начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 18, 16 - 30 септември 2019 г. > № 96-00-122 от 10.06.2019 г. Относн...
в. Главен счетоводител
бр. 18, 16 - 30 септември 2019 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 96-00-122 от 10.06.2019 г. Относно: Третиране на дружество по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмо с вх. № 96-00-122/ 23.05.2019 г. Изложена е следната фактическа обстановка:
Дружество не е регистрирано по ЗДДС. Има намерение да се занимава с дизайн в интернет и фей...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.