начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 22, 16 - 30 номеври 2018 г. > № 96-00-208 от 21.09.2018 г. Относн...
в. Главен счетоводител
бр. 22, 16 - 30 номеври 2018 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 96-00-208 от 21.09.2018 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на извършени ремонтни услуги на дружество от Европейския съюз и замяна на негодни части при осъществяване на ремонтните услуги

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В Дирекция ОДОП …. постъпи запитване с вх. № 96-00-208 от 31.08.2018г., относно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на извършени ремонтни услуги на медицинска апаратура с получател – дружество от Европейския съюз и замяна на негодн...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.