начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 10, 16 - 31 май 2019 г. > № М-94-А-24 от 12.02.2019 г. Относн...
в. Главен счетоводител
бр. 10, 16 - 31 май 2019 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ М-94-А-24 от 12.02.2019 г. Относно: Прилагане разпоредбите на чл. 45 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Във Ваше писмо до Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП), заведено с вх. №М-94-А-24 от 11.01.2019 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Съгласно чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ, в редакцията на закона...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.