начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 18, 16 - 30 септември 2019 г. > Обжалване на акт от КАТ
в. Главен счетоводител
бр. 18, 16 - 30 септември 2019 г.

Обжалване на акт от КАТ

Красимир Добрев, юрист

   Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Какво се прави при акт от КАТ, с който не съм съгласен? Каква е процедурата по обжалване?
Според закона административнонаказателно производство се образува със съставяне на ак...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.