начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 18, 16 - 30 септември 2019 г. > № 20-21-51 от 20.06.2019 г. Относно...
в. Главен счетоводител
бр. 18, 16 - 30 септември 2019 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 20-21-51 от 20.06.2019 г. Относно: Определяне на окончателен размер на осигурителния доход за доходите на едноличен търговец (ЕТ) от хазартна дейност, които подлежат на облагане с алтернативен данък по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В отговор на Ваше писмено запитване, препратено в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Пловдив с вх. № ………./03.06.2019 г., Ви уведомявам за следното:
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Във връзка със ...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.