начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 19, 1 - 15 октомври 2018 г. > № 96-00-162 от 16.07.2018 г. Относн...
в. Главен счетоводител
бр. 19, 1 - 15 октомври 2018 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 96-00-162 от 16.07.2018 г. Относно: Доставка на стоки и услуги и третирането им по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-162/ 02.07.2018г. Изложена е следната фактическа обстановка:
Дружеството е с основна икономическа дейност ремонт на медицинска апаратура /гъвкав...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.