начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 10, 16 - 31 май 2019 г. > № М-94-Е-147 от 01.02.2019 г. Относ...
в. Главен счетоводител
бр. 10, 16 - 31 май 2019 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ М-94-Е-147 от 01.02.2019 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Във Ваше писмо до Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП), заведено с вх. №М-94-Е-147 от 06.11.2018 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Служебно правоотношение на служител е прекратено на основание чл. 1...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.