начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 22, 16 - 30 номеври 2018 г. > № 33-00-3 от 13.06.2018 г. Относно:...
в. Главен счетоводител
бр. 22, 16 - 30 номеври 2018 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 33-00-3 от 13.06.2018 г. Относно: Осигуряване на чужденци, специализиращи в България

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Във връзка с Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. …………/01.06.2018 г., Ви уведомявам за следното:
В запитването посочвате, че в ……… университет – ….. се обучават специализанти, ко...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.