начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 18, 16 - 30 септември 2019 г. > Погасяване правото на платен годише...
в. Главен счетоводител
бр. 18, 16 - 30 септември 2019 г.

Погасяване правото на платен годишен отпуск

експерти от МТСП

   Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Служител прехвърля 9 дни отпуск от 2016г. по лични причини /без да са посочени конкретно/ за 2017 г. От 17 февруари 2017 г. излиза в продъл...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.