начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 19, 1 - 15 октомври 2018 г. > № 20-21-91 от 20.08.2018 г. Относно...
в. Главен счетоводител
бр. 19, 1 - 15 октомври 2018 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 20-21-91 от 20.08.2018 г. Относно: Задължения по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при наследяване на починал Едноличен търговец, регистриран по същия закон

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 20-21-91/ 13.08.2018г., относно задълженията по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при наследяване на починал Едноличен търговец, регистриран по материалния закон.
Съгласно изложен...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.