начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 10, 16 - 31 май 2019 г. > № 26-Д-258 от 17.10.2018 г. Относно...
в. Главен счетоводител
бр. 10, 16 - 31 май 2019 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 26-Д-258 от 17.10.2018 г. Относно: прилагане на чл. 60, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В Централно управление на НАП е постъпило Ваше писмо с вх. №26-Д-258 ….., в което е изложено следното:
Съгласно чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ органът по приходите издава удостоверение за наличието или липсата ...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.