НАЧАЛО > Реклама в Български законник
Рекламирайте пред аудитория от професионалисти

РЕКЛАМНА ТАРИФА ЗА ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ


Издание:

сп. Български законник

в. Седмичен законник

в. Главен счетоводител

Реклама и в трите издания

Цена:

На корица 2 –
по 4 лв./кв.см.

На корица 3 –
по 3 лв./кв.см.

На корица 4 -
по 6 лв./кв.см.

В тялото –
по 1,20 лв./кв.см.

На вътр. страница – по 1,20 лв./кв.см.

На първа стр. –
по 1,80 лв./кв.см.

На последна стр. –
по 1,60 лв./кв.см.

На вътр. страница – по 1,60 лв./кв.см.

На първа стр. –
по 2,20 лв./кв.см.

На последна стр. –
по 1,80 лв./кв.см.

20% отстъпка от посочените единични цени

Минимална площ:

135 кв.см.

32 кв.см.

32 кв.см.

 

Минимален брой публикации:

1 публикация

2 публикации

2 публикации

1 публикация и в трите издания

Срок за подаване:

До 25 число на текущия месец

(ще излезе от 15 до 20 число на следващия месец)

До вторник на текущата седмица

(ще излезе понеделник на следващата седмица)

До 10 / До 25 число

(ще излезе на 15 / на 30 число)

 

Всички цени са без ДДС

 

 

РЕКЛАМНА ТАРИФА ЗА ЕЛЕКТРОННИ ИЗДАНИЯ


Сайт:

zakonnik.bg

ekspertis.bg

praktika.bg

Реклама и в трите сайта

Цена:

Банер в дясна или лява колона:
300рх/150рх – 10 лв. за работен ден

300рх/300рх – 15 лв. за работен ден

300рх/450рх – 20 лв. за работен ден

20% отстъпка от посочените единични цени

Минимална продължителност:

5 работни дни (за събота и неделя не се заплаща)

Срок за подаване:

До 1 ден преди желаната дата за публикация

Всички цени са без ДДС

 

РЕКЛАМНА ТАРИФА ЗА ИМЕЙЛ РЕКЛАМА В БЕЗПЛАТНИЯ МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН


Целева група:

Счетоводители, които са наши абонати на печатните и електронни издания

Счетоводители, които са закупували
счет. книги

Счетоводители, които са заявявали наши семинари

Други счетоводи-
тели, юристи, експерти и заинтересовани лица

Цена:

700 лв. (по 0,01 лв. на уникален имейл
до общо 70 000 имейла на всички лица от целевите групи)

Срок за подаване:

До 3 дни преди желаната дата за изпращане

Всички цени са без ДДС

 

 

РЕКЛАМНА ТАРИФА ЗА ФЕЙСБУК РЕКЛАМА във facebook.com/zakonnik.bg


Целева група:

Счетоводители, следващи страницата ни (общо над 10 000 лица)

Цена:

По 60 лв. на работен ден (50% са рекламен бюджет към Фейсбук)

Минимално времетраене:

3 работни дни (през почивните дни се рекламира само при изрично съгласие)

Срок за подаване:

До 3 дни преди желаната дата публикуване

Всички цени са без ДДС


За контакт:
Ивелина Донковска
Отдел "Реклама"
тел.: 02 / 986 40 40
имейл: reklama@zakonnik.bg