начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 22, 16 - 30 номеври 2018 г. > № 96-00-220 от 28.09.2018 г. Относн...
в. Главен счетоводител
бр. 22, 16 - 30 номеври 2018 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 96-00-220 от 28.09.2018 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на извършени услуги по ишлеме и остатъчни материали, върху които се прехвърля собствеността на доставчика на услугата

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В Дирекция ОДОП … постъпи запитване с вх. № 96-00-220 от 38.09.2018г., относно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на извършени услуги по обработка и доработка на материали, собственост на дружество, регистрирано по ДДС в друга дър...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.