начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 22, 16 - 30 номеври 2018 г. > Транзитна продажба на стоки и услуг...
в. Главен счетоводител
бр. 22, 16 - 30 номеври 2018 г.

Транзитна продажба на стоки и услуги

Лиляна Панева, данъчен консултант

   В бр. 10 от 2018 г. на "Форум на счетоводителя" отговаря на въпроса: Българско ЕООД с основен предмет на дейност международна търговия със стоки купува стоки от регистрирано за целите на ДДС лице в Латвия, които продава на дружество, устано...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.