НАЧАЛО > За нас

Това е възрастта на нашето издателство, а името му съвпада с името на основното ни издание БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК.

Започнахме дейността си непосредствено след големите политически и икономически промени в България в областта на счетоводно-финансова отчетност и контрол, социално и здравно осигуряване, данъчна практика, труд и работна заплата, търговско право: пълен текст на обновените закони, тълкувания, коментари, отговори на поставени въпроси.

А беше време, когато законите и наредбите в тези области се променяха всеки месец.

За да направим информацията и коментарите по-пъргави и да настигаме промените започнахме издаването на два вестника - СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК, който и до сега си остана единственият специализиран седмичник на пазара и в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ, който излиза през седмица. Практиката показва, че изданията добре се сглобяват и допълват защото голяма част от клиентите ни се абонират едновременно и за трите.

С годините обаче всичко беше качено на компютър, а днес вече половината счетоводители въобще не знаят, че някога това се е извършвало на ръка.

Това ни подтикна да влезем в интернет с нов продукт – ЕКСПЕРТИС счетоводно правна информационна система. В интернет качихме и останалите печатни издания и всичко това беше предложено на нашите клиенти за ползване с парола и редуцирана цена на абонамента.

Нека да кажем накрая, че за да постигнем високо качество ние привличаме най-големите имена от територията на счетоводната, данъчната и търговско-правната материя. Поклон пред тях!

Изберете своя абонамент с отстъпка на:
zakonnik.bg/abonament

сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК
Излиза от 1992 г.

Месечно списание за счетоводна, данъчна и осигурителна практика

• Актуалните промени в законодателството и пълните текстове на законите и постановленията

• Експертни тълкувания и коментари

• Решения на Върховния касационен съд, Върховния административен съд и Арбитражния съд

• Казуси от областта на търговското право, счетоводна и данъчна практика и счетоводство на бюджетните предприятия, въпроси на финансовия контрол, трудовите и осигурителни правоотношения, митнически промени, банково дело и кредитиране, застраховане, документи и програми на ЕС

• Банков и счетоводен справочник

• Данъчен календар

в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

Излиза от 1997 г.

Седмичен вестник за актуални въпроси, отговори и коментари

• Представя последните приети закони и подзаконови нормативни актове.

• Отговори на спешни читателски въпроси в областта на счетоводството, данъците, осигуряването, трудовото право, вещното и търговското право, митниците, застраховането и банковото дело.

• Конкретни примери, свързани с текущото счетоводство и годишното приключване

• Поредица по Международни счетоводни стандарти с конкретни примери

в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Излиза от 2001 г.

Двуседмичен вестник за справочна информация и практически казуси

• Писмата на НАП, НОИ, МФ и др.

• Въпроси и отговори от целия специализиран печат

• Съдържание на Държавен вестник

• В табличен вид – ОЛП, МРЗ, горива, ср. месечен осиг. доход, данъчен календар, валутни курсове и др.

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Винаги достъпен, както чрез:

– сайта ни в интернет, така и чрез:

– инсталационна версия за компютър, осигуряваща Ви достъп, дори когато нямате интернет връзка.

Не е нужно да помните, да ползвате безброй наръчници, нито да затрупвате бюрото си с книги – Вземете Експертис!

Защото в Експертис има всичко, което ви трябва:

• ЦЯЛОТО ДЕЙСТВАЩО И ОТМЕНЕНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

• ВЪПРОСИ, ОТГОВОРИ И КОМЕНТАРИ ОТ ВОДЕЩИ СПЕЦИАЛИСТИ

• СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛИХВЕНИ И ДАНЪЧНИ КАЛКУЛАТОРИ

• ПИСМА И УКАЗАНИЯ

• СЪДЕБНА ПРАКТИКА

• ГОТОВИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ БЛАНКИ, ФОРМУЛЯРИ И ОБРАЗЦИ

• ПЪЛЕН СЧЕТОВОДЕН СПРАВОЧНИК

• ПРОЦЕДУРИ


ВАЖНО: Четвърта дата за семинара "GDPR за счетоводители" с адв. д-р Ирена Георгиева...