начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 22, 16 - 30 номеври 2018 г. > № 07-00-112 от 12.07.2018 г. Относн...
в. Главен счетоводител
бр. 22, 16 - 30 номеври 2018 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 07-00-112 от 12.07.2018 г. Относно: Прилагане на нулева ставка на данъка при доставка на стоки за данъчно задължено лице от друга държава членка, използвани при извършване на услугата по ишлеме на територията на страната

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-112#4 от 04.09.2018 г., относно възможността за прилагането на нулева ставка на данъка върху добавената стойност при доставка на стоки за данъчно задължено лице от Италия, които стоки са използв...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.