начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 10, 16 - 31 май 2019 г. > № 24-39-61 от 07.12.2018 г. Относно...
в. Главен счетоводител
бр. 10, 16 - 31 май 2019 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 24-39-61 от 07.12.2018 г. Относно: данъчно третиране на транзакциите, възникващи във връзка със събирането на „цена за задължение към обществото“ от търговците към Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. №24-39-61/14.06.2018 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Основната дейност на „Е“ ЕАД (Дружеството) е търговия с електрическа енергия, включително н...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.