошо Мушкаров, д-р по икономика, разглежда реда за разработване, приемане и изменение на Правилника за вътрешния трудов ред. Всеки работодател има право да издаде Правилник за вътрешния трудов ред (ПВТР) (...

Отсъствие от работа за явяване в съд като страна по дело

в. Главен счетоводител, бр. 11, 1 - 15 юни 2009 г.

В бр. 2 от 2009 г. на сп. “Експерт” Анели Цонава, юрист-специалист по трудово право, разглежда казуса: Наш работник представи призовка за явяване в съда като страна по наследствено дело. Делото обаче продължи дълго и той неколкократно подаваше молби ...

Прекъсване на платен отпуск за гледане на дете от бащата

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2009 г.

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Венета Георгиева, консултант, дава отговор на въпроса: Прекъсва ли се ползването на платения отпуск по чл. 164, ал. 3 от КТ за отглеждане на дете от бащата, когато майката започне да ползва друг вид отпуск...