начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 8, 25 фев. - 3 март 2019 г. > Обезщетение за временна неработоспо...
в. Седмичен законник
бр. 8, 25 фев. - 3 март 2019 г.

Обезщетение за временна неработоспособност след продължителен неплатен отпуск

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

   Служител е в продължителен неплатен отпуск без стаж до 31.10.2018 г. От 01.11.2018 г. излиза в 30 дни неплатен отпуск, който се признава за трудов стаж. На 09.11.2018 г. му издават болничен лист за общо заболяване в размер на 42 дни. Има ли право на обезщетение по този болничен лист?

   Правото на осигуреното лице вместо заплата да получава парично обезщетение временна неработоспособност възниква при изпълнение на условията, посочени в чл. 40, ал. 1 от КСО. Според ал. 5 от същия член при тези условия осигурителят изплаща на осигуреното лице за първите три работни дни от временната неработоспособност 70% от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70% от среднодневното уговорено възнаграждение.
От приведената правна уредба се вижда, че за да има право на парично обезщетение по чл. 40, ал. 1 от КСО, конкретният служител трябва към датата на издаване на болничния лист да е осигурен за общо заболяване и майчинство и да има най-малко 6 месеца осигурителен стаж за този риск. При тези условия работодателят дължи предвиденото в чл. 40 ал. 5 от КСО възнаграждение за първите три дни на временната неработоспособност.Статия със свободен достъп