начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 22, 16 - 30 номеври 2018 г. > № 96-00-203 от 05.09.2018 г. Във вр...
в. Главен счетоводител
бр. 22, 16 - 30 номеври 2018 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 96-00-203 от 05.09.2018 г. Във връзка с постъпило запитване №……. при Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ - ……..............., е изложена следната фактическа обстановка:

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Дружеството възнамерява да наеме обект- бензиностанция, в която има налично количество гориво. Същото е декларирано от собственика на бензиностанцията по надлежният за това ред към НАП.
В тази връзка се поставя следният въпрос:
По какъв н...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.