начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 22, 16 - 30 номеври 2018 г. > № 92-00-581 от 06.06.2018 г. Относн...
в. Главен счетоводител
бр. 22, 16 - 30 номеври 2018 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 92-00-581 от 06.06.2018 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В Централно управление на Националната агенция за приходите е прието с вх. №92-00-581/03.05.2018 г. Ваше писмено запитване, за изразяване на становище по компетентност. В запитването е описана следната фактическа обстановка:
На основание чл. 11...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.