Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > сп. Български законник > 2020 > бр. 10, Октомври 2020 г. > Срочен трудов договор за определен ...
сп. Български законник
бр. 10, Октомври 2020 г.

Срочен трудов договор за определен мандат

Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

   Въпрос: Може ли срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 5 КТ, обвързващ договора на работника с мандата на председател на сдружение, и при взето решение за продължаване на договора на служителя от избрания нов председател, да се превърне в безсрочен с допълнително споразумение, с цел да се избегне прекъсване на трудовия стаж с няколко дни. Прекъсване на работата от страна на работника няма. Как да се извърши уведомление до НАП, с допълнително споразумение или с нов договор?

   Отговор: Срочният трудов договор за определен мандат по чл. 68, ал. 1, т. 5 КТ има относително ограничено приложно поле и се използва за служители по трудово правоотношение, които при осъществяване на дейността си подпомагат съответния мандатен орган за срока на мандата. Обикновено става дума за позиции, предполагащи висока степен на лично и/или политическо доверие, подпомагащи дейността на мандатния орган.
Разбира се, не е изключено и при промяна на мандатния орган да се встъпи в трудово правоотношение със същите лица, които са подпомагали дейността на органа при предишен мандат. Отговорът на въпроса как да се оформи документално това зависи до голяма степен от момента, в който е взето решението. Казано с други думи, подписването на допълнително споразумение по чл. 119 КТ е възможно, докато трудовото правоотношение още съществува. А разглежданото трудово правоотношение съществува до изтичането на мандата, с който е обвързано. С изтичането на този мандат трудовият договор се прекратява по силата на закона и няма как да се трансформира в безсрочен с допълнително споразумение. В такъв случай следва да се сключи нов договор.
Ако решението за оставане на работа на служителя е взето по-рано, няма пречка договорът да се трансформира от срочен в безсрочен с допълнително споразумение (още преди встъпване в длъжност на новоизбрания председател).Статия със свободен достъп